Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Lekcje online

Kszałc. na odl.

Losowa fotografia

Power

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

Szczegóły na stronach Ministerstwa Edukacji narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Apel do Rodziców, Uczniów

Apel do Rodziców, Uczniów

Apel do Rodziców, Uczniów

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

Decyzją Prezesa Rady Ministrów do 11 kwietnia br. włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy:

  • dojazdu do pracy,
  • wolontariatu,
  •  załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. 

Można  się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. Wobec tego:

 

Apeluję do Rodziców i Uczniów, aby w tym czasie ZOSTAĆ W DOMU, i nie wychodzić ze znajomymi, zwłaszcza jeśli są to grupy kilkuosobowe. Proszę, aby Rodzice zadbali o to, aby dzieci i młodzież nie przebywała na terenie miasta w grupach ponad dwuosobowych. Niech Państwa postawa będzie najlepszą lekcją wychowania w czasie stanu epidemii.

 

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Można spotykać się z najbliższymi. Wobec tego:

Proszę Rodziców - porozmawiajcie z dziećmi na temat UNIKANIA wszelkiego rodzaju większych zgromadzeń i imprez, na które młodzież w okresie wiosennym, przy ładnej pogodzie ma ochotę. Niech sprawy związane ze wspólnym bezpieczeństwem będą dla nas priorytetem.

 

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji. W związku z tym Szkoła Podstawowa pracuje w ograniczonym trybie. Wszelkie sprawy prosimy o załatwianie za pomocą poczty elektronicznej, telefonów, faxu, dziennika elektronicznego.

 

Kształcenie na odległość

W dniach 25 marca – 10 kwietnia decyzją Ministra edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa w Reczu będzie prowadzić kształcenie na odległość, w tym – WAŻNE – realizować podstawę programową. W dniu 24 marca otrzymaliście – Rodzice i Uczniowie – informacje na temat zasad kształcenia w tej formie (Zarządzenie nr 10/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu).

Wszelkie sprawy związane z kształceniem na odległość Rodzic i Uczeń może załatwić za pomocą dziennika elektronicznego lub w inny ustalony z nauczycielem sposób.  

W sprawach związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną należy kontaktować się z pedagogami za pomocą dziennika elektronicznego lub za pośrednictwem adresów meilowych i telefonów znajdujących się na stronie internetowej szkoły.

W sprawach wychowawczych należy kontaktować się z wychowawcami klas (dziennik elektroniczny lub inny ustalony sposób).

W sprawach związanych z organizacją pracy szkoły można kontaktować się z dyrekcją szkoły (dziennik elektroniczny, adres meilowy, telefon).

Szczegóły znajdują się w wiadomości przesłanej za pośrednictwem e-dziennika.

Ważne! Przypominam, że Uczniowie i Rodzice zobowiązani są do codziennego logowania się do systemu e-dziennika.

 

Z poważaniem

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość
Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej kształcenie na odległość zostaje przedłużone do dnia 10 kwietnia br.

Szczegóły dotyczące zasad pracy zdalnej nauczycieli i uczniów podane zostaną za pośrednictwem dziennika elektronicznego.


Pozdrawiam

Maciej Gryczewski

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas I Szkoły Podstawowej w Reczu na rok szkolny 2020/2021

 

Niniejszym informuję, że w dniach 23 marca 2020 r. - 24 kwietnia 2020 r. będzie odbywało się postępowanie rekrutacyjne do klas I Szkoły Podstawowej w Reczu na rok szkolny 2020/2021. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz czasowym zawieszeniem zajęć w Szkole Podstawowej w Reczu proszę o przesyłanie wypełnionych druków zgłoszenia dziecka do szkoły w w/w terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkoły: sekretariat@zsrecz.pl.

 

Odpowiedni druk „Zgłoszenie dziecka do szkoły” oraz „Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021” znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Reczu – zsrecz.pl

 

Ewentualne dodatkowe informacje w wersji papierowej można dostarczyć do szkoły w terminie późniejszym.

 

Z poważaniem

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

ODWOŁANE IMPREZY, WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

ODWOŁANE IMPREZY, WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole niniejszym informuję o odwołaniu imprez, wydarzeń i uroczystości, które zaplanowano w planie pracy Szkoły Podstawowej w Reczu na miesiąc marzec.

Odwołujemy:

  1. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży, które miały odbyć się w dniach 16-18 marca
  2. Szkolny Dzień Matematyki, który zaplanowany był na 20 marca
  3. Dzień Wiosny, zaplanowany na 19 marca
  4. Uroczystości 75. rocznicy polskości na ziemiach zachodnich, które zaplanowane były na 27 marca (planowany termin 23 października 2020r.)
  5. Stały dyżur nauczycieli, zaplanowany na 19 marca

Proszę o systematyczne sprawdzanie informacji dotyczących pracy szkoły na stronach internetowych szkoły, szkolnym facebooku i dzienniku elektronicznym.

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Apel do rodziców i uczniów

APEL

 

Szanowni Rodzice,

 

            W związku z decyzją o zawieszeniu zajęć w szkole spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym apeluję o to, aby w tym czasie - w miarę możliwości - pozostawać w domach.

 

            Zachęcajmy dzieci do samodzielnej nauki w domu. Niech skorzystają z możliwości, które oferują nauczyciele za pomocą dziennika elektronicznego – można ugruntować, poszerzyć  i utrwalić wiedzę.

 

            Porozmawiajmy z dziećmi o tym, żeby unikać większych skupisk ludzi (sklepy, centra handlowe, itp.). Wspólnie dbajmy o higienę i czystość pomieszczeń, w których przebywamy.

 

            Wykorzystajmy ten czas również na to, aby porozmawiać ze swoimi dziećmi, wspólnie przygotować obiad, zjeść kolację, pograć w gry planszowe, obejrzeć film, przeczytać książkę, itp.

 

            Apeluję również o systematyczne zapoznawanie się z komunikatami zamieszczanymi na stronach internetowych GIS, MZ i MEN i stosowanie się do zaleceń odpowiednich służb.

 

Drodzy Uczniowie,

 

            Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Odpowiedzialnie i z pożytkiem wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w szkole. Wykorzystajcie ten czas na poszerzenie swojej wiedzy.

 

            Ósmoklasiści – pamiętajcie o tym, że już za kilka tygodni przystąpicie do egzaminów ósmoklasisty; postarajcie się do nich samodzielnie przygotować.

 

            Pomóżcie swoim Rodzicom w domowych obowiązkach, zaproponujcie wspólne spędzenie wolnego czasu.

 

            Przestrzegajcie zasad higieny i czystości. Zapoznawajcie się z informacjami przekazywanymi przez odpowiednie służby i stosujcie się do ich zaleceń.

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Zarządzenie nr 08/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

 

Zarządzenie nr 08/2019/2020

 

z dnia 11 marca 2020 r.

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych i zawieszenia zajęć.

 

Na podstawie informacji przekazanej w dniu 11 marca 2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz na podstawie tzw. specustawy, Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

W związku z powyższym  zarządzam co następuje:

 

&1

W dniach 12 – 13 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Reczu zostają odwołane zajęcia dydaktyczno - wychowawcze; odbywać się będą tylko działania opiekuńcze.

 

&2

W dniach 12 – 13 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Reczu ostatni odwóz planowany jest na godzinę 13.20.

 

&3

W dniach 12 – 13 marca 2020 r. nauczycieli  i pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Reczu obowiązuje plan pracy zgodny z tygodniowym rozkładem zajęć i ustalonymi godzinami pracy.

 

&4

Od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania Szkoła Podstawowa w Reczu nie przygotowuje obiadów.

 

&5

W dniach 16 – 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Reczu wszystkie zajęcia: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zostają zawieszone – uczniowie nie przychodzą do szkoły.

 

&6

W dniach 16 - 25 marca 2020 r. nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Reczu pozostają w gotowości do pracy.

 

&7

Zobowiązuję nauczycieli, aby w czasie zawieszenia zajęć, przygotowali materiały dydaktyczne dla uczniów do samodzielnej pracy w domu i przesłali je uczniom i rodzicom za pomocą modułu „Terminarz” lub „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym.

&8

Zobowiązuję wychowawców klas do przekazania informacji na temat ograniczenia funkcjonowania szkoły w dniach 12 – 25 marca 2020 r. uczniom i rodzicom. W tym celu proszę o wykorzystanie modułu „Wiadomości” lub „Ogłoszenia” w dzienniku elektronicznym albo innych środków komunikacji z rodzicami i uczniami.

 

&9

 

Proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

&10

Szczegóły i bieżące informacje dotyczące pracy Szkoły Podstawowej w Reczu w dniach 16 – 25 marca 2020 r. będą podawane za pomocą dziennika elektronicznego. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do codziennego zapoznawania się z informacjami podawanymi za pomocą dziennika elektronicznego przez dyrektora i wicedyrektora szkoły.

 

&11

Zarządzenie obowiązuje od dnia jego podpisania, tj. od 11 marca 2020 r.

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Dzień Talentów

Dzień Talentów

Dnia 5 marca 2020 roku po raz pierwszy w naszej szkole miał miejsce Dzień Talentów. Spotkanie odbyło się na sali gimnastycznej, gdzie swoje niezwykłe umiejętności zaprezentowało kilku młodych artystów. Byli wśród nich: piosenkarze, recytator w j. chińskim, wirtuoz jazdy na hulajnodze, przyszły piłkarz oraz artysta plastyk. 

Wszyscy młodzi artyści zostali nagrodzeni słodkim upominkiem.

Wszystkim młodym twórcom i pasjonatom życzymy dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że kolejne Szkolne Dni Talentów będą okazją do odkrycia i prezentacji nowych uzdolnień oraz pasji.

Koronawirus

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

------------------------------------------------

Ważne telefony:
1.Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Choszcznie: 95 765 72 82. Telefon alarmowy: 694 493 752 (24 h/dobę)
2. Infolinia NFZ: 800 190 590 (24 h/dobę)
Ważne strony internetowe:
1.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie: wsse.szczecin.pl
2. Główny Inspektorat Sanitarny: gis.gov.pl
3. Kuratorium Oświaty w Szczecinie: kuratorium.szczecin.pl
4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Choszcznie: psse.choszczno@pis.gov.pl
5. Ministerstwo Zdrowia: mz.gov.pl
6. Szkoła Podstawowa w Reczu: zsrecz.pl

Rekrutacja do klas pierwszych 2020/2021

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu na rok szkolny 2020/2021.

--------------------------------------------

Więcej informacji

--------------------------------------------

Zgłoszenie dziecka do szkoły

--------------------------------------------

ASY SZKOŁY

ASY SZKOŁY    

Pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020 za nami. Poniżej prezentujemy listy uczniów poszczególnych klas, którzy na półrocze otrzymali średnie ocen minimum 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

Wygenerowano w sekund: 0.08
842,437 unikalne wizyty