Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Lekcje online

Kszałc. na odl.

Losowa fotografia

Power

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Zdalna szkoła + w Gminie Recz

Informacja ze strony www.recz.pl

Gmina Recz po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki, tym razem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie 100% na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. W tej edycji głównymi odbiorcami udzielonego wsparcia mają być uczniowie z rodzin wielodzietnych, ale nie jest to warunek konieczny do spełnienia.

Złożony przez Naszą Gminę wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” został wybrany do dofinansowania. Gmina Recz otrzymała grant w wysokości 52 182 zł na zakup 18 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 18 słuchawek nausznych, które trafią do Szkoły Podstawowej w Reczu. Sprzęt zostanie użyczony uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych, którzy nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania sprzęt będzie wykorzystywany przez szkoły w celach edukacyjnych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W ramach pierwszego projektu grantowego „Zdalna szkoła” Gmina Recz otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 000 zł. Zakupiono wówczas 50 laptopów wraz z oprogramowaniem.

W sumie Gmina Recz zakupiła 68 laptopów oraz 18 zestawów słuchawek.

 

Absolwenci 2020

Lista uczniów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej w Reczu z podziałem na klasy

Lista uczniów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej w Reczu z podziałem na klasy

Klasa I A – wychowawca: Danuta Cybulska – Czerniak

 

1. Czerwińska Amelia Danuta

2. Gawlik Filip

3. Grynia Oliwier

4. Hryniewicz Leon

5. Jezierski Oskar

6. Krakowiak Jan Franciszek

7. Lewandowski Fabian

8. Lewandowski Mateusz

9. Łukiewicz Julia

10. Majka Antoni

11. Ogłozińska Nina

12. Pantoł Filip Andrzej

13. Pokorniecka Judyta

14. Pokorniecki Ksawery

15. Ratowicz Antoni

16. Różański Kacper

17. Szałek Nikola

18. Szczepaniak Aleksandra

19. Szczepaniak Jakub

20. Szczepaniak Wiktoria

21. Woźniak Maria

 

 

 

Lista uczniów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej w Reczu z podziałem na klasy

Klasa I B – wychowawca: Renata Polarczyk

 

1. Augustyn Natasza

2. Bartodziejski Piotr

3. Biernat Zofia

4. Ciocirlan Ivan

5. Czamarczan Kuba

6. Drobniak Adam

7. Dziadak Klaudia

8. Gajos Filip

9. Gawlik Julia

10. Janik Blanka

11. Kędzierska Hanna

12. Knasiak Nikola

13. Kondela Jonatan

14. Krajewski Bartosz

15. Mielczarek Zofia

16. Milewska – Rajchert Maja

17. Papierski Aleksander

18. Pura Amelia Milena

19. Romanowska Maja Walentyna

20. Smus Aleksander Marek

21. Szulik Michał

 

Informujemy, że pierwsze spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klas I z dyrekcją szkoły, kierownikiem świetlicy, wychowawcą odbędzie się 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 15.00 w stołówce szkolnej. Podczas spotkania zostaną omówione sprawy związane z organizacją pracy szkoły, podstawową dokumentacją, przepisy RODO i odpowiednie deklaracje, zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej, przywozów  odwozów, wyprawki dla uczniów klas I, itp.

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW - 2020

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW – 2020

„Nic nie tworzy przyszłości tak, jak marzenia”

 

 

W dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 10.30 w hali sportowo-widowiskowej w Reczu serdecznie powitaliśmy wszystkich obecnych na uroczystości Pożegnania Absolwentów Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego. Uczniowie zakończyli ośmioletni czas  edukacji w szkole pod hasłem „Nic nie tworzy przyszłości tak, jak marzenia”.  Mamy nadzieję, że czas spędzony w szkole i wiedza tu zdobyta zaprocentują w przyszłości, że uda Im się uczynić coś dobrego dla siebie i innych i ten czwartkowy koniec stanie się początkiem Ich nowej drogi. Wiemy, że nasi tegoroczni Absolwenci zrobią wszystko, by stać się wartościowymi, pełnymi nowych pomysłów ludźmi, z których jako nauczyciele, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy gminy będziemy dumni.

 

Po wprowadzeniu sztandaru Szkoły Podstawowej w Reczu przez: Jakuba Emilianowicza – chorążego pocztu oraz Hannę Kuźmicz i Polę Pilżys – przyboczne pocztu, nastąpiło odśpiewanie hymnu – jak u nas w zwyczaju czterech zwrotek. Dyrektor szkoły p. Maciej Gryczewski powitał przybyłych i zaproszonych gości:

Pana Wiesława Łońskiego  -  Burmistrza Recza, którego reprezentowała p. Ewa Patrzałek – Skarbnik Miejski.

Pana Tadeusza Robaczka – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu.

Panią Sylwię Milewską  – Przewodniczącą Rady Rodziców.

Panią Barbarę Tomicz – wicedyrektora szkoły.

Panią Luizę Marach – inspektora ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Reczu.

Pana Jakuba Drapińskiego – wychowawcę klasy VIII A.

Panią Annę Rakowską – wychowawcę klasy VIII B.

Panią Dorotę Rakowską – wychowawcę klasy VIII C.

Panią Bernadetę Śliwińską – wychowawcę w klasach I – III.

Panią Małgorzatę Juszkiewicz – wychowawcę w klasach I – III.

Panią Lucynę Pater – wychowawcę w klasach I – III.

Panią Katarzynę Wasiluk – wychowawcę klasy VIII C w klasie IV.

oraz przede wszystkim tegorocznych absolwentów – uczniów klas VIII A, VIII B oraz VIII C.


Ważnymi częściami uroczystości, którą w tym momencie prowadziła wicedyrektor szkoły p. Barbara Tomicz było przyrzeczenie Absolwentów, przemówienie dyrektora, który również w imieniu Burmistrza Recza p. Wiesława Łońskiego oraz Przewodniczącej Rady Rodziców p. Sylwii Milewskiej podziękował Absolwentom za ich wieloletnie zaangażowanie, a także pożegnanie sztandaru. Rotę przyrzeczenia i pożegnania sztandaru po raz ostatni odczytała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Maria Barna. 

 

Osiem lat solidnej pracy pozwoliło na uhonorowanie tych uczniów, którzy swoim zaangażowaniem w czasie pobytu w Szkole Podstawowej w Reczu  wyróżnili się w różnych dziedzinach.

 

Pan Maciej Gryczewski wręczył Nagrodę Dyrektora Szkoły dla ucznia z najwyższą średnią. Nagrodę otrzymała Maria Barna, która ukończyła szkołę ze średnią ocen 5,72.

 

Pani Barbara Tomicz – wicedyrektor szkoły wręczyła nagrodę dla ucznia za drugą najwyższą średnią. Nagrodę otrzymała Pola Pilżys za średnią 5,67.

 

Burmistrz Recza Pan Wiesław Łoński, w imieniu którego wystąpiła p. Ewa Patrzałek ufundował nagrody dla uczniów za ich osiągnięcia i postawę sportową. Nagrody otrzymali: Maria Barna – ju – jitsu, Pola Pilzys – ju-jitsu, Jakub Terlecki – piłka nożna.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Reczu Pan Tadeusz Robaczek wręczył nagrody   dla uczniów zaangażowanych w promowanie inicjatyw społecznych. Na środek sceny zaproszono: Aleksandra Piłat, Martyna Bąkowska, Marta Cierpiał, Amanda Piwowar, Iwona Łaszkowska, Robert Skory, Zuzanna Sumara, Kacper Musialik, Iwona Sudoł, Oliwia Biniek, Maciej Bartodziejski. 

 

Dyrektor szkoły poinformował wszystkich obecnych, że Fundacja Wspierania Kultury „Noc Poetów” po raz kolejny ufunduje nagrodę – Stypendium im. Adolfa Długosza dla ucznia, który uzyska najwyższy wynik na egzaminie ósmoklasisty. Ponieważ w tym roku wyniki egzaminów zostaną przekazane dopiero 31 lipca, w związku z tym stypendium zostanie wręczone podczas rozdania stypendiów naukowych i za szczególne osiągnięcia we wrześniu w sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu.

 

Następnie w imieniu Burmistrza Recza,  p. Ewa Patrzałek wręczyła nagrodę dla Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – nagrodę otrzymała Maria Barna.

 

Dyrektor szkoły wręczył nagrody dla pocztu sztandarowego: Jakuba Emilianowicza, Hanny Kuźmicz, Poli Pilżys.

 

Prezes UKS „Hetman” Recz p. Jakub Drapiński wręczył nagrody dla uczniów: Aleksandry Piłat, Iwony Łaszkowskiej, Jakuba Bodnara, Oskara Wolnego, Kacpra Kotniewicza, Gabriela Sysiaka, Błażeja Westerlicha.  

 

W imieniu Prezesa UKS „Ina” Recz p. Jacka Demczura nagrody dla uczniów: Oliwii Krajniewskiej, Hanny Kudełki, Hanny Kuźmicz, Marii Barna, Szymona Eichmana, Jakuba Stasiaka, Jakuba Sycza, Jakuba Terleckiego, Nelsona Piechoty wręczyła Skarbnik Miejski p. Ewa Patrzałek. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Reczu p. Tadeusz Robaczek w imieniu Przyjaciela Szkoły Nadleśnictwa Choszczno wręczył nagrody za promowanie działalności ekologicznej. Na scenę zaproszono Aleksandrę Piłat, Zuzannę Sumara, Martę Cierpiał. 

 

Pani  wicedyrektor Barbara Tomicz wręczyła nagrody dla uczniów, którzy zaangażowali się w działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu. Nagrody otrzymali: Anna Szymczak, Natalia Piesyk, Maciej Misiek, Kacper Kotniewicz, Wiktoria Stachańska, Jakub Emilianowicz, Wiktoria Kurlej, Maria Barna, Adriana Grotkowska, Małgorzata Krakowiak. Nagroda została sfinansowana przez GKRPA.

 

Nagrodę za promowanie inicjatyw związanych z bezpieczeństwem p. poż otrzymała Małgorzata Krakowiak. Nagrodę wręczył dyrektor szkoły p. Maciej Gryczewski. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tadeusz Robaczek został poproszony o wręczenie nagrody w imieniu komisji oświaty Rady Miejskiej dla Damiana Parchema za ambicję i wysoką kulturę osobistą.

 

Pani Małgorzata Juszkiewicz poproszono o wręczenie nagród za aktywną działalność w Spółdzielni Uczniowskiej. Nagrody otrzymały: Małgorzata Krakowiak, Adrianna Grotkowska.

 

Pani Anna Rakowska wręczyła nagrodę redakcji gazetki szkolnej „Szorty” za dokumentowanie działalności szkolnej. Poprosilismy o wystąpienie Piotra Przygońskiego.

 

Panią Dorotę Rakowską  poprosiliśmy o wręczenie nagrody dla najlepszego matematyka 2019/2020 – Amandy Piwowar – finalistki konkursy przedmiotowego z matematyki w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Panią Bernadeta Śliwińska wręczyła nagrodę dla Jakuba Emilianowicza za reprezentowanie szkoły i zdobycie 3 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Hetmany” 2019.

 

Pani Lucyna Pater oraz p. Luiza Marach wręczyły nagrody dla uczniów za ich zaangażowanie w działalność świetlicy szkolnej. Nagrody otrzymali: Izabela Kowalewska, Oliwia Biniek, Piotr Przygoński.

 

Po rozdaniu nagród indywidualnych przystąpiliśmy do wręczenia pamiątkowych dyplomów ukończenia szkoły. 

 

 

KLASA VIII A

 

Na scenę zaproszono klasę VIII A. Wychowawca pan Jakub Drapiński oraz w klasie I-III Małgorzata  Juszkiewicz. 

Uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody: Amanda Piwowar – 5,44 (laureatka Złotej Dziesiątki); Maksymilian Okonek – 5,29; Zuzanna Sumara – 5,24; Marta Cierpiał – 5,22; Jakub Bodnar – 5,17; Martyna Bąkowska – 5,06; Anna Szymczak – 5,06; Jakub Emilianowicz – 5,06; Wiktoria Stachańska – 4,94; Natalia Piesyk – 4,89; Aleksandra Piłat – 4,83.

Na ręce uczniów złozyliśmy również listy gratulacyjne dla ich rodziców. Listy gratulacyjne otrzymali: Małgorzata i Grzegorz Piwowar, Małgorzata i Krzysztof Okonek, Karolina i Maciej Sumara, Izabela Zwolak – Cierpiał i Mariusz Cierpiał, Anna i Tomasz Bodnar, Joanna i Jacek Bąkowscy, Julita i Arkadiusz Szymczak, Joanna i Tomasz Emilianowicz, Katarzyna i Krzysztof Stachańscy, Monika i Grzegorz Piesyk, Stefania Ruszkiewicz i Paweł Piłat.

 

Nagrodę wychowawcy otrzymali również: Kacper Bohdziewicz oraz Iwona Łaszkowska, a dyplomy ukończenia szkoły pozostali uczniowie: Karol Bożek, Paweł Dumowski, Kacper Kotniewicz, Maciej Misiek, Kacper Musialik, Patryk Nykiel, Damian Parchem, Robert Skory, Iwona Sudoł, Marta Suja, Gabriel Sysiak, Oskar Wolny.

 

W imieniu wychowawcy podziękowaliśmy również rodzicom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w pracę na rzecz klasy i szkoły: na ręce uczniów przekazaliśmy podziękowania Stefanii Ruszkiewicz, Katarzynie Stachańskiej, Izabeli Zwolak – Cierpiał oraz Mariuszowi Cierpiał, Agnieszce Musialik, Wioletcie Misiek, Karolinie oraz Maciejowi Sumara, Małgorzacie oraz Krzysztofowi Okonek, Monice Bohdziewicz, Wiolecie Nykiel, Wiolecie Smolińskiej, Monice Piesyk.

Na koniec wychowawca klasy Pan Jakub Drapiński oraz gospodarz klasy Zuzanna Sumara dokonali wpisu do pamiątkowej Kroniki.

 

 

KLASA VIII B

 

Klasa VIII B. Wychowawca pani Anna Rakowska oraz w klasie I-III Bernadeta Śliwińska. 

Uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody: Maria Barna – 5,72 (laureatka Złotej Dziesiątki); Pola Pilżys – 5,67 (laureatka Złotej Dziesiątki); Jakub Stasiak – 5,44 (laureat Złotej Dziesiątki); Hanna Kuźmicz – 5,33; Hanna Kudełka – 4,83; Julia Kocyła – 4,78; Oliwia Krajniewska – 4,78.

Na ręce uczniów złożono również listy gratulacyjne dla ich rodziców. Listy gratulacyjne otrzymali: Marzena i Stanisław Barna, Agnieszka i Robert Pilżys, Marta i Paweł Stasiak, Emilia i Paweł Kuźmicz, Monika i Rafał Kudełka, Aneta Kowal i Zbigniew Kocyła, Sylwia i Piotr Krajniewscy.

 

Nagrodę wychowawcy otrzymała również Wiktoria Zielińska, a następnie na scenie pojawili się pozostali uczniowie: Maciej Bartodziejski, Mateusz Bauć, Oliwia Biniek, Bartosz Dzieran, Szymon Eichman, Wojciech Huszcza, Patryk Janiak, Izabela Kowalewska, Igor Kowalewski, Wiktoria Kurlej, Kamil Nowak, Nelson Piechota, Jakub Sycz, Jakub Terlecki, Błażej Westerlich.

 

W imieniu wychowawcy podziękowaliśmy również rodzicom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w prace na rzecz klasy i szkoły: na ręce uczniów przekazaliśmy podziękowania, które otrzymali:  Marzena Barna, Małgorzata Bartodziejska, Agnieszka Eichman, Agnieszka Janiak, Aneta Kowal, Emilia Kuźmicz, Magdalena Nowak, Marta Piechota Kondela, Agnieszka Pilżys, Marta Stasiak, Artur Zieliński.

Wychowawca klasy Pani Anna Rakowska oraz gospodarz klasy Jakub Stasiak wpisali się  do pamiątkowej Kroniki.

 

 

KLASA VIII C

 

Klasa VIII C. Wychowawca pani Dorota Rakowska, a wcześniej również Katarzyna Wasiluk i Lucyna Pater. 

Najpierw zaprosiliśmy na środek uczennicę, która otrzymała świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę: Małgorzata Krakowiak – 4,83.

Na ręce uczennicy złożyliśmy również list gratulacyjny dla jej rodziców. List gratulacyjny otrzymali: Julita i Hubert Krakowiak.

 

Potem na scenie pojawili się pozostali uczniowie: Oliwia Brydzińska, Adriana Grotkowska, Wiktoria Janecka, Amelia Jarosz, Igor Kluczkowski, Rafał Lenik, Paulina Majewska, Paweł Milewski, Mariusz Nawrot, Piotr Przygoński.

W imieniu wychowawcy chcemy podziękować również rodzicom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w pracę na rzecz klasy i szkoły: na ręce uczniów przekazaliśmy podziękowania, które otrzymali:  Marcin Kluczkowski, Dorota Brydzińska, Marcin Grotkowski, Monika Janecka.

Wychowawca klasy Pani Dorota Rakowska oraz gospodarz klasy Wiktoria Janecka wpisali się do pamiątkowej Kroniki.

 

Podczas uroczystości Pożegnania Absolwentów po raz kolejny postanowiliśmy przyznać zaszczytny  tytuł „Przyjaciela Szkoły”.  „Przyjaciel szkoły”, to osoba lub instytucja, która w sposób szczególny przysłużyła się pracy szkoły i rozwojowi jej uczniów. W ten skromny sposób chcieliśmy gorąco podziękować za wkład pracy na rzecz naszej placówki.

W tym roku ten tytuł kapituła przyznała p. Krystynie i p. Bohdanowi Harasimowicz, p. Wioletcie Woźniak oraz p. Krzysztofowi Janiakowi dziękując za wieloletnią owocną współpracę.

 

Na zakończenie po podziękowaniu skierowanym przez p. Ewę Patrzałek na ręce dyrekcji szkoły głos zabrali jeszcze: p. Jakub Drapiński, P. Tadeusz Robaczek, Wiktoria Kurlej, Zuzanna Sumara. Dziękujemy za miłe słowa.

 

Za przygotowanie uroczystości serdeczne podziękowania należą się w szczególności:

Organizacja: Jakub Drapiński, Anna Rakowska, Dorota Rakowska.

Poczet sztandarowy: Jakub Emilianowicz, Hanna Kuźmicz, Pola Pilżys.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Maria Barna.

Dekoracje: Pani Joanna Jakubowska we współpracy z p. Adamem Jakubowskim.

Tabliczki pamiątkowe „Przyjaciel szkoły”: p. Monika Olender-Zań.

Nagłośnienie i oprawa muzyczna: p. Grzegorz Jurkiewicz.

Fotorelacja, oprawa filmowa i sesja zdjęciowa:  p. Małgorzata Śmiechowska oraz p. Oskar Grabarczyk.

Przygotowanie uroczystości: pracownicy obsługi i administracji Szkoły Podstawowej w Reczu.

Poczęstunek dla zaproszonych gości: pracownicy kuchni Szkoły Podstawowej w Reczu.

 

Dziękujemy dyrektorowi i pracownikom MGOKiS za pomoc w organizacji uroczystości.

 

Tegorocznym Absolwentom życzymy powodzenia!!!

 

Chcemy dodać, że fotorelacja oraz nagranie z uroczystości ukaże się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Reczu, szkolnym fb, fb Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu, stronach internetowych Gminy Recz, na kanale You Tube Gminy Recz.

Nagranie uroczystości:

Absolwenci 2020

 

Kanał Recza:
https://recz.tv-polska.eu/film/491286-pozegnanie-absolwentow-klas-8-szkoly-podstawowej-im--stefana-czarneckiego-w-reczu

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Asy szkoły 2020

Asy szkoły 2020

ASY SZKOŁY  

 

Laureaci „Złotej Dziesiatki” za wypracowanie najwyższej średniej ocen w roku szkolnym 2019/2020

 

Miejsce 1. średnia 5,83

Małgorzata Tomicz kl. 6a

 

Miejsce 2. średnia 5,75

Wojciech Krasowski kl. 5b

 

Miejsce 3. średnia 5,72

Maria Barna kl. 8b

 

Miejsce 4. średnia 5,71

Oliwia Iwach kl. 7a

 

Miejsce 5. średnia 5,67

Pola Pilżys kl. 8b

 

Miejsce 6. średnia 5,58

Lena Konieczna kl. 5a

 

Miejsce 7. średnia 5,55

Wanessa Jusińska kl. 4b

 

Miejsce 8. średnia 5,50

Maja Konieczna kl. 5a

Hanna Sankowska kl. 5c

Zofia Gryczewska kl. 6c

Jakub Pater kl. 7a

Jakub Stasiak kl. 8b

 

Miejsce 9. średnia 5,45

Julia Bosak kl. 4b

Paulina Grzyb kl. 6a

 

Miejsce 10. średnia 5,44

Amanda Piwowar kl. 8a

 

Uczniowie klas III, którzy na koniec roku szkolnego 2019/2020 uzyskali wysokie wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, wyróżnieni odznaką „Wzorowy Uczeń”

 

Kl. IIIa – wych. Renata Polarczyk

 1. Aleksandra Denisiuk
 2. Nadia Kołodziejska
 3. Patrycja Myczkowska
 4. Wojciech Patyk
 5. Kacper Pietrzak
 6. Marcel Smus
 7. Wojciech Szysz
 8. Aleksandra Walisiak

 

Kl. IIIb – wych. Danuta Cybulska-Czerniak

 1. Julia Cybulska
 2. Nikola Gołębiewska
 3. Radosław Józefczyk
 4. Lena Juchniewicz
 5. Julia Młynarczykowska
 6. Julia Nykiel
 7. Łucja Stachańska
 8. Barbara Szczota

 

Uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego 2019/2020 otrzymali świadectwa z wyróżnieniem

 

Kl. IVa – wych. Barbara Pokorska

 1. Aleksandra Szymczak – 5,27 zachowanie wzorowe
 2. Kowalus Kamil – 5,0 zachowanie wzorowe
 3. Jagoda Janecka – 4,91 zachowanie wzorowe

 

Kl. IVb – wych. Katarzyna Hejza-Konieczna

 1. Wanessa Jusińska – 5,55 zachowanie wzorowe
 2. Julia Bosak – 5,45 zachowanie wzorowe
 3. Wojciech Hamerski – 5,36 zachowanie bardzo dobre
 4. Zofia Papierska – 5,27 zachowanie wzorowe
 5. Weronika Janik – 5,18 zachowanie wzorowe
 6. Oliwia Sokołowska – 5,1 zachowanie wzorowe
 7. Kuba Błyskoń 5,0 zachowanie bardzo dobre
 8. Wiktor Florczak – 5,0 zachowanie bardzo dobre
 9. Mateusz Maciejewski – 4,82 zachowanie wzorowe
 10. Kryspin Możdżyński – 4,82 zachowanie wzorowe

 

Kl. Va – wych. Jolanta Cymerman

 1. Lena Konieczna – 5,58 zachowanie wzorowe
 2. Maja Konieczna – 5,50 zachowanie bardzo dobre
 3. Oskar Iwach – 5,33 zachowanie wzorowe
 4. Julia Sankowska – 5,17 zachowanie wzorowe
 5. Michał Maciejewski – 5,00 zachowanie wzorowe
 6. Martyna Rychlińska – 5,00 zachowanie wzorowe
 7. Emilia Skonieczna – 5,00 zachowanie wzorowe
 8. Wiktor Błaszczyk – 4,83 zachowanie bardzo dobre
 9. Jakub Tworzewski – 4,75 zachowanie bardzo dobre

 

Kl. Vb – wych. Joanna Bednarczyk

 1. Wojciech Krasowski – 5,75 zachowanie wzorowe
 2. Hanna Szczepaniak – 5,33 zachowanie wzorowe
 3. Szymon Dędek – 5,25 zachowanie bardzo dobre
 4. Gabriela Stefaniak – 5,17 zachowanie wzorowe
 5. Aleksandra Kliman – 5,0 zachowanie wzorowe
 6. Oliwia Zielińska – 4,92 zachowanie wzorowe
 7. Oliwier Pawlak – 7,75 zachowanie wzorowe
 8. Szymon Tuchelman – 7,75 zachowanie bardzo dobre
 9. Joanna Zań – 4,75 zachowanie bardzo dobre

 

Kl. Vc – wych. Piotr Pawłowski

 1. Hanna Sankowska – 5,50 zachowanie wzorowe
 2. Adrianna Hryniewicz – 5,42 zachowanie wzorowe
 3. Filip Bosak – 5,0 zachowanie bardzo dobre
 4. Wiktoria Gołębiewska – 4,92 zachowanie wzorowe
 5. Bartosz Gołąb 4,77 zachowanie bardzo dobre

 

Kl. VIa – wych. Joanna Urbańska

 1. Małgorzata Tomicz – 5,83 zachowanie wzorowe
 2. Paulina Grzyb – 5,45 zachowanie wzorowe
 3. Igor Karcz – 5,42 zachowanie wzorowe
 4. Oliwier Bańkowski – 5,33 zachowanie wzorowe
 5. Michał Czerniak – 5,33 zachowanie wzorowe
 6. Zuzanna Kuźmicz – 5,33 zachowanie wzorowe
 7. Wanessa Duda – 5,17 zachowanie wzorowe
 8. Amelia Woźniak – 5,17 zachowanie wzorowe
 9. Małgorzata Piesyk – 5,0 zachowanie wzorowe
 10. Zuzanna Tuchelman – 5,0 zachowanie wzorowe

 

Kl. VIb – wych. Wiesława Horoszkiewicz

 1. Hanna Olejarnik – 5,17 zachowanie wzorowe

 

Kl VIc – wych. Katarzyna Delegacz

 1. Zofia Gryczewska – 5,50 zachowanie wzorowe
 2. Kornelia Bożacka – 5,33 zachowanie wzorowe
 3. Zuzanna Wyroślak – 5,25 zachowanie wzorowe
 4. Maja Dziadak – 5,17 zachowanie wzorowe
 5. Nadia Kozina – 5,17 zachowanie wzorowe
 6. Aleks Sobala – 5,17 zachowanie bardzo dobre
 7. Julia Emilianowicz – 5,08 zachowanie wzorowe
 8. Wiktoria Pawlak 5,08 zachowanie wzorowe
 9. Olivier Czerwiński – 5,08 zachowanie bardzo dobre
 10. Oskar Dalmaczyński – 5,08 zachowanie bardzo dobre
 11. Aleks Sobala – 5,08 zachowanie bardzo dobre
 12. Amelia Rozbiegalska – 4,83 zachowanie wzorowe

 

Kl. VIIa – wych. Andrzej Horoszkiewicz

 1. Oliwia Iwach – 5,71 zachowanie wzorowe
 2. Jakub Pater – 5,5 zachowanie wzorowe
 3. Aleksandra Cybulska – 5,14 zachowanie wzorowe
 4. Wiktoria Baranowska – 4,97 zachowanie wzorowe
 5. Joanna Różańska – 4,79 zachowanie wzorowe

 

Kl. VIIb – wych. Adriana Pacześna-Kozina

 1. Julia Urbańska – 5,36 zachowanie wzorowe
 2. Zuzanna Żułtaszek – 5,21 zachowanie wzorowe
 3. Hanna Gryczewska – 5,21 zachowanie bardzo dobre
 4. Bartosz Sment – 5,21 zachowanie wzorowe
 5. Zuzanna Sankowska – 5,0 zachowanie wzorowe
 6. Hanna Więcek – 4,93 zachowanie wzorowe
 7. Julia Maciejewska – 4,93 zachowanie wzorowe
 8. Amelia Konieczna – 4,86 zachowanie bardzo dobre

 

Kl. VIIIa – wych. Jakub Drapiński/Maciej Gryczewski

 1. Amanda Piwowar – 5,44 zachowanie wzorowe
 2. Maksymilian Okonek – 5,29 zachowanie wzorowe
 3. Zuzanna Sumara 5,24 zachowanie wzorowe
 4. Marta Cierpiał – 5,22 zachowanie wzorowe
 5. Jakub Bodnar – 5,17 zachowanie bardzo dobre
 6. Martyna Bąkowska – 5,06 zachowanie wzorowe
 7. Jakub Emilianowicz – 5,06 zachowanie wzorowe
 8. Anna Szymczak – 5,06 zachowanie wzorowe
 9. Iktoria Stachańska – 4,94 zachowanie wzorowe
 10. Natalia Piesyk – 4,89 zachowanie wzorowe
 11. Aleksandra Piłat – 4,83 zachowanie wzorowe

 

Kl. VIIIb – wych. Anna Rakowska

 1. Maria Barna – 5,72 zachowanie wzorowe
 2. Pola Pilżys – 5,67 zachowanie wzorowe
 3. Jakub Stasiak – 5,5 zachowanie wzorowe
 4. Hanna Kuźmicz – 5,33 zachowanie wzorowe
 5. Hanna Kudełka – 4,83 zachowanie wzorowe
 6. Julia Kocyła – 4,78 zachowanie wzorowe
 7. Oliwia Krajniewska – 4,78 zachowanie wzorowe

 

Kl. VIIIc – wych. Dorota Rakowska

 1. Małgorzata Krakowiak – 4,83 zachowanie wzorowe

 

 

 

 

Uczniowie wyróżnieni przez wychowawców z klas II i III SP:

 

Kl. IIa – wych. Dagmara Mikuła

Wiktor Andrzejczyk, Andżelika Ćwiek, Nadia Drężek-Kwapisiewicz, Łucja Dziubczyńska, Jan Frątczak, Małgorzata Gawlik, Zofia Gibka, Natasza Kościelniak, Wiktor Kozina, Aleks Mazur, Lena Rumbuć, Hanna Wieliczko, Hanna Zając, Bartosz Zajączkowski, Lena Zielińska

 

Kl. IIb – wych. Bernadeta Śliwińska

Maja Kwieciarz, Julia Lechocka, Tomasz Piesyk, Borys Pilżys, Maja Przebieracz, aulina Janik, Anastazja Owsicka, Robert Wasilewski, Oscar Szmyt, Patrycja Sowińska

 

Kl. IIc – wych. Małgorzata Piwowar

Michalina Chojnicka, Laura Jarzębińska, Wiktoria Jurkiewicz, Wiktoria Kruk, Emilia Olejarnik, Amelia Pietrzak, Hubert Pilżys-Janiuk, Kamila Pilżys-Janiuk, Wojciech Robaczek, Julian Szupiluk 

 

Kl. IIIa – wych. Renata Polarczyk

Patrycja Myczkowska, Kacper Pietrzak, Marcel Smus

 

Kl. IIIb – wych. Danuta Cybulska-Czerniak

Julia Cybulska, Radosłw Józefczyk, Julia Młynarczykowska, Julia Nykiel, Łucja Stachańska, Barbara Szczota

 

 

 

Gratulujemy uczniom i ich rodzicom!

 

Dyrekcja Szkoły

Organizacja zakończenia roku szkolnego

Lider Samorządu Uczniowskiego

Przywozy i odwozy podczas egzaminu

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Reczu w dniach 8 - 26 czerwca 2020 r.

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Reczu w dniach 8 - 26 czerwca 2020 r.
Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie.

Informuję, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w Szkole Podstawowej w Reczu do końca roku szkolnego, czyli do dnia 26 czerwca 2020 r, będą odbywały się za pośrednictwem metod i technik kształcenia na odległość.

Przypominam, że uczniowie klas IV - VIII w tych dniach mogą korzystać z konsultacji (szczegóły w harmonogramie przedstawionym w dniu 22 maja br.)

Jednocześnie przypominam, że - zgodnie z zaplanowanym kalendarzem roku szkolnego - dzień 12 czerwca br. (piątek po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W dniach 16 - 18 czerwca br. odbędzie się egzamin ósmoklasisty (w tych dniach uczniowie klas I - VII nie mają lekcji), a 25 czerwca br. - w zmienionej formie - pożegnamy tegorocznych Absolwentów.

Do dnia 19 czerwca 2020 r. zostaną wystawione oceny roczne uczniom klas I-VII, natomiast w klasach VIII oceny końcowe należy wystawić do dnia 15 czerwca br.

Rozdanie świadectw zaplanowaliśmy na dzień 26 czerwca br. (w tym roku świadectwa można będzie odebrać również w innym terminie) - szczegóły związane z organizacją pracy szkoły w dniu 26 czerwca br. oraz informacje związane z harmonogramem odbierania świadectw zostaną przedstawione po egzaminie ósmoklasisty.

Z poważaniem

Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

Ostateczna lista uczniów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Wszystko Będzie Dobrze - rozstrzygniecie konkursu

Wszystko Będzie Dobrze - rozstrzygniecie konkursu

Przez kilka tygodni marca i kwietnia uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w akcji pn. „Wszystko Będzie Dobrze”

 

Projekt został zapoczątkowany w marcu, a swoim zasięgiem objął wiele państw europejskich. Akcja artystyczna miała na celu  niesienie  uśmiechu i dobrego słowa dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dzieci uwięzione w swoich domach przez kwarantannę i cały okres epidemii zaczęły tworzyć prace plastyczne z hasłem "Wszystko będzie dobrze".

 

Z inicjatywą uczestniczenia w tym przedsięwzięciu z naszej szkoły wyszła pedagog p. Marlena Mielczarek.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy zaangażowali się w ten projekt.

 

Jako dyrekcja szkoły postanowiliśmy nagrodzić troje uczniów, którzy otrzymali najwięcej głosów rady pedagogicznej.

 

1 miejsce – Zofia Papierska

2 miejsce – Mateusz Simiński

3 miejsce – Anastazja Owsicka

 

Nagrody ufundowała dyrekcja p. Maciej Gryczewski i p. Barbara Tomicz oraz przewodnicząca komisji ds. oświaty Rady Miejskiej w Reczu p. Barbara Pokorska.

 

Cenne nagrody zostaną rozdane na zakończenie roku szkolnego wraz ze świadectwami.

 

 

Pozdrawiamy i … wszystko będzie dobrze.

Wygenerowano w sekund: 0.07
1,037,723 unikalne wizyty