Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Lekcje online

Kszałc. na odl.

Losowa fotografia

Power

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Dostępność

aTwinning

Zarządzenie nr 21/2020/2021

Zarządzenie nr 21/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 04 maja 2021 r.


 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wraz z późn. zmianami) oraz na podstawie informacji i zaleceń Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. i wydanych na tej podstawie rozporządzeń zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Reczu w okresie od 04 maja 2021 r. do odwołania nauczanie stacjonarne. Przydział klasopracowni do odwołania pozostaje bez zmian:

 

Klasa

Sala lekcyjna

Wejście do szkoły

Szatnia

1 A

65

Czerwona szkoła

64

1 B

60

Czerwona szkoła

61

2 A

36

Wejście główne

korytarz przy sali

2 B

41

Wejście główne

korytarz przy sali

3 A

57

Czerwona szkoła

58

3 B

55

Czerwona szkoła

świetlica

3 C

68

Czerwona szkoła

67

 

§2

Klasy IV - VIII Szkoły Podstawowej w Reczu do odwołania pracują w trybie zdalnym wg ustalonego tygodniowego planu lekcji.

§3

Pozostawia się w zawieszeniu realizację zajęć świetlicowych, które w przydziale godzin nauczycieli na podstawie aneksów do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej wykazane są jako godziny ponadwymiarowe. Zajęcia świetlicowe, które zawierają się w pensum nauczyciela pozostają bez zmian.

 

 

§4

Nauczyciele klas I – III wykonują pracę na terenie szkoły w wyznaczonej klasopracowni, natomiast nauczyciele klas IV – VIII na terenie szkoły lub z miejsca zamieszkania (wg porozumienia z dyrektorem szkoły) oraz według tygodniowego planu lekcji.

 

§5

Podczas nauczania zdalnego w klasach IV – VIII nauczyciele realizują obowiązującą podstawę programową tak jak podczas nauczania stacjonarnego, z tym że każdy nauczyciel może dokonać weryfikacji programu nauczania i dostosować go do  metody kształcenia na odległość. Podczas nauczania stacjonarnego w klasach I – III nauczyciele realizują podstawę programową wg zasad przewidzianych w rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 

§6

Godziny pracy pracowników obsługi oraz zakres ich obowiązków ustalone pozostają wg poniższych zasad. Za przygotowanie i organizację pracy pracowników obsługi w okresie od 04 maja 2021 r. odpowiada kierownik gospodarczy:

1. Sekretariat pracuje w godzinach 7.00 – 15.00.

2. Kuchnia pracuje w godzinach 7.00 – 15.00.

3. Konserwatorzy pracują w godzinach 7.00 – 15.00, przy czym w godz. 7.00 – 8.00 dyżur przy wejściach do szkoły.

4. Personel sprzątający pracuje w godzinach 8.00 – 16.00, przy czym zgodnie z ustalonym odrębnie harmonogramem w godzinach 7.00 – 8.00 dyżur przy wejściach do szkoły.

5. Pomoc nauczyciela pracuje w godzinach 7.00 – 15.00.

 

§7

Świetlica szkolna pracuje stacjonarnie w godzinach od 7.00 do 15.45 wg ustalonego planu lekcji.  Za organizację pracy świetlicy szkolnej odpowiada kierownik świetlicy w porozumieniu z wicedyrektorem szkoły. Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązków pracowników świetlicy w postaci odrębnych komunikatów.

 

 

 

§8

Dowozy i odwozy uczniów odbywają się wg ustalonego harmonogramu dowozów i odwozów.

 

§9

Stołówka szkolna pracuje w trybie zwykłym. Przygotowanie i wydawanie obiadów odbywa się  w godz. 11.25-12.45.

 

§10

W dalszym ciągu obowiązują Procedury funkcjonowania szkoły w czasie stanu epidemii od 1 września 2020 r., które zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przesłane do członków społeczności szkolnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Zasady pracy zdalnej są tożsame jak w Zarządzeniu nr 19/2020/2021 dyrektora szkoły z dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

§11

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 04 maja 2021 r. i obowiązuje do odwołania.

 

§12

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz w systemie e-dziennika. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy szkoły będą podawane na bieżąco w oddzielnych komunikatach i również zostaną opublikowane na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w Reczu oraz w dzienniku elektronicznym.

 

§13

Zobowiązuję wszystkich członków społeczności szkolnej do systematycznego zapoznawania się z bieżącymi komunikatami dotyczącymi organizacji pracy szkoły, a nauczycieli, uczniów oraz rodziców do codziennego logowania się do systemu e-dziennika.

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.10
1,207,033 unikalne wizyty