Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Lekcje online

Kszałc. na odl.

Losowa fotografia

Power

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Dostępność

aTwinning

Lista kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej

Zarządzenie nr 24/2020/2021

 

Zarządzenie nr 24/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 31 maja 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wraz z późn. zmianami) oraz na podstawie informacji i zaleceń Rady Ministrów opublikowanych na stronach internetowych MEiN 29 kwietnia 2021 r. i wydanego na tej podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (komunikat na stronie internetowej MEiN), a także na podstawie organizacji roku szkolnego zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej w Reczu w okresie od 31 maja 2021 r. nauczanie stacjonarne na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 20/2019/2020, tj. sprzed zawieszenia zajęć stacjonarnych.
§2
Klasy I-VIII Szkoły Podstawowej w Reczu pracują w trybie stacjonarnym wg ustalonego tygodniowego planu lekcji. Przydział klasopracowni został określony na początku roku szkolnego 2020/2021 i pozostaje bez zmian.
§3
Nauczyciele realizują dyżury wg planu dyżurów. Plan dyżurów został przesłany za pośrednictwem e-dziennika oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły.
§4
Godziny pracy pracowników obsługi oraz zakres ich obowiązków został ustalony na początku roku szkolnego. Za przygotowanie i organizację pracy pracowników obsługi w okresie od 31 maja 2021 r. odpowiada kierownik gospodarczy.

§5
W okresie od 31 maja 2021 r. świetlica szkolna pracuje stacjonarnie w godzinach od 7.00 do 15.45 wg ustalonego planu lekcji. Za przygotowanie harmonogramu i organizacji pracy świetlicy szkolnej odpowiada kierownik świetlicy w porozumieniu z wicedyrektorem szkoły. Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązków pracowników świetlicy w postaci odrębnych komunikatów.
§6
Dowozy i odwozy uczniów są realizowane wg przyjętego na początku roku szkolnego harmonogramu.
§7
Stołówka szkolna pracuje w godzinach 7.00 – 15.00, przy czym godziny wydawania obiadów zostaną ustalone w odrębnym komunikacie.
§8
W dalszym ciągu obowiązują Procedury funkcjonowania szkoły w czasie stanu epidemii od 1 września 2020 r., które zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przesłane do członków społeczności szkolnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
§9
W dniach 01 czerwca 2021 r. – Dzień Dziecka oraz 04 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele, zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego obowiązują dni wolne od zajęć dydaktycznych.
§10
Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz w systemie e-dziennika. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy szkoły będą podawane na bieżąco w oddzielnych komunikatach i również zostaną opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.
§11
Zobowiązuję wszystkich członków społeczności szkolnej do systematycznego zapoznawania się z bieżącymi komunikatami dotyczącymi organizacji pracy szkoły, a nauczycieli, uczniów oraz rodziców do codziennego logowania się do systemu e-dziennika.
§12
Zarządzenie wchodzi w życie 31 maja 2021 r.Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Powodzenia Ósmoklasiści!

Powodzenia Ósmoklasiści!

 

Drodzy Ósmoklasiści!
Przed Wami niezwykle ważny moment, egzamin ósmoklasisty.
W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu: Waszych wychowawców, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, życzymy Wam dużo optymizmu i wiary we własne możliwości. Życzymy również, aby uzyskane wyniki pozwoliły Wam kontynuować naukę w wybranej szkole średniej.
Trzymamy kciuki za oryginalne prace i trafne odpowiedzi.
Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły
Barbara Tomicz - wicedyrektor szkoły

Weteran walk o wolność i niepodległość Polski

Szanowni Państwo.
Mamy zaszczyt poinformować, że starania Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu w sprawie uznania przez Instytut Pamięci Narodowej grobu p. Władysława Wilczewskiego jako weterana walk o wolność i niepodległość Polski zakończyły się pomyślnie. Grób został wpisany do ewidencji pod numerem 1809. Niebawem na mogile pojawi się specjalna upamiętniająca tabliczka.
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w tą sprawę pracownikom szkoły, a w szczególności p. Monice Olender-Zań, która zebrała całą niezbędną do złożenia wniosku dokumentację historyczną.
W załączeniu przekazujemy stosowane zawiadomienie.
Mamy nadzieję, że przyczyni się to do możliwie jak najszybszego odrestaurowania mogiły i w ten sposób do pełnego uhonorowania weterana.
Mamy również nadzieję na pomoc z Państwa strony, aby - oprócz naszych Nauczycieli i pozostałych Pracowników Szkoły Podstawowej w Reczu, których żegnaliśmy i o których każdego roku pamiętamy - w odpowiedni sposób zadbać o, zwłaszcza zapomniane, groby.
Niech nasze wspólne działania mają edukacyjną i wychowawczą oraz historyczną wartość, zwłaszcza dla młodego pokolenia.
Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2 

 

Festiwal Słyszę Dobre Dźwięki

Lista przyjętych kandydatów klas pierwszych

Lista przyjętych kandydatów klas pierwszych

 

Lista przyjętych kandydatów klas pierwszych do Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu na rok szkolny 2021/2022.
Do 07 czerwca 2021r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia i złożyć wraz ze zdjęciem dziecka do legitymacji szkolnej.

 

 

 

Lista przyjętych kandydatów klas pierwszych

 


Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie klas I - VIIPrzypominam, że zgodnie z Organizacją roku szkolnego 2020/2021 dni 25-27 maja 20201 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
W tych dniach odbywają się egzaminy ósmoklasisty. Nauczyciele i pracownicy obsługi są oddelegowani do zadań związanych z organizacją i przebiegiem  egzaminu.

Z poważaniem
Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

Majowe święta i uroczystości

 

Majowe święta i uroczystości

w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

 

Szanowni Państwo Nauczyciele, Pracownicy obsługi i administracji, Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Maj jest szczególnym miesiącem w życiu Naszej szkoły. Wtedy właśnie następują ostatnie przygotowania uczniów klas ósmych do egzaminów podsumowujących ich wieloletnią pracę, zbliża się koniec roku szkolnego dla wszystkich uczniów, nauczyciele i wychowawcy przygotowują się do posumowania roku szkolnego, niedługo Dzień Dziecka…

 

W tym, nietypowym ze wszech miar, roku szkolnym nie mogliśmy przez wiele dni wszyscy razem widzieć się w progach Naszej szkoły, odwołaliśmy wiele wydarzeń i uroczystości szkolnych, wiele z nich przełożyliśmy na inny termin, niektóre z nich miały inny niż zwykle charakter.

 

Niezależnie od tego chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że w dniu 10 maja obchodziliśmy (i obchodzimy nadal) Dzień Patrona Szkoły Hetmana Stefana Czarnieckiego. W tym roku zapraszam, w imieniu koordynatorów p. Jolanty Cymerman i p. Anety Kowal, do udziału w konkursie wiedzy o patronie naszej szkoły. Jednocześnie pamiętamy o kolejnej – 96. rocznicy - urodzin Honorowego Obywatela Miasta i Gminy, patrona byłego Gimnazjum w Reczu Pana Adolfa Długosza, którego sylwetkę przedstawiamy na naszych stronach internetowych.

 

Jako szkoła hołdująca wartościom patriotycznym przygotowaliśmy również obchody świąt narodowych pt. „Polskie Drogi Do Wolności”, które przygotowali uczniowie i nauczyciele pod kierownictwem p. Dagmary Mikuły i p. Jerzego Mikuły. Film z tej okazji opublikowany został na naszym profilu na facebooku. Bardzo cieszę się, że w tym wydarzeniu wzięło udział tak wielu uczniów, a także absolwenci.

 

Kolejna odsłona Historii szkoły – tym razem wspominająca nadanie imienia Gimnazjum w Reczu Panu Adolfowi Długoszowi – została przygotowana przez p. Monikę Olender-Zań.

W maju również opublikowaliśmy dwuodcinkowy film pt. „Recz. W służbie”, który jest podsumowaniem całorocznej pracy uczniów i nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, a także pracowników Urzędu Miasta w ramach obchodów kolejnej - 76 rocznicy polskości na ziemiach zachodnich (film ukazał się na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w Reczu i Gminy Recz). Niezwykle budujące jest to, że po raz kolejny mogliśmy – mimo panującej epidemii – liczyć na pomoc absolwentów i mieszkańców miasta. Wydarzenie koordynowali: p. Aleksandra Gryczewska, p. Monika Olender-Zań, p. Grzegorz Jurkiewicz i p. Piotr Pawłowski.

 

Chcę dodać, że nie zapominamy o naszych pierwszoklasistach, którzy swoje święto – Pasowanie Na Ucznia Szkoły – będą obchodzili 31 maja – wtedy symboliczną szablą naszego Patrona zostaną włączeni do społeczności szkoły. Od wielu dni uroczystość tą przygotowują wychowawcy naszych najmłodszych uczniów p. Danuta Cybulska – Czerniak i p. Renata Polarczyk.

 

Dziękuję również za to, że wielu z Nas – pracowników szkoły – może na siebie liczyć w tym dość trudnym dla wszystkich czasie.

 

Dziękuję wszystkim Rodzicom za wsparcie, odpowiedzialność i zrozumienie, a także za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące pracy szkoły. W tym okresie w szczególności już dziś dziękuję Rodzicom klas I i VIII, którzy deklarują swoją pomoc przy przygotowaniach Pasowania Pierwszoklasistów oraz Pożegnania Absolwentów – uroczystości, która zbliża się szybkimi krokami.

 

Zachęcam jeszcze raz do oglądania przygotowanych przez uczniów oraz nauczycieli prezentacji i filmów, zwłaszcza teraz, gdy wszyscy powoli – mam nadzieję - wracamy do „normalnej” pracy.

 

Z poważaniem

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

 

 


Zarządzenie nr 22/2020/2021

Zarządzenie nr 22/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 17 maja 2021 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wraz z późn. zmianami) oraz na podstawie informacji i zaleceń Rady Ministrów opublikowanych na stronach internetowych MEiN 29 kwietnia 2021 r. i wydanego na tej podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej w Reczu w okresie od 17 maja 2021 r. do odwołania nauczanie hybrydowe wg zasad ustalonych w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Załącznik określa: formy nauczania zdalnego i stacjonarnego, podstawy prawne związane z ocenianiem uczniów, formy komunikacji, zakres wsparcia technicznego, sposoby dokumentowania obecności uczniów na zajęciach, zasady korzystania z biblioteki, zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zakres obowiązków uczniów związany z logowaniem do systemu e-dziennika, sposoby realizacji zajęć dodatkowych, zmiany w zakresie obowiązków nauczycieli i pracowników obsługi.

§2

Klasy I-III Szkoły Podstawowej w Reczu pracują w trybie stacjonarnym wg ustalonego tygodniowego planu lekcji. Przydział klasopracowni został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Odwiesza się, zawieszoną na czas nauczania zdalnego, realizację zajęć świetlicowych, które w przydziale godzin nauczycieli na podstawie arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Reczu wykazane są jako godziny ponadwymiarowe. Zajęcia świetlicowe, które zawierają się w pensum nauczyciela, realizowane są na dotychczasowych zasadach.

§4

Zajęcia w klasach IV-VIII są realizowane w trybie hybrydowym wg ustalonego tygodniowego planu lekcji i wg zasad ujętych w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§5

Nauczyciele wykonują pracę na terenie szkoły w wyznaczonej klasopracowni według tygodniowego planu lekcji. Nauczyciele, którzy prowadzą w danym dniu zajęcia stacjonarnie, prowadzą zajęcia z uczniami w przypisanej do danej klasy sali lekcyjnej. Nauczyciele, którzy w danym dniu prowadzą zajęcia zdalne, realizują je z klasopracowni przypisanej na stałe do danej klasy.

§6

Podczas nauczania zdalnego nauczyciele realizują obowiązującą podstawę programową tak jak podczas nauczania stacjonarnego, z tym że każdy nauczyciel może dokonać weryfikacji programu nauczania i dostosować go do metody kształcenia na odległość.

§7

Nauczyciele realizują dyżury wg planu dyżurów ujętych w odrębnym harmonogramie. Plan dyżurów zostanie przesłany za pośrednictwem e-dziennika oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły.

§8

Godziny pracy pracowników obsługi oraz zakres ich obowiązków zostanie ustalony w oddzielnym komunikacie. Za przygotowanie i organizację pracy pracowników obsługi w okresie od 17 maja 2021 r. odpowiada kierownik gospodarczy.

§9

W okresie od 17 maja 2021 r. świetlica szkolna pracuje stacjonarnie w godzinach od 7.00 do 15.45 wg ustalonego planu lekcji (wraz z przydzielonymi nauczycielom godzinami ponadwymiarowymi). Za przygotowanie harmonogramu i organizacji pracy świetlicy szkolnej odpowiada kierownik świetlicy w porozumieniu z wicedyrektorem szkoły. Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązków pracowników świetlicy w postaci odrębnych komunikatów.

§10

Dowozy i odwozy uczniów są realizowane wg przyjętego na początku roku szkolnego harmonogramu.

§11

Stołówka szkolna pracuje w godzinach 7.00 – 15.00, przy czym godziny wydawania obiadów zostaną ustalone w odrębnym komunikacie.

§12

W dalszym ciągu obowiązują Procedury funkcjonowania szkoły czasie stanu epidemii od 1 września 2020 r., które zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przesłane do członków społeczności szkolnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Procedury stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§13

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 17 maja 2021 r. i obowiązuje do odwołania.

§14

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz w systemie e-dziennika. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy szkoły będą podawane na bieżąco w oddzielnych komunikatach i również zostaną opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

§15

Zobowiązuję wszystkich członków społeczności szkolnej do systematycznego zapoznawania się z bieżącymi komunikatami dotyczącymi organizacji pracy szkoły, a nauczycieli, uczniów oraz rodziców do codziennego logowania się do systemu e-dziennika.

 

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

 

Załącznik nr 1 - ZASADY PRACY STACJONARNEJ I HYBRYDOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RECZU

Załącznik nr 2 - Zasady bezpiecznego prowadzenia lekcji on-line

Załącznik nr 3 - PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMIIZarządzenie nr 21/2020/2021

Zarządzenie nr 21/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 04 maja 2021 r.


 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wraz z późn. zmianami) oraz na podstawie informacji i zaleceń Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. i wydanych na tej podstawie rozporządzeń zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Reczu w okresie od 04 maja 2021 r. do odwołania nauczanie stacjonarne. Przydział klasopracowni do odwołania pozostaje bez zmian:

 

Klasa

Sala lekcyjna

Wejście do szkoły

Szatnia

1 A

65

Czerwona szkoła

64

1 B

60

Czerwona szkoła

61

2 A

36

Wejście główne

korytarz przy sali

2 B

41

Wejście główne

korytarz przy sali

3 A

57

Czerwona szkoła

58

3 B

55

Czerwona szkoła

świetlica

3 C

68

Czerwona szkoła

67

 

§2

Klasy IV - VIII Szkoły Podstawowej w Reczu do odwołania pracują w trybie zdalnym wg ustalonego tygodniowego planu lekcji.

§3

Pozostawia się w zawieszeniu realizację zajęć świetlicowych, które w przydziale godzin nauczycieli na podstawie aneksów do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej wykazane są jako godziny ponadwymiarowe. Zajęcia świetlicowe, które zawierają się w pensum nauczyciela pozostają bez zmian.

 

 

§4

Nauczyciele klas I – III wykonują pracę na terenie szkoły w wyznaczonej klasopracowni, natomiast nauczyciele klas IV – VIII na terenie szkoły lub z miejsca zamieszkania (wg porozumienia z dyrektorem szkoły) oraz według tygodniowego planu lekcji.

 

§5

Podczas nauczania zdalnego w klasach IV – VIII nauczyciele realizują obowiązującą podstawę programową tak jak podczas nauczania stacjonarnego, z tym że każdy nauczyciel może dokonać weryfikacji programu nauczania i dostosować go do  metody kształcenia na odległość. Podczas nauczania stacjonarnego w klasach I – III nauczyciele realizują podstawę programową wg zasad przewidzianych w rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 

§6

Godziny pracy pracowników obsługi oraz zakres ich obowiązków ustalone pozostają wg poniższych zasad. Za przygotowanie i organizację pracy pracowników obsługi w okresie od 04 maja 2021 r. odpowiada kierownik gospodarczy:

1. Sekretariat pracuje w godzinach 7.00 – 15.00.

2. Kuchnia pracuje w godzinach 7.00 – 15.00.

3. Konserwatorzy pracują w godzinach 7.00 – 15.00, przy czym w godz. 7.00 – 8.00 dyżur przy wejściach do szkoły.

4. Personel sprzątający pracuje w godzinach 8.00 – 16.00, przy czym zgodnie z ustalonym odrębnie harmonogramem w godzinach 7.00 – 8.00 dyżur przy wejściach do szkoły.

5. Pomoc nauczyciela pracuje w godzinach 7.00 – 15.00.

 

§7

Świetlica szkolna pracuje stacjonarnie w godzinach od 7.00 do 15.45 wg ustalonego planu lekcji.  Za organizację pracy świetlicy szkolnej odpowiada kierownik świetlicy w porozumieniu z wicedyrektorem szkoły. Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązków pracowników świetlicy w postaci odrębnych komunikatów.

 

 

 

§8

Dowozy i odwozy uczniów odbywają się wg ustalonego harmonogramu dowozów i odwozów.

 

§9

Stołówka szkolna pracuje w trybie zwykłym. Przygotowanie i wydawanie obiadów odbywa się  w godz. 11.25-12.45.

 

§10

W dalszym ciągu obowiązują Procedury funkcjonowania szkoły w czasie stanu epidemii od 1 września 2020 r., które zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przesłane do członków społeczności szkolnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Zasady pracy zdalnej są tożsame jak w Zarządzeniu nr 19/2020/2021 dyrektora szkoły z dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

§11

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 04 maja 2021 r. i obowiązuje do odwołania.

 

§12

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz w systemie e-dziennika. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy szkoły będą podawane na bieżąco w oddzielnych komunikatach i również zostaną opublikowane na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w Reczu oraz w dzienniku elektronicznym.

 

§13

Zobowiązuję wszystkich członków społeczności szkolnej do systematycznego zapoznawania się z bieżącymi komunikatami dotyczącymi organizacji pracy szkoły, a nauczycieli, uczniów oraz rodziców do codziennego logowania się do systemu e-dziennika.

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Wyniki konkursu matematycznego - Kangur Matematyczny

Wyniki konkursu matematycznego - Kangur Matematyczny

A oto wyniki Konkursu Matematycznego KANGUR:

Maluch - klasy 3. i 4. szkół podstawowych:

Józefczyk Radosław, klasa 4b - 97,5 - I miejsce w szkole
Kościelniak Natasza, klasa 3a - 63,75 - II miejsce w szkole
Ćwiek Andżelika, klasa 3a - 48,75 - III miejsce w szkole

Beniamin - klasy 5. i 6. szkół podstawowych:

Hamerski Wojciech, klasa 5b - 101,25 - I miejsce w szkole
Szymczak Aleksandra, klasa 5a - 83,5 - II miejsce w szkole
Florczak Wiktor, klasa 5b - 73,5 - III miejsce w szkole

Serdecznie gratulujemy!

Wygenerowano w sekund: 0.07
1,520,812 unikalne wizyty