Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Lekcje online

Kszałc. na odl.

Losowa fotografia

Power

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Dostępność

Zarządzenie nr 8/2020/2021

Zarządzenie nr 8/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu

z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie funkcjonowania świetlicy szkolnej, biblioteki szkolnej, stołówki szkolnej oraz organizacji konsultacji i innych zajęć od 09 listopada 2020 r.

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jego nowelizacji 30b, a także na podstawie § 51 Statutu Szkoły Podstawowej w Reczu oraz w związku z komunikatem MEiN z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia zawieszenia zajęć  stacjonarnych, zarządzam co następuje:

§1

Zawieszam realizację zajęć świetlicowych, które w przydziale godzin nauczycieli na podstawie aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej wykazane są jako godziny ponadwymiarowe. Zajęcia świetlicowe, które zawierają się w pensum nauczyciela pozostają bez zmian. 

§2

Wprowadzam zmianę zakresu obowiązków pracowników świetlicy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Za przygotowanie, opracowanie i koordynowanie pracy i zakresu obowiązków nauczycieli świetlicy, w tym  dokumentowanie harmonogramu ich pracy w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, odpowiada kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

§4

Nauczyciele świetlicy pracują w trybie stacjonarnym, z wyjątkami przedstawionymi w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§5

W okresie od 09 listopada 2020 r. świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00 do 15.45. Czas pracy świetlicy w okresie zawieszenia zajęć może ulec zmianie.

§6

Biblioteka szkolna pracuje wg tygodniowego planu zajęć w trybie stacjonarnym w zakresie przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§7

Funkcjonowanie stołówki szkolnej zostaje zawieszone.

§8

Szkoła umożliwia uczniom klas VIII udział w zajęciach konsultacyjnych. Zajęcia konsultacyjne odbywają się wg następujących zasad:

 1. Harmonogram zajęć konsultacyjnych zostanie opublikowany w systemie dziennika elektronicznego oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. W zajęciach konsultacyjnych może brać udział wyłącznie uczeń klasy VIII (jednocześnie maksymalnie 5 uczniów).
 3. Deklarację udziału w zajęciach konsultacyjnych należy obowiązkowo zgłosić nauczycielowi co najmniej 1 dzień przed ich terminem za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 4. Przy wejściu do szkoły należy potwierdzić udział w zajęciach, zdezynfekować ręce, udać się bezpośrednio do wyznaczonej sali.
 5. Zajęcia konsultacyjne nie mają charakteru dodatkowej lekcji.
 6. Udział w zajęciach konsultacyjnych jest dobrowolny.
 7. W czasie konsultacji należy bezwzględnie przestrzegać Procedur funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii, a w szczególności zasłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica), zdezynfekować ręce, zachować dystans co najmniej 1,5 metra.
 8. W czasie konsultacji należy mieć przy sobie własne podręczniki i przybory do pracy.
 9. Przed i po zajęciach oraz w drodze do szkoły i do domu  należy przestrzegać ogólnych obostrzeń sanitarnych.

§9

Szkoła umożliwia udział w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły uczniom, których zajęcia zostały uwzględnione w aneksie nr 3 oraz aneksie nr 4 do arkusza organizacyjnego szkoły, tj. uczniów powracających z zagranicy. Zajęcia dodatkowe dla tych uczniów  odbywają się wg następujących zasad:

 1. Harmonogram zajęć zostanie opublikowany w systemie dziennika elektronicznego.
 2. W zajęciach  może brać udział wyłącznie uczeń wykazany w aneksie nr 3 oraz aneksie nr 4 do arkusza organizacyjnego szkoły.
 3. Potwierdzenie udziału w zajęciach należy obowiązkowo zgłosić danemu nauczycielowi co najmniej 1 dzień przed ich terminem za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 4. Przy wejściu do szkoły należy potwierdzić udział w zajęciach, zdezynfekować ręce, udać się bezpośrednio do wyznaczonej sali.
 5. Zajęcia nie mają charakteru dodatkowej lekcji dydaktycznej.
 6. Udział w zajęciach  jest obowiązkowy.
 7. W czasie zajęć należy bezwzględnie przestrzegać Procedur funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemii, a w szczególności zasłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica), zdezynfekować ręce, zachować dystans co najmniej 1,5 metra.
 8. W czasie zajęć należy mieć przy sobie własne podręczniki i przybory do pracy.
 9. Przed i po zajęciach oraz w drodze do szkoły i do domu  należy przestrzegać ogólnych obostrzeń sanitarnych.

§10

W dalszym ciągu obowiązują Procedury funkcjonowania szkoły w czasie stanu epidemii od 1 września 2020 r., które zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przesłane do członków społeczności szkolnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

§11

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 09 listopada 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

§12

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane w systemie e-dziennika. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy szkoły będą podawane na bieżąco w oddzielnych komunikatach i również zostaną opublikowane na stronach internetowych Szkoły Podstawowej w Reczu (facebook)  oraz w dzienniku elektronicznym.

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.26
1,180,809 unikalne wizyty