Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Lekcje online

Kszałc. na odl.

Losowa fotografia

Power

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Dostępność

aTwinning

Wybory przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

Wybory przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

Wybory przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

15 czerwca 2021 roku odbędą się wybory przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego naszej Szkoły.

 

Kandydatki:

Adrianna Hryniewicz, klasa 6c

Julia Bosak, klasa 5b

Zofia Papierska, klasa 5b.

 

Rozpoczęła się już kampania, w czasie której Kandydatki przygotowały plakaty wyborcze i ulotki, a na nich swoje pomysły, propozycje i konkretne działania!

 

Małgorzat Sawczuk Opiekun SU

Pasowanie Pierwszoklasistów 31 maja 2021 r.

Pasowanie Pierwszoklasistów 31 maja 2021 r.

Pasowanie Pierwszoklasistów

31 maja 2021 r.

 

    W poniedziałkowe przedpołudnie 31 maja 2021 r. w hali widowiskowo - sportowej w Reczu odbyła się uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów. Wydarzenie, które zostało zorganizowane przez Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, rozpoczęło się bardzo ciekawym programem artystycznym przygotowanym przez uczniów klas I oraz ich wychowawców p. Danutę Cybulską-Czerniak i p. Renatę Polarczyk.

 

    Po powitaniu wszystkich obecnych przez Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Oliwię Iwach, nastąpiło odśpiewanie hymnu. Na uwagę zasługuje fakt, że najmłodsi uczniowie wspaniale zaśpiewali wszystkie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

W swoim przemówieniu dyrektor szkoły p. Maciej Gryczewski zwrócił uwagę na hasło przewodnie uroczystości: „Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Podkreślił znaczenie wychowania przedszkolnego i szkolnego w wychowaniu młodych ludzi oraz wyraził nadzieję, że: „...w przyszłości każdy uczeń klasy I, który symboliczna szablą patrona szkoły Hetmana Stefana Czarnieckiego zostanie przyjęty do społeczności szkolnej, stanie się wartościowym, mądrym człowiekiem, który będzie wzorem dla innych”.

 

    Dyrektor powitał zaproszonych gości:

Burmistrza Recza p. Wiesława Łońskiego

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu p. Tadeusza Robaczka

Przewodniczącą Rady Rodziców p. Sylwię Milewską

Inspektora ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Reczu p. Luizę Marach.

 

    Najważniejszymi momentami wydarzenia były:

Ślubowanie pierwszoklasistów - przy sztandarze szkoły gospodarze klas Nina Ogłozińska oraz Aleks Smus wraz z pozostałymi uczniami ślubowali: „być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i Szkoły, uczyć się w Szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę, starać się być dobrym kolegą, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

 

    Pasowanie pierwszoklasistów, którego dokonali: dyrektor szkoły p. Maciej Gryczewski oraz wicedyrektor szkoły p. Barbara Tomicz.

 

   Następnie życzenia najmłodszym uczniom szkoły złożyli: Oliwia Iwach – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, p. Wiesław Łoński – Burmistrz Recza, który zwrócił uwagę na dużą dojrzałość pierwszoklasistów oraz wręczył prezenty dla klas oraz p. Sylwia Milewska – Przewodnicząca Rady Rodziców zaznaczyła rolę rodziców w wychowaniu najmłodszych uczniów.

 

   Tradycją uroczystości jest wręczenie słodkich upominków przygotowanych przez Radę Rodziców oraz symbolicznego „Pierwszego Abecadła”, które wręczyli uczniom dyrektor i wicedyrektor szkoły.

 

   Na zakończenie prowadząca uroczystość Oliwia Iwach podziękowała tym osobom, które przyczyniły się do zorganizowania imprezy:

 

Program artystyczny i przygotowanie: p. Danuta Cybulska – Czerniak i p. Renata Polarczyk

Dekoracje i dyplomy: p. Danuta Cybulska-Czerniak i p. Renata Polarczyk, p. Joanna Bykowska, p. Magdalena Karcz, p. Ewa Kociuba, p. Małgorzata Juszkiewicz, p. Ewelina Różańska, p. Ewelina Szczepaniak

Nagłośnienie: p. Grzegorz Jurkiewicz

 

  Upominki i prezenty: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, Rada Rodziców i Przedszkole Miejskie w Reczu, Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, Gmina Recz, Mariola i Marcin Petschke, Firma Ogólnobudowlana Grzegorz Szczepaniak, Biuro Urbanistyczne Marta Piechota-Kondela, Bawialnia Smerfa Katarzyna Gawlik.

 

   Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że fotorelację z uroczystości można obejrzeć na facebooku Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu i Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu, a relację telewizyjną w Telewizji Echo (https://www.youtube.com/watch?v=6xtm9zwTRlM).

 

 

Organizatorzy

 

 

 

Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych

Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu informuje, że spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych - 2021/2022 odbędzie się 30 czerwca 2021 r. o godzinie 15.30 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Reczu.       

Z poważaniem Maciej Gryczewski

Lista kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej

Zarządzenie nr 24/2020/2021

 

Zarządzenie nr 24/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 31 maja 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wraz z późn. zmianami) oraz na podstawie informacji i zaleceń Rady Ministrów opublikowanych na stronach internetowych MEiN 29 kwietnia 2021 r. i wydanego na tej podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (komunikat na stronie internetowej MEiN), a także na podstawie organizacji roku szkolnego zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej w Reczu w okresie od 31 maja 2021 r. nauczanie stacjonarne na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 20/2019/2020, tj. sprzed zawieszenia zajęć stacjonarnych.
§2
Klasy I-VIII Szkoły Podstawowej w Reczu pracują w trybie stacjonarnym wg ustalonego tygodniowego planu lekcji. Przydział klasopracowni został określony na początku roku szkolnego 2020/2021 i pozostaje bez zmian.
§3
Nauczyciele realizują dyżury wg planu dyżurów. Plan dyżurów został przesłany za pośrednictwem e-dziennika oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły.
§4
Godziny pracy pracowników obsługi oraz zakres ich obowiązków został ustalony na początku roku szkolnego. Za przygotowanie i organizację pracy pracowników obsługi w okresie od 31 maja 2021 r. odpowiada kierownik gospodarczy.

§5
W okresie od 31 maja 2021 r. świetlica szkolna pracuje stacjonarnie w godzinach od 7.00 do 15.45 wg ustalonego planu lekcji. Za przygotowanie harmonogramu i organizacji pracy świetlicy szkolnej odpowiada kierownik świetlicy w porozumieniu z wicedyrektorem szkoły. Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązków pracowników świetlicy w postaci odrębnych komunikatów.
§6
Dowozy i odwozy uczniów są realizowane wg przyjętego na początku roku szkolnego harmonogramu.
§7
Stołówka szkolna pracuje w godzinach 7.00 – 15.00, przy czym godziny wydawania obiadów zostaną ustalone w odrębnym komunikacie.
§8
W dalszym ciągu obowiązują Procedury funkcjonowania szkoły w czasie stanu epidemii od 1 września 2020 r., które zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przesłane do członków społeczności szkolnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
§9
W dniach 01 czerwca 2021 r. – Dzień Dziecka oraz 04 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele, zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego obowiązują dni wolne od zajęć dydaktycznych.
§10
Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz w systemie e-dziennika. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy szkoły będą podawane na bieżąco w oddzielnych komunikatach i również zostaną opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.
§11
Zobowiązuję wszystkich członków społeczności szkolnej do systematycznego zapoznawania się z bieżącymi komunikatami dotyczącymi organizacji pracy szkoły, a nauczycieli, uczniów oraz rodziców do codziennego logowania się do systemu e-dziennika.
§12
Zarządzenie wchodzi w życie 31 maja 2021 r.Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Powodzenia Ósmoklasiści!

Powodzenia Ósmoklasiści!

 

Drodzy Ósmoklasiści!
Przed Wami niezwykle ważny moment, egzamin ósmoklasisty.
W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu: Waszych wychowawców, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, życzymy Wam dużo optymizmu i wiary we własne możliwości. Życzymy również, aby uzyskane wyniki pozwoliły Wam kontynuować naukę w wybranej szkole średniej.
Trzymamy kciuki za oryginalne prace i trafne odpowiedzi.
Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły
Barbara Tomicz - wicedyrektor szkoły

Weteran walk o wolność i niepodległość Polski

Szanowni Państwo.
Mamy zaszczyt poinformować, że starania Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu w sprawie uznania przez Instytut Pamięci Narodowej grobu p. Władysława Wilczewskiego jako weterana walk o wolność i niepodległość Polski zakończyły się pomyślnie. Grób został wpisany do ewidencji pod numerem 1809. Niebawem na mogile pojawi się specjalna upamiętniająca tabliczka.
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w tą sprawę pracownikom szkoły, a w szczególności p. Monice Olender-Zań, która zebrała całą niezbędną do złożenia wniosku dokumentację historyczną.
W załączeniu przekazujemy stosowane zawiadomienie.
Mamy nadzieję, że przyczyni się to do możliwie jak najszybszego odrestaurowania mogiły i w ten sposób do pełnego uhonorowania weterana.
Mamy również nadzieję na pomoc z Państwa strony, aby - oprócz naszych Nauczycieli i pozostałych Pracowników Szkoły Podstawowej w Reczu, których żegnaliśmy i o których każdego roku pamiętamy - w odpowiedni sposób zadbać o, zwłaszcza zapomniane, groby.
Niech nasze wspólne działania mają edukacyjną i wychowawczą oraz historyczną wartość, zwłaszcza dla młodego pokolenia.
Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2 

 

Festiwal Słyszę Dobre Dźwięki

Lista przyjętych kandydatów klas pierwszych

Lista przyjętych kandydatów klas pierwszych

 

Lista przyjętych kandydatów klas pierwszych do Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu na rok szkolny 2021/2022.
Do 07 czerwca 2021r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia i złożyć wraz ze zdjęciem dziecka do legitymacji szkolnej.

 

 

 

Lista przyjętych kandydatów klas pierwszych

 


Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie klas I - VIIPrzypominam, że zgodnie z Organizacją roku szkolnego 2020/2021 dni 25-27 maja 20201 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
W tych dniach odbywają się egzaminy ósmoklasisty. Nauczyciele i pracownicy obsługi są oddelegowani do zadań związanych z organizacją i przebiegiem  egzaminu.

Z poważaniem
Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

Majowe święta i uroczystości

 

Majowe święta i uroczystości

w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

 

Szanowni Państwo Nauczyciele, Pracownicy obsługi i administracji, Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Maj jest szczególnym miesiącem w życiu Naszej szkoły. Wtedy właśnie następują ostatnie przygotowania uczniów klas ósmych do egzaminów podsumowujących ich wieloletnią pracę, zbliża się koniec roku szkolnego dla wszystkich uczniów, nauczyciele i wychowawcy przygotowują się do posumowania roku szkolnego, niedługo Dzień Dziecka…

 

W tym, nietypowym ze wszech miar, roku szkolnym nie mogliśmy przez wiele dni wszyscy razem widzieć się w progach Naszej szkoły, odwołaliśmy wiele wydarzeń i uroczystości szkolnych, wiele z nich przełożyliśmy na inny termin, niektóre z nich miały inny niż zwykle charakter.

 

Niezależnie od tego chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że w dniu 10 maja obchodziliśmy (i obchodzimy nadal) Dzień Patrona Szkoły Hetmana Stefana Czarnieckiego. W tym roku zapraszam, w imieniu koordynatorów p. Jolanty Cymerman i p. Anety Kowal, do udziału w konkursie wiedzy o patronie naszej szkoły. Jednocześnie pamiętamy o kolejnej – 96. rocznicy - urodzin Honorowego Obywatela Miasta i Gminy, patrona byłego Gimnazjum w Reczu Pana Adolfa Długosza, którego sylwetkę przedstawiamy na naszych stronach internetowych.

 

Jako szkoła hołdująca wartościom patriotycznym przygotowaliśmy również obchody świąt narodowych pt. „Polskie Drogi Do Wolności”, które przygotowali uczniowie i nauczyciele pod kierownictwem p. Dagmary Mikuły i p. Jerzego Mikuły. Film z tej okazji opublikowany został na naszym profilu na facebooku. Bardzo cieszę się, że w tym wydarzeniu wzięło udział tak wielu uczniów, a także absolwenci.

 

Kolejna odsłona Historii szkoły – tym razem wspominająca nadanie imienia Gimnazjum w Reczu Panu Adolfowi Długoszowi – została przygotowana przez p. Monikę Olender-Zań.

W maju również opublikowaliśmy dwuodcinkowy film pt. „Recz. W służbie”, który jest podsumowaniem całorocznej pracy uczniów i nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, a także pracowników Urzędu Miasta w ramach obchodów kolejnej - 76 rocznicy polskości na ziemiach zachodnich (film ukazał się na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w Reczu i Gminy Recz). Niezwykle budujące jest to, że po raz kolejny mogliśmy – mimo panującej epidemii – liczyć na pomoc absolwentów i mieszkańców miasta. Wydarzenie koordynowali: p. Aleksandra Gryczewska, p. Monika Olender-Zań, p. Grzegorz Jurkiewicz i p. Piotr Pawłowski.

 

Chcę dodać, że nie zapominamy o naszych pierwszoklasistach, którzy swoje święto – Pasowanie Na Ucznia Szkoły – będą obchodzili 31 maja – wtedy symboliczną szablą naszego Patrona zostaną włączeni do społeczności szkoły. Od wielu dni uroczystość tą przygotowują wychowawcy naszych najmłodszych uczniów p. Danuta Cybulska – Czerniak i p. Renata Polarczyk.

 

Dziękuję również za to, że wielu z Nas – pracowników szkoły – może na siebie liczyć w tym dość trudnym dla wszystkich czasie.

 

Dziękuję wszystkim Rodzicom za wsparcie, odpowiedzialność i zrozumienie, a także za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące pracy szkoły. W tym okresie w szczególności już dziś dziękuję Rodzicom klas I i VIII, którzy deklarują swoją pomoc przy przygotowaniach Pasowania Pierwszoklasistów oraz Pożegnania Absolwentów – uroczystości, która zbliża się szybkimi krokami.

 

Zachęcam jeszcze raz do oglądania przygotowanych przez uczniów oraz nauczycieli prezentacji i filmów, zwłaszcza teraz, gdy wszyscy powoli – mam nadzieję - wracamy do „normalnej” pracy.

 

Z poważaniem

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

 

 


Wygenerowano w sekund: 0.08
1,317,311 unikalne wizyty