Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Losowa fotografia

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Mobilność kadry

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stafana Żeromskiego

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu wraz z Biblioteką Miejską oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu przygotowuje się do Narodowego Czytania "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego.

Akcję rozpoczynamy o godz. 10.00 przy budynku "Organistówki" - promujemy cenne zabytki naszego miasteczka. Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

Natomiast 10 września 2018 r. w Szkole Podstawowej uczniowie klas VII i VIII będą interpretować fragmenty "Przedwiośnia" podczas przerw.

Wydarzeniu będą towarzyszyły wystawy poświęcone twórczości Stefana Żeromskiego.

Akcję zgłosiliśmy na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta RP.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku


Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty


Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas ósmych i klas 3 gimnazjum

Drodzy Uczniowie Ósmoklasiści i Gimnazjaliści.
Niniejszym informuję, że w zakładce Egzamin klas 8 i 3 gim. znajdują się informacje dotyczące egzaminów zewnętrznych, które odbędą się w tym roku szkolnym.
10-12 kwietnia 2019 r. odbędzie się egzamin gimnazjalny.
15-17 kwietnia 2019 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty.
Proszę o zapoznanie się z załączonymi informacjami:
1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów
2. Komunikaty Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o materiałach i przyborach dla zdających egzamin
3. Komunikaty Dyrektora CKE o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu.

Szczegółowe informacje, spotkania dyrektora z rodzicami i uczniami, terminy wypełniania deklaracji językowych, itp., informacje od wychowawców będą przekazywane na bieżąco.

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2018 I LOSY ABSOLWENTÓW

Informuję jednocześnie, że na stronie OKE Poznań ukazały się Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2018.

Miło jest nam poinformować, że wyniki naszych Absolwentów z wszystkich przedmiotów są z każdym rokiem wyższe, a z niektórych przedmiotów (j. polski, historia i wos, matematyka, j. angielski) wyższe od średnich wyników powiatu czy województwa (j. polski, historia i wos, matematyka), a nawet okręgu (j. polski). Jest to niewątpliwie wynik pracy wszystkich nauczycieli, zaangażowania uczniów oraz wsparcia rodziców. Poniżej przedstawiamy również informację o wyborze szkół ponadgimnazjalnych przez naszych tegorocznych Absolwentów. Cieszy nas to, że wszyscy dostali się do tych szkół, do których chcieli. W zakładce Absolwenci znajduje się prezentacja, która szczegółowo informuje o wyborach naszych gimnazjalistów.
Dyrektor szkoły - Maciej Gryczewski

Rozkład jazdy na rok szkolny 2018/2019

Rozkład jazdy na rok szkolny 2018/2019

Rozkład jazdy na rok szkolny 2018/2019


Przywozy do Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu
i Przedszkola Miejskiego w Reczu na godzinę 8.00


I trasa
7.00 Jarostowo
7.05 Pamięcin
7.10 Żeliszewo
7.15 Rajsko
7.15 ul. Leśna

II trasa
7.30 Pomień
7.35 Trzebiń

III trasa
6.45 Sulibórz
6.50 Suliborek
6.55 Rybaki
6.58 Suliborek Ferma
7.00 Słutowo

IV trasa
7.20 Lubieniów
7.25 Grabowiec

V trasa
7.05 Sokoliniec koło kościoła
7.08 Sokoliniec koło bloków
7.12 Sicko

VI trasa
7.25 Nętkowo


Przywozy do Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu i Przedszkola Miejskiego w Reczu na godzinę 8.45


8.00 Sicko
8.05 Sokoliniec
8.10 Rybaki
8.15 Sulibórz
8.20 Suliborek
8.23 Suliborek Ferma
8.26 Słutowo
8.30 Wielgoszcz

Odwozy od poniedziałku do piątku

12.40 Sicko, Sokoliniec, Rybaki, Suliborek, Sulibórz, Słutowo
12.40 Nętkowo, Grabowiec, Lubieniów, Lestnica, Rybnica
12.40 Trzebiń, Pomień (tylko piątek)
12.55 ul. Leśna, Rajsko, Żeliszewo, Pamięcin (tylko piątek)
13.40 Rajsko, Żeliszewo, Pamięcin, Jarostowo
13.40 Trzebiń, Pomień
13.40 Sicko, Sokoliniec, Rybaki, Suliborek Ferma, Słutowo
14.30 Trzebiń, Pomień
14.30 Nętkowo, Grabowiec, Lubieniów
14.30 Sicko, Sokoliniec, Rybaki, Suliborek, Sulibórz, Słutowo
14.55 Rajsko, Żeliszewo, Pamięcin, Jarostowo

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Organizacja pracy szkoły

Organizacja pracy szkoły w dniu 03 września 2018 r.


Przywozy na godzinę 8.00
8.00 – Msza św. inaugurująca rok szkolny 2018/2019
9.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019(hala sportowa) 
10.00 – 10.30 – odwozy (świetlica czynna do godz. 11.00)

Zmiany w organizacji pracy szkoły od roku szkolnego 2018/2019
1. Przywozy i odwozy dzieci odbywają się wg tego samego harmonogramu od poniedziałku do piątku
2. Długość trwania lekcji i przerw:
1 lekcja – 8.00-8.45
8.45-8.50 – przerwa
2 lekcja – 8.50-9.35
9.35-9.45 – przerwa
3 lekcja – 9.45-10.30
10.30-10.40 – przerwa
4 lekcja – 10.40-11.25
11.25-11.45 – przerwa
5 lekcja – 11.45-12.30
12.30-12.45 – przerwa
6 lekcja – 12.45-13.30
13.30-13.40 – przerwa
7 lekcja – 13.40-14.25
14.25-14.30 – przerwa
8 lekcja – 14.30-15.15

3. Świetlica: dzieci klas I-V szkoły podstawowej – świetlica w budynku czerwonym
Dzieci i młodzież klas VI szkoły podstawowej do III gimnazjum – świetlica w budynku gimnazjum
Świetlica czynne od godziny 7.00 do 15.15
4. Szatnie: klasy I-III – budynek czerwony
klasy IV SP – III G – suterena budynku gimnazjum 
5. Stołówka: obiady będą wydawane od dnia 10.09.2018 r.

 

Maciej Gryczewski-dyrektor szkoły

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

 

Informuję, że Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godz. 9.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Reczu.

Przed Uroczystością – o godz. 8.00 - odbędzie się Msza św. w kościele pw. Chrystusa Króla w Reczu.

Życzę udanego ostatniego tygodnia wakacji.

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Ceny obiadów we wrześniu

U w a g a !


Cena obiadów we wrześniu 2018r.:

 - dla dorosłych     - 113,40 zł

- dla uczniów     - 60,00 zł

Termin płatności do 17.09.2018r.

 

 

Gmina Recz Szkoła Podstawowa im. St. Czarnieckiego

ul. Ratuszowa 29

73-210 Recz

Nr konta  90 8359 0005 0041 4940 2002 0001

Rocznica śmierci patrona Gimnazjum

Rocznica śmierci patrona Gimnazjum

21 sierpnia 2018 r. mija 8 rocznica śmierci patrona Gimnazjum w Reczu, Honorowego Obywatela Gminy Recz Pana Adolfa Długosza.

 
"Póki nas ktoś pamięta, wciąż żyjemy".

 

Pamietamy.


Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Oferta zatrudnienia

 

OFERTA ZATRUDNIENIA


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: sprzątaczka (1 etat)


I. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego, ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz
II. Określenie stanowiska: Sprzątaczka (1 etat) w budynku Szkoły Podstawowej w Reczu
III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Recz, ul. Ratuszowa 29

2. Nawiązanie stosunku pracy: od 01 września 2018r.
3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
4. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporzadzeń wykonawczych do tej ustawy i ustawy Kodeks Pracy
5. Czas pracy - 8:00-16:00

IV. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:
posiadanie obywatelstwa polskiego,
posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku,
pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
niekaralność,
wykształcenie: podstawowe/zasadnicze zawodowe,
nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
sumienność i zaangażowanie na stanowisku pracy,
dbałość o czystość i mienie szkoły.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
utrzymanie w czystości wyznaczonego rejonu szkoły,
realizowanie innych zadań zleconych przez przełożonych,
dbałość o sprzęt i narzędzia wykorzystywane do pracy.

Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
kserokopie dokumentów potwierdzające: wykształcenie oraz staż pracy,
oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:
list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: ''Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000)''.
oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać (w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: ''Konkurs na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Reczu'' w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Reczu lub przesłać w terminie do dnia 10.08.2018r. na adres: sekretariat@zsrecz.pl lub Szkoła Podstawowa, ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz.

1. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni indywidualnie.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Szkole Podstawowej w Reczu, ul. Ratuszowa 29. (tel. 95 765 40 67).

Dyrektor Szkoły Maciej Gryczewski

Nowy numer GIMpress

Nowy numer GIMpress

Przedstawiamy nowy numer GIMpress. Zachęcamy do lektury.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Wygenerowano w sekund: 0.03
248,428 unikalne wizyty