Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Lekcje online

Kszałc. na odl.

Losowa fotografia

Power

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

 

 Z okazji Dnia Dziecka składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej w Reczu.

Życzymy uśmiechu, radości, wiary, że wszystko jest możliwe.

Niech każdy dzień będzie dla Was wspaniałą przygodą i nauką.

Życzymy spełnienia najskrytszych marzeń, sukcesów w szkole,

rozwoju swoich pasji oraz beztroskiej zabawy.

 

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy obsługi i administracji

ZWROTY KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW

ZWROTY KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW

W dniach 8–22 czerwca będą przyjmowane książki (lektury oraz inne) i zestawy podręczników w godz. 900 – 1400

Harmonogram dni zwrotu:

 1. Kl. I-III w dniach 8-9.06.20r.
 2. Kl. IV w dniu 10.06.20r.
 3. Kl. V w dniu 15.06.20r.
 4. Kl. VI w dniu 17.06.20r.
 5. Kl. VII w dniu 19.06.20r.
 6. Kl. VIII w dniach 22-23.06.20r.

Proszę już teraz przejrzeć podręczniki dziecka, zdjąć foliowe okładki (jeżeli są założone), wygumkować ewentualne zapiski, podpisać (jeżeli są nie podpisane), wyjąć wszystkie zbędne kartki, notatki. Zwrot podręczników następuje w kompletach (w reklamówkach). Zestawy niekompletne nie będą przyjmowane! Zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami, w przypadku zniszczenia lub braku podręcznika, rodzic ucznia odkupuje podręcznik.

Do biblioteki nie oddajemy zeszytów ćwiczeń oraz podręczników do religii.

                            

                                                           

 

W domu:     

 • Uczniu/rodzicu ucznia przygotuj do oddania książki wypożyczone z biblioteki.

 • Nie dezynfekuj książek żadnymi  preparatami chemicznymi.

 • Załóż maseczkę i rękawiczki i nie zdejmuj jej przez cały pobyt w budynku. 

 

 W szkole:

 • Nauczyciel bibliotekarz będzie czekał na uczniów/rodziców w holu szkoły przy ul. Ratuszowej 29.

 • Zachowaj odpowiedni odstęp.

 • Książki   odłóż w wyznaczonym miejscu, ponieważ pozostaną w kwarantannie.

W przypadku pytań (np. inny termin)  lub wątpliwości prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny z panią Marią Romanowską.

W tym roku nie wypożycza się książek na wakacje. Zapraszam do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Reczu.

Nauczyciel Bibliotekarz

    Maria Romanowska

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS VIII

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII
(od 1 czerwca 2020 r.)
Konsultacje dla uczniów klas IV – VIII od 1 czerwca br. będą realizowane zgodnie z planem lekcji.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu


w sprawie zmiany terminów dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych w związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu egzaminu ósmoklasisty oraz komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wytycznych związanych z przygotowaniem egzaminów zewnętrznych.

 
            Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Reczu postanawia, w porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Reczu i Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej w Reczu , zmienić termin dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII:
zamiast zaplanowanego wcześniej terminu 21-23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty) – na termin 16 - 18 czerwca 2020 r.

 

            Wobec powyższego informuję, że zgodnie z organizacją pracy szkoły i zaplanowanymi we wrześniu 2019 r. terminami dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych, w czerwcu 2020 r. w Szkole Podstawowej w Reczu dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

 

2 czerwca 2020 r. - dzień dziecka (dla wszystkich uczniów); 

12 czerwca 2020 r. - piątek po Bożym Ciele (dla wszystkich uczniów);

16 – 18 czerwca 2020 r. - egzamin ósmoklasisty (dla uczniów klas I-VII).

 

 

 

Z poważaniem

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Komunikat

KOMUNIKAT

W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RECZU

 

            Niniejszym informuję, że wobec braku zgłoszeń, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Reczu od dnia 25 maja 2020 r. nie będą realizowane.

 

            W związku z powyższym od 25 maja 2020 r. nadal realizowane będą zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

 

Z poważaniem

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Konsultacje

Konsultacje

Komunikat w sprawie organizacji zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas VIII (od 25 maja 2020 r.) oraz klas IV – VII (od 1 czerwca 2020 r.) w Szkole Podstawowej w Reczu 

            Niniejszym informuję, że zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Reczu, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN nowelizacja 30b)  z dnia 13 maja br., do dnia 7 czerwca br. będą odbywać się nadal za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.

            Jednocześnie informuję, że od 25 maja br. – za zgodą rodziców – przywrócone mogą być zajęcia konsultacyjne dla uczniów klas VIII, a od 1 czerwca br. dla uczniów klas IV - VII. Przywrócenie tych zajęć będzie odbywało się w szczególnym rygorze sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej (wytyczne GIS, MZ, MEN – komunikat z dnia 15 maja br.). Szczegółowe zasady realizacji zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas VIII oraz IV – VII w Szkole Podstawowej w Reczu stanowią załącznik do niniejszego komunikatu (wysłanego za pośrednictwem e-dziennika).

            W związku z powyższym proszę Rodziców o OBOWIĄZKOWE i PILNE zapoznanie się z tymi zasadami i podjęcie odpowiedzialnej decyzji związanej z wysłaniem dzieci do szkoły na zajęcia konsultacyjne.

            W związku z koniecznością przygotowania szkoły pod względem organizacyjnym i sanitarnym, proszę uczniów i ich rodziców o zgłoszenie chęci uczestniczenia w konsultacjach. Każdorazowo uczeń jest zobowiązany, aby za pośrednictwem e-dziennika, zgłosić nauczycielowi i dyrekcji chęć konsultacji najpóźniej 1 dzień wcześniej do godz. 12.00.

Jednocześnie proszę o wypełnienie zgody na pomiar temperatury ciała dziecka, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu oraz dostarczenie jej do Szkoły Podstawowej w Reczu pierwszego dnia pobytu ucznia  w szkole.

WAŻNE: W przypadku braku informacji zwrotnej od ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna, szkoła zakłada, że uczeń nie wyraża woli uczestniczenia w konsultacjach.

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Reczu

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Reczu


Publikujemy listę uczniów, przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej w Reczu na rok szkolny 2020/2021.

 

Prosimy rodziców uczniów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej w Reczu, aby  - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 10/2020 Burmistrza Recza z dnia 10 stycznia 2020 r. -  do dnia 29 maja 2020 r. potwierdzili wolę przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia.

W związku z czasowym zawieszeniem zajęć w szkołach prosimy, aby rodzice przesłali na adres meilowy szkoły (sekretariat@zsrecz.pl) oświadczenie o następującej treści:

 

„Niniejszym potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka (podać imię i nazwisko kandydata) do klasy I Szkoły Podstawowej w Reczu od roku szkolnego 2020/2021.”

 

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna.

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2020 Burmistrza Recza  dniu 3 czerwca zostanie opublikowana ostateczna lista uczniów przyjętych do klasy i Szkoły Podstawowej w Reczu.

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kl. I w roku szkolnym 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Komunikat w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Reczu

Komunikat w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych

dla uczniów klas I-III

w Szkole Podstawowej w Reczu

            Niniejszym informuję, że zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Reczu, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN nowelizacja 30b)  z dnia 13 maja br., do dnia 7 czerwca br. będą odbywać się nadal za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.


            Jednocześnie informuję, że od 25 maja br. – za zgodą rodziców – przywrócone mogą być zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III. Przywrócenie tych zajęć będzie odbywało się w szczególnym rygorze sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej (wytyczne GIS, MZ, MEN – komunikat z dnia 15 maja br.). Szczegółowe zasady realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I–III w Szkole Podstawowej w Reczu stanowią załącznik do niniejszego komunikatu (wysłanego za pośrednictwem e-dziennika).


            W związku z powyższym proszę Rodziców o OBOWIĄZKOWE i PILNE zapoznanie się z tymi zasadami i podjęcie odpowiedzialnej decyzji związanej z wysłaniem dzieci do szkoły.

 

            W związku z koniecznością przygotowania szkoły pod względem organizacyjnym i sanitarnym, proszę o złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja br. (środa) do godz. 12.00 -  czy wyrażają Państwo wolę  wysłania dziecka do szkoły. W tym celu proszę o przesłanie do wychowawcy klasy za pośrednictwem e-dziennika informacji o następującej treści:

 

Wyrażam wolę wysłania dziecka (podać imię i nazwisko oraz klasę) do szkoły

od dnia 25 maja 2020 r.


Jednocześnie proszę o wypełnienie zgody na pomiar temperatury ciała dziecka, która stanowi załącznik nr 1 do zasad uczestniczenia uczniów klas I – III w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych oraz dostarczenie jej do Szkoły Podstawowej w Reczu pierwszego dnia pobytu dziecka w szkole.

WAŻNE: W przypadku braku informacji zwrotnej od rodzica/prawnego opiekuna, szkoła zakłada, że rodzice nie wyrażają woli wysłania dziecka do szkoły.

Organizacja egzaminu ósmoklasisty

Organizacja egzaminu ósmoklasisty

Przedstawiamy wytyczne CKE, MEN oraz GIS dotyczące zasad przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w dniach 16-18 czerwca 2020 r. Prosimy uczniów klas VIII oraz ich rodziców o zapoznanie się tymi informacjami.

Szczegóły związane z organizacją i przebiegiem egzaminu w Szkole Podstawowej w Reczu oraz szczegółowy instruktaż zostaną przedstawione na początku czerwca br. za pośrednictwem strony internetowej, fb oraz e-dziennika (w komunikacie dyrektora szkoły).

Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

 

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

 

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS


 


Tu jest fajnie

Warto zobaczyć ,,Przyroda polska”:

https://liblink.pl/EZzncckJ5Q

https://liblink.pl/EZzncckJ5Q

https://liblink.pl/fFBNellCbS

https://liblink.pl/Lnksd5zu5B
Leśny budzik:
You Tube: Leśny budzik

Tu jest fajnie.
Tatrzanski Park Narodowy zostal uznany za swiatowy rezerwat biosfery. Obejmuje obszar najwyzszych polski gór. Zapraszam do wirtualnego spacerku po okolicach gorskich
M.Romanowska, I. Zwolak Cierpiał

Wygenerowano w sekund: 0.08
1,037,695 unikalne wizyty