Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Lekcje online

Kszałc. na odl.

Losowa fotografia

Power

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Dostępność

aTwinning

Powitanie

Witamy w oficjalnym serwisie internetowym Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu opiera się na dorobku reprezentowanym przez jej patrona: Stefana Czarnieckiego - zdecydowanego i konsekwentnego w działaniu stratega. Jednocześnie fundamentem szkoły są wartości reprezentowane przez Honorowego Obywatela Gminy - Adolfa Długosza - żarliwego nauczyciela oraz skromnego, cierpliwego i wyrozumiałego człowieka. Szkoła jest ściśle związana ze społecznością lokalną i dąży do szerokiej i pełnej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jednocześnie jest szkołą otwartą na wszelkie inicjatywy o szerokim zasięgu terytorialnym i społecznym. Szkoła stwarza wszystkim pracownikom szansę rozwoju i pracy w przyjaznej atmosferze. Szkoła współpracuje z rodzicami, którzy są partnerami placówki we wszystkich zadaniach przez nią realizowanych. Szkoła skupia dzieci i młodzież z wielu środowisk, dlatego jej ważnym celem jest zintegrowanie młodych ludzi i pokazanie, że każdy z nich jest wartościową jednostką. Dba o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój każdego ucznia, który potrafi funkcjonować we wciąż zmieniającym się świecie. Naszym największym dobrem jest dobro ucznia, przygotowujemy go do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Chcemy przygotować go do uczestnictwa w procesie uczenia się przez całe życie.

Program "Cukierki"

Program "Cukierki"

Program „Cukierki”

Program „Cukierki” to propozycją oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci klas III. Został oparty na pracy z bajką Agnieszki Grzelak pt. "Cukierki".

Celem programu było:

  • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;

  • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;

  • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;

  • nauka podstaw asertywnych względem osób nieznajomych;

  • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się nie tylko na terenie szkoły.
    Program jest polecany przez ORE i PARPA.

W trakcie realizacji programu uczniowie klas III a, III b i III c nie tylko uczyli się ale także świetnie się bawili :)

Dziś na apelu podsumowującym pracę szkoły w roku 2020/2021, uczestnicy programu otrzymali nagrody.

Wszystkim nagrodzonym bardzo gratuluję!!!

Marlena Mielczarek- pedagog szkolny

Mamy nową Przewodniczącą SU

Mamy nową Przewodniczącą SU

Mamy nową Przewodniczącą SU

15 czerwca 2021 w naszej szkole zostały przeprowadzone powszechne i tajne wybory na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je kampania wyborcza.

 

W dzień głosowania, od godziny 8.50, przychodzili pod opieką nauczycieli, uczniowie poszczególnych klas aby wybrać jedną z trzech kandydatek.

 

W głosowaniu wzięło udział 162 uczniów.

 

Miło nam poinformować, że na stanowisko Przewodniczącej Samorządu została wybrana Zofia Papierska.

Gratulujemy!

 

M. Sawczuk Opiekun SU

Wybory przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

Wybory przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

Wybory przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

15 czerwca 2021 roku odbędą się wybory przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego naszej Szkoły.

 

Kandydatki:

Adrianna Hryniewicz, klasa 6c

Julia Bosak, klasa 5b

Zofia Papierska, klasa 5b.

 

Rozpoczęła się już kampania, w czasie której Kandydatki przygotowały plakaty wyborcze i ulotki, a na nich swoje pomysły, propozycje i konkretne działania!

 

Małgorzat Sawczuk Opiekun SU

Pasowanie Pierwszoklasistów 31 maja 2021 r.

Pasowanie Pierwszoklasistów 31 maja 2021 r.

Pasowanie Pierwszoklasistów

31 maja 2021 r.

 

    W poniedziałkowe przedpołudnie 31 maja 2021 r. w hali widowiskowo - sportowej w Reczu odbyła się uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów. Wydarzenie, które zostało zorganizowane przez Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, rozpoczęło się bardzo ciekawym programem artystycznym przygotowanym przez uczniów klas I oraz ich wychowawców p. Danutę Cybulską-Czerniak i p. Renatę Polarczyk.

 

    Po powitaniu wszystkich obecnych przez Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Oliwię Iwach, nastąpiło odśpiewanie hymnu. Na uwagę zasługuje fakt, że najmłodsi uczniowie wspaniale zaśpiewali wszystkie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

W swoim przemówieniu dyrektor szkoły p. Maciej Gryczewski zwrócił uwagę na hasło przewodnie uroczystości: „Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Podkreślił znaczenie wychowania przedszkolnego i szkolnego w wychowaniu młodych ludzi oraz wyraził nadzieję, że: „...w przyszłości każdy uczeń klasy I, który symboliczna szablą patrona szkoły Hetmana Stefana Czarnieckiego zostanie przyjęty do społeczności szkolnej, stanie się wartościowym, mądrym człowiekiem, który będzie wzorem dla innych”.

 

    Dyrektor powitał zaproszonych gości:

Burmistrza Recza p. Wiesława Łońskiego

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu p. Tadeusza Robaczka

Przewodniczącą Rady Rodziców p. Sylwię Milewską

Inspektora ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Reczu p. Luizę Marach.

 

    Najważniejszymi momentami wydarzenia były:

Ślubowanie pierwszoklasistów - przy sztandarze szkoły gospodarze klas Nina Ogłozińska oraz Aleks Smus wraz z pozostałymi uczniami ślubowali: „być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i Szkoły, uczyć się w Szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę, starać się być dobrym kolegą, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

 

    Pasowanie pierwszoklasistów, którego dokonali: dyrektor szkoły p. Maciej Gryczewski oraz wicedyrektor szkoły p. Barbara Tomicz.

 

   Następnie życzenia najmłodszym uczniom szkoły złożyli: Oliwia Iwach – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, p. Wiesław Łoński – Burmistrz Recza, który zwrócił uwagę na dużą dojrzałość pierwszoklasistów oraz wręczył prezenty dla klas oraz p. Sylwia Milewska – Przewodnicząca Rady Rodziców zaznaczyła rolę rodziców w wychowaniu najmłodszych uczniów.

 

   Tradycją uroczystości jest wręczenie słodkich upominków przygotowanych przez Radę Rodziców oraz symbolicznego „Pierwszego Abecadła”, które wręczyli uczniom dyrektor i wicedyrektor szkoły.

 

   Na zakończenie prowadząca uroczystość Oliwia Iwach podziękowała tym osobom, które przyczyniły się do zorganizowania imprezy:

 

Program artystyczny i przygotowanie: p. Danuta Cybulska – Czerniak i p. Renata Polarczyk

Dekoracje i dyplomy: p. Danuta Cybulska-Czerniak i p. Renata Polarczyk, p. Joanna Bykowska, p. Magdalena Karcz, p. Ewa Kociuba, p. Małgorzata Juszkiewicz, p. Ewelina Różańska, p. Ewelina Szczepaniak

Nagłośnienie: p. Grzegorz Jurkiewicz

 

  Upominki i prezenty: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, Rada Rodziców i Przedszkole Miejskie w Reczu, Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, Gmina Recz, Mariola i Marcin Petschke, Firma Ogólnobudowlana Grzegorz Szczepaniak, Biuro Urbanistyczne Marta Piechota-Kondela, Bawialnia Smerfa Katarzyna Gawlik.

 

   Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że fotorelację z uroczystości można obejrzeć na facebooku Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu i Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu, a relację telewizyjną w Telewizji Echo (https://www.youtube.com/watch?v=6xtm9zwTRlM).

 

 

Organizatorzy

 

 

 

Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych

Spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu informuje, że spotkanie z rodzicami przyszłych klas pierwszych - 2021/2022 odbędzie się 30 czerwca 2021 r. o godzinie 15.30 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Reczu.       

Z poważaniem Maciej Gryczewski

Lista kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej

Zarządzenie nr 24/2020/2021

 

Zarządzenie nr 24/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 31 maja 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wraz z późn. zmianami) oraz na podstawie informacji i zaleceń Rady Ministrów opublikowanych na stronach internetowych MEiN 29 kwietnia 2021 r. i wydanego na tej podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (komunikat na stronie internetowej MEiN), a także na podstawie organizacji roku szkolnego zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej w Reczu w okresie od 31 maja 2021 r. nauczanie stacjonarne na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 20/2019/2020, tj. sprzed zawieszenia zajęć stacjonarnych.
§2
Klasy I-VIII Szkoły Podstawowej w Reczu pracują w trybie stacjonarnym wg ustalonego tygodniowego planu lekcji. Przydział klasopracowni został określony na początku roku szkolnego 2020/2021 i pozostaje bez zmian.
§3
Nauczyciele realizują dyżury wg planu dyżurów. Plan dyżurów został przesłany za pośrednictwem e-dziennika oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły.
§4
Godziny pracy pracowników obsługi oraz zakres ich obowiązków został ustalony na początku roku szkolnego. Za przygotowanie i organizację pracy pracowników obsługi w okresie od 31 maja 2021 r. odpowiada kierownik gospodarczy.

§5
W okresie od 31 maja 2021 r. świetlica szkolna pracuje stacjonarnie w godzinach od 7.00 do 15.45 wg ustalonego planu lekcji. Za przygotowanie harmonogramu i organizacji pracy świetlicy szkolnej odpowiada kierownik świetlicy w porozumieniu z wicedyrektorem szkoły. Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązków pracowników świetlicy w postaci odrębnych komunikatów.
§6
Dowozy i odwozy uczniów są realizowane wg przyjętego na początku roku szkolnego harmonogramu.
§7
Stołówka szkolna pracuje w godzinach 7.00 – 15.00, przy czym godziny wydawania obiadów zostaną ustalone w odrębnym komunikacie.
§8
W dalszym ciągu obowiązują Procedury funkcjonowania szkoły w czasie stanu epidemii od 1 września 2020 r., które zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz przesłane do członków społeczności szkolnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
§9
W dniach 01 czerwca 2021 r. – Dzień Dziecka oraz 04 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele, zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego obowiązują dni wolne od zajęć dydaktycznych.
§10
Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz w systemie e-dziennika. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy szkoły będą podawane na bieżąco w oddzielnych komunikatach i również zostaną opublikowane na stronach internetowych szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.
§11
Zobowiązuję wszystkich członków społeczności szkolnej do systematycznego zapoznawania się z bieżącymi komunikatami dotyczącymi organizacji pracy szkoły, a nauczycieli, uczniów oraz rodziców do codziennego logowania się do systemu e-dziennika.
§12
Zarządzenie wchodzi w życie 31 maja 2021 r.Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Powodzenia Ósmoklasiści!

Powodzenia Ósmoklasiści!

 

Drodzy Ósmoklasiści!
Przed Wami niezwykle ważny moment, egzamin ósmoklasisty.
W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu: Waszych wychowawców, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, życzymy Wam dużo optymizmu i wiary we własne możliwości. Życzymy również, aby uzyskane wyniki pozwoliły Wam kontynuować naukę w wybranej szkole średniej.
Trzymamy kciuki za oryginalne prace i trafne odpowiedzi.
Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły
Barbara Tomicz - wicedyrektor szkoły

Weteran walk o wolność i niepodległość Polski

Szanowni Państwo.
Mamy zaszczyt poinformować, że starania Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu w sprawie uznania przez Instytut Pamięci Narodowej grobu p. Władysława Wilczewskiego jako weterana walk o wolność i niepodległość Polski zakończyły się pomyślnie. Grób został wpisany do ewidencji pod numerem 1809. Niebawem na mogile pojawi się specjalna upamiętniająca tabliczka.
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w tą sprawę pracownikom szkoły, a w szczególności p. Monice Olender-Zań, która zebrała całą niezbędną do złożenia wniosku dokumentację historyczną.
W załączeniu przekazujemy stosowane zawiadomienie.
Mamy nadzieję, że przyczyni się to do możliwie jak najszybszego odrestaurowania mogiły i w ten sposób do pełnego uhonorowania weterana.
Mamy również nadzieję na pomoc z Państwa strony, aby - oprócz naszych Nauczycieli i pozostałych Pracowników Szkoły Podstawowej w Reczu, których żegnaliśmy i o których każdego roku pamiętamy - w odpowiedni sposób zadbać o, zwłaszcza zapomniane, groby.
Niech nasze wspólne działania mają edukacyjną i wychowawczą oraz historyczną wartość, zwłaszcza dla młodego pokolenia.
Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2 

 

Festiwal Słyszę Dobre Dźwięki

Lista przyjętych kandydatów klas pierwszych

Lista przyjętych kandydatów klas pierwszych

 

Lista przyjętych kandydatów klas pierwszych do Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu na rok szkolny 2021/2022.
Do 07 czerwca 2021r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia i złożyć wraz ze zdjęciem dziecka do legitymacji szkolnej.

 

 

 

Lista przyjętych kandydatów klas pierwszych

 


Wygenerowano w sekund: 0.08
1,262,191 unikalne wizyty