Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Lekcje online

Kszałc. na odl.

Losowa fotografia

Power

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Dostępność

aTwinning

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

Zasady korzystania ze wsparcia oraz zasady realizacji zajęć określają przepisy § 10f-10n rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - dalej r.s.r.c.o., wprowadzone z dniem 29.05.2021 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28.05.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepisy te zostały częściowo znowelizowane przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 20.07.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Znowelizowane przepisy weszły w życie z dniem 23.07.2021 r.

 

1. Zajęcia wspomagające z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego będą realizowane od 06.09.2021 r do 22.12.2021 r. wg harmonogramu podanego poniżej. Celem zajęć wspomagających jest utrwalenie wiadomości i umiejętności

2. Zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego będą realizowane - wg deklaracji złożonych w roku szkolnym 2020/2021 - dla uczniów klas 4-8, natomiast dla uczniów klas 7-8 również z języka niemieckiego.

3. W związku z tym, że zajęcia wspomagające mogą być realizowane dla grup co najmniej 10 osobowych, wg liczby deklaracji zajęcia realizowane będą dla uczniów wg klas lub klas łączonych. Po aktualizacji z dnia 02 września 2021 r. - zgodnie z deklaracjami rodziców - wykaz grup przedstawia się następująco:

a) język polski – klasy 4AC (grupa łączona), 4B, 5AB (grupa łączona), 6AB (grupa łączona), 7ABC (grupa łączona), 8A, 8B, 8C

b) matematyka – klasy 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6AB (grupa łączona), 7AB (grupa łączona), 7C, 8A, 8B, 8C

c) język angielski – klasy 4A, 4B, 4C, 5AB (grupa łączona), 6AB (grupa łączona), 7ABC (grupa łączona), 8AB (grupa łączona), 8C

d) język niemiecki – klasy 7ABC (grupa łączona), 8ABC (grupa łączona)

4. Zajęcia realizowane będą w liczbie 6 godzin danego przedmiotu (w przypadku matematyki w klasach 5-8 razem 7 godzin) łącznie w okresie trwania projektu (+/- po 1 raz na 3 tygodnie), z wyjątkiem sytuacji, gdy w danym tygodniu (tygodniach) odbędą się 2 godziny danego przedmiotu (jest to zmiana w stosunku do informacji podanej w dniu 31 sierpnia 2021 r., wynikająca z faktu aktualizacji list i możliwości organizacyjnych szkoły)

5. Odpłatność za zrealizowane zajęcia będzie liczona jako godziny ponadwymiarowe, kwota odpłatności dla nauczycieli (podana na spotkaniu w dniu 31 sierpnia 2021 r.) będzie realizowana z rezerwy budżetowej

6. Dokumentowanie zajęć będzie przeprowadzane w dodatkowych (papierowych) dziennikach; w sytuacji gdy zakupione dzienniki jeszcze do szkoły nie dotrą należy sprawdzić obecność w swoich dodatkowych notatnikach (rozdanych na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 26 sierpnia 2021 r.) i następnie przenieść do dziennika papierowego. W dziennikach powinien zostać zamieszczony plan zajęć wspomagających oraz tematyka zajęć

7. Listy uczniów stanowią załącznik do niniejszej informacji. Proszę nauczycieli realizujących zajęcia i wychowawców o przekazanie informacji uczniom i rodzicom (poprzez zapisanie w zeszycie lekcyjnym i za pośrednictwem e-dziennika) na swoich lekcjach języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego oraz przez wychowawców w miare możliwości jak najszybciej o terminach zajęć, konieczności uczestniczenia na tych zajęciach (zgodnie z deklaracjami rodziców).

8. W związku z tym, że niektóre zajęcia muszą odbywać się w piątki na 8 lekcji oraz w niektórych terminach o godz. 7.15 – są to wyjątkowe sytuacje, gdyż nie ma innej możliwości organizacyjnej - proszę wychowawców o poinformowanie uczniów i rodziców o możliwości odwiezienia uczniów dojeżdżających z tych zajęć transportem prywatnym, z uwagi na fakt, że autobusy po 8 lekcji kursują od poniedziałku do czwartku (po zmianach godzin odwozów)

9. W sytuacjach, w których nauczyciele realizujący zajęcia wspomagające będa mieli zajecia o godz. 7.15, wicedyrektora szkoły proszę o zorganizowanie zastępstw za ewentualne dyżury

10. Harmonogram realizacji zajęć:

a) język polski:

Klasa/grupa

Data/dzień/lekcja

Nauczyciel realizujący

Sala

4AC

1 termin: Poniedziałek/06.09.2021/7 lekcja

2 termin: Poniedziałek/27.09.2021/7 lekcja

3 termin: Poniedziałek/18.10.2021/7 lekcja

4 termin: Poniedziałek/08.11.2021/7 lekcja

5 termin: Poniedziałek/29.11.2021/7 lekcja

6 termin: Poniedziałek/29.11.2021/8 lekcja

Piotr Pawłowski

29

4B

1 termin: Poniedziałek/06.09.2021/7 lekcja

2 termin: Poniedziałek/27.09.2021/7 lekcja

3 termin: Poniedziałek/18.10.2021/7 lekcja

4 termin: Poniedziałek/08.11.2021/7 lekcja

5 termin: Poniedziałek/29.11.2021/7 lekcja

6 termin: Poniedziałek/29.11.2021/8 lekcja

Andrzej Horoszkiewicz

30A

5AB

1 termin: Środa/08.09.2021/ 7 lekcja

2 termin: Środa/29.09.2021/7 lekcja

3 termin: Środa/20.10.2021/7 lekcja

4 termin: Środa/10.11.2021/7 lekcja

5 termin: Środa/01.12.2021/7 lekcja

6 termin: Środa/01.12.2021/8 lekcja

Barbara Tomicz

36

6AB

1 termin: Poniedziałek/06.09.2021/7 lekcja

2 termin: Poniedziałek/27.09.2021/7 lekcja

3 termin: Poniedziałek/18.10.2021/7 lekcja

4 termin: Poniedziałek/08.11.2021/7 lekcja

5 termin: Poniedziałek/29.12.2021/7 lekcja

6 termin: Poniedziałek/29.11.2021/8 lekcja

Jolanta Cymerman

41

7ABC

1 termin: Poniedziałek/06.09.2021/8 lekcja

2 termin: Poniedziałek/27.09.2021/8 lekcja

3 termin: Poniedziałek/18.10.2021/8 lekcja

4 termin: Poniedziałek/08.11.2021/8 lekcja

5 termin: Poniedziałek/29.11.2021/godz. 7.15

6 termin: Poniedziałek/29.11.2021/8 lekcja

Piotr Pawłowski

18

8A

1 termin: Piątek/10.09.2021/8 lekcja

2 termin: Poniedziałek/01.10.2021/8 lekcja

3 termin: Piątek/22.10.2021/8 lekcja

4 termin: Poniedziałek/08.11.2021/8 lekcja

5 termin: Piątek/03.12.2021/godz. 7.15

6 termin: Piątek/03.12.2021/8 lekcja

Aleksandra Gryczewska

27

8B

1 termin: Czwartek/09.09.2021/8 lekcja

2 termin: Czwartek/30.09.2021/8 lekcja

3 termin: Czwartek/21.10.2021/8 lekcja

4termin: Czwartek/21.10.2021/godz. 7.15

5 termin: Czwartek/02.12.2021/godz. 7.15

6 termin: Czwartek/02.12.2021/8 lekcja

Piotr Pawłowski

19

8C

1 termin: Poniedziałek/06.09.2021/8 lekcja

2 termin: Piątek/01.10.2021.2021

/8 lekcja

3 termin: Poniedziałek/18.10.2021/8 lekcja

4 termin: Poniedziałek/18.10.2021/godz. 7.15

5 termin: Poniedziałek/29.11.2021/godz. 7.15

6 termin: Poniedziałek/29.11.2021/8 lekcja

Aleksandra Gryczewska

2

 

b) matematyka:

Klasa/grupa

Data/dzień/lekcja

Nauczyciel realizujący

Sala

4A

1 termin: Poniedziałek/13.09.2021/7 lekcja

2 termin: Poniedziałek/04.10.2021/7 lekcja

3 termin: Poniedziałek/25.10.2021/7 lekcja

4 termin: Poniedziałek/15.11.2021/7 lekcja

5 termin: Poniedziałek/06.12.2021/7 lekcja

6 termin: Poniedziałek/20.12.2021/7 lekcja

7 termin: Poniedziałek/20.12.2021/8 lekcja

Dorota Rakowska

1

4B

1 termin: Poniedziałek/13.09.2021/7 lekcja

2 termin: Poniedziałek/04.10.2021/7 lekcja

3 termin: Poniedziałek/25.10.2021/7 lekcja

4 termin: Poniedziałek/15.11.2021/7 lekcja

5 termin: Poniedziałek/06.12.2021/7 lekcja

6 termin: Poniedziałek/20.12.2021/7 lekcja

7 termin: Poniedziałek/20.12.2021/8 lekcja

Joanna Urbańska

30A

4C

1 termin: Środa/15.09.2021/7 lekcja

2 termin: Środa/06.10.2021/7 lekcja

3 termin: Środa/28.10.2021/7 lekcja

4 termin: Środa/17.11.2021/7 lekcja

5 termin: Środa/17.11.2021/8 lekcja

6 termin: Środa/08.12.2021/7 lekcja

7 termin: Środa/08.12.2021/8 lekcja

 

Joanna Urbańska

29

5A

1 termin: Wtorek/14.09.2021/ 7 lekcja

2 termin: Wtorek/05.10.2021/7 lekcja

3 termin: Wtorek/26.10.2021/7 lekcja

4 termin: Wtorek/16.11.2021/7 lekcja

5 termin: Wtorek/07.12.2021/7 lekcja

6 termin: Wtorek/21.12.2021/7 lekcja

7 termin: Wtorek/21.12.2021/8 lekcja

Dorota Rakowska

36

5B

1 termin: Wtorek/14.09.2021/ 6 lekcja

2 termin: Wtorek/05.10.2021/6 lekcja

3 termin: Wtorek/26.10.2021/6lekcja

4 termin: Wtorek/16.11.2021/godz. 7.15

5 termin: Wtorek/16.11.2021/6 lekcja

6 termin: Wtorek/07.12.2021/godz. 7.15

7 termin: Wtorek/07.12.2021/6 lekcja

Dorota Rakowska

37

6AB

1 termin: Środa/14.09.2021/7 lekcja

2 termin: Środa/06.10.2021/7 lekcja

3 termin: Środa/27.10.2021/7 lekcja

4 termin: Środa/17.11.2021/godz. 7.15

5 termin: Środa/17.11.2021/7 lekcja

6 termin: Środa/08.12.2021/godz. 7.15

7 termin: Środa/08.12.2021/7 lekcja

 

Mariola Koźmińska

41

7AB

1 termin: Wtorek/14.09.2021/8 lekcja

2 termin: Wtorek/05.10.2021/8 lekcja

3 termin: Wtorek/26.10.2021/8 lekcja

4 termin: Wtorek/16.11.2021/8 lekcja

5 termin: Wtorek/07.12.2021/8 lekcja

6 termin: Wtorek/21.12.2021/godz. 7.15

7 termin: Wtorek/21.12.2021/8 lekcja

Joanna Urbańska

22

7C

1 termin: Poniedziałek/13.09.2021/8 lekcja

2 termin: Poniedziałek/04.10.2021/8 lekcja

3 termin: Poniedziałek/25.10.2021/8 lekcja

4 termin: Poniedziałek/15.11.2021/8 lekcja

5 termin: Poniedziałek/06.12.2021/8 lekcja

6 termin: Poniedziałek/20.12.2021/godz. 7.15

7 termin: Poniedziałek/20.12.2021/8 lekcja

Katarzyna Delegacz

18

8A

1 termin: Czwartek/16.09.2021/8 lekcja

2 termin: Czwartek/07.10.2021/8 lekcja

3 termin: Czwartek/28.10.2021/8 lekcja

4 termin: Czwartek/18.11.2021/godz. 7.15

5 termin: Czwartek/18.11.2021/8 lekcja

6 termin: Czwartek/09.12.2021/godz. 7.15

7 termin: Czwartek/09.12.2021/8 lekcja

Joanna Urbańska

27

8B

1 termin: Poniedziałek/13.09.2021/8 lekcja

2 termin: Poniedziałek/04.10.2021/8 lekcja

3 termin: Poniedziałek/25.10.2021/8 lekcja

4termin: Poniedziałek/15.11.2021/8 lekcja

5 termin: Poniedziałek/06.12.2021/8 lekcja

6 termin: Poniedziałek/20.12.2021/godz. 7.15

7 termin: Poniedziałek/20.12.2021/8 lekcja

Mariola Koźmińska

19

8C

1 termin: Czwartek/16.09.2021/8 lekcja

2 termin: Czwartek/07.10.2021.

/8 lekcja

3 termin: Czwartek/28 .10.2021/8 lekcja

4 termin: Czwartek/18.11.2021/godz. 7.15

5 termin: Czwartek/18.11.2021/8 lekcja

6 termin: Czwartek/09.12.2021/godz. 7.15

7 termin: Czwartek/09.12.2021/8 lekcja

Katarzyna Delegacz

2

 

c) język angielski:

Klasa/grupa

Data/dzień/lekcja

Nauczyciel realizujący

Sala

4A

1 termin: Piątek/24.09.2021/7 lekcja

2 termin: Piątek/15.10.2021/7 lekcja

3 termin: Piątek/05.11.2021/7 lekcja

4 termin: Piątek/26.11.2021/7 lekcja

5 termin: Piątek/17.12.2021/godz. 7.15

6 termin: Piątek/17.12.2021/7 lekcja

Katarzyna Brzozowska

29

4B

1 termin: Piątek/24.09.2021/7 lekcja

2 termin: Piątek/15.10.2021/7 lekcja

3 termin: Piątek/05.11.2021/7 lekcja

4 termin: Piątek/26.11.2021/7 lekcja

5 termin: Piątek/17.12.2021/godz. 7.15

6 termin: Piątek/17.12.2021/7 lekcja

Izabela Zwolak-Cierpiał

14

4C

1 termin: Poniedziałek/20.09.2021/7 lekcja

2 termin: Poniedziałek/11.10.2021/7 lekcja

3 termin: Środa/03.11.2021/7 lekcja

4 termin: Poniedziałek/22.11.2021/7 lekcja

5 termin: Poniedziałek/13.12.2021/godz. 7.15

6 termin: Poniedziałek/13.12.2021/7 lekcja

Izabela Zwolak-Cierpiał

14/29

5AB

1 termin: Środa/22.09.2021/ 7 lekcja

2 termin: Środa/13.10.2021/7 lekcja

3 termin: Środa/03.11.2021/7 lekcja

4 termin: Środa/24.11.2021/7 lekcja

5 termin: Środa/15.12.2021/godz. 7.15

6 termin: Środa/15.12.2021/7 lekcja

Adriana Pacześna-Kozina

14

6AB

1 termin: Wtorek/21.09.2021/7 lekcja

2 termin: Wtorek/12.10.2021/7 lekcja

3 termin: Wtorek/02.11.2021/7 lekcja

4 termin: Wtorek/23.11.2021/7 lekcja

5 termin: Wtorek/14.12.2021/godz. 7.15

6 termin: Wtorek/14.12.2021/7 lekcja

Izabela Zwolak-Cierpiał

14

7ABC

1 termin: Wtorek/21.09.2021/8 lekcja

2 termin: Wtorek/12.10.2021/8 lekcja

3 termin: Wtorek/02.11.2021/8 lekcja

4 termin: Wtorek/23.11.2021/8 lekcja

5 termin: Wtorek/14.12.2021/8 lekcja

6 termin: Wtorek/21.12.2021/8 lekcja

Adriana Pacześna-Kozina

14

8AB

1 termin: Piątek/24.09.2021/8 lekcja

2 termin: Piątek/15.10.2021/8 lekcja

3 termin: Piątek/05.11.2021/8 lekcja

4 termin: Piątek/26.11.2021/8 lekcja

5 termin: Piątek/17.12.2021/godz. 7.15

6 termin: Piątek/17.12.2021/8 lekcja

Adriana Pacześna-Kozina

14

8C

1 termin: Piątek/24.09.2021/8 lekcja

2 termin: Piątek/15.10.2021.

/8 lekcja

3 termin: Piątek/05.11.2021/8 lekcja

4 termin: Piątek/26.11.2021/8 lekcja

5 termin: Piątek/17 .12.2021/godz. 7.15

6 termin: Piątek/17.12.2021/8 lekcja

Katarzyna Brzozowska

29

 

c) język niemiecki:

Klasa/grupa

Data/dzień/lekcja

Nauczyciel realizujący

Sala

7ABC

1 termin: Czwartek/23.09.2021/godz. 7.15

2 termin: Czwartek/23.10.2021/8 lekcja

3 termin: Czwartek/04.11.2021/8 lekcja

4 termin: Czwartek/25.11.2021/8 lekcja

5 termin: Czwartek/14.12.2021/godz. 7.15

6 termin: Czwartek/14.12.2021/8 lekcja

Małgorzata Sawczuk

14

8ABC

1 termin: Poniedziałek/20.09.2021/8 lekcja

2 termin: Poniedziałek/11.10.2021/godz. 7.15

3 termin: Poniedziałek/11.10.2021/8 lekcja

4 termin: Poniedziałek/22.11.2021/8 lekcja

5 termin: Poniedziałek/13.12.2021/godz. 7.15

6 termin: Poniedziałek/13.12.2021/8 lekcja

Monika Olender-Zań

14

 

Zajęcia wspomagające - listy uczniów

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.09
2,003,374 unikalne wizyty