Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Losowa fotografia

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Mobilność kadry

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

Powitanie

Witamy w oficjalnym serwisie internetowym Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu opiera się na dorobku reprezentowanym przez jej patrona: Stefana Czarnieckiego - zdecydowanego i konsekwentnego w działaniu stratega. Jednocześnie fundamentem szkoły są wartości reprezentowane przez Honorowego Obywatela Gminy - Adolfa Długosza - żarliwego nauczyciela oraz skromnego, cierpliwego i wyrozumiałego człowieka. Szkoła jest ściśle związana ze społecznością lokalną i dąży do szerokiej i pełnej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jednocześnie jest szkołą otwartą na wszelkie inicjatywy o szerokim zasięgu terytorialnym i społecznym. Szkoła stwarza wszystkim pracownikom szansę rozwoju i pracy w przyjaznej atmosferze. Szkoła współpracuje z rodzicami, którzy są partnerami placówki we wszystkich zadaniach przez nią realizowanych. Szkoła skupia dzieci i młodzież z wielu środowisk, dlatego jej ważnym celem jest zintegrowanie młodych ludzi i pokazanie, że każdy z nich jest wartościową jednostką. Dba o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój każdego ucznia, który potrafi funkcjonować we wciąż zmieniającym się świecie. Naszym największym dobrem jest dobro ucznia, przygotowujemy go do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Chcemy przygotować go do uczestnictwa w procesie uczenia się przez całe życie.

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

W dniach od 19 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r. troje nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu: Panie Katarzyna Brzozowska, Wioleta Sankowska oraz Joanna Bednarczyk, przebywa na szkoleniach językowych i metodycznych na Malcie.

Pobyt na szkoleniach warsztatowych naszych nauczycielek jest możliwy i odbywa się dzięki realizacji  projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Komunikacja - kooperacja, czyli zwiększenie współpracy transnarodowej dzięki zmniejszeniu barier komunikacyjnych”. 

Celem tego projektu jest:

 1. Zwiększenie kompetencji metodycznych nauczycieli;
 2. Zwiększenie zakresu użycia technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 3. Pozyskanie partnerów zagranicznych;
 4. Wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania – CLIL;
 5. Zwiększenie znajomości języków obcych wśród kadry nauczycieli.

            Warto dodać, że jest to drugi wyjazd naszych nauczycieli na szkolenia zagraniczne. W okresie ferii na Malcie w ramach szkoleń metodycznych przebywały już Panie: Adriana Pacześna-Kozina i Pani Izabela Zwolak – Cierpiał. W przyszłym roku w okresie wakacyjnym na szkolenia językowe uda się kolejna grupa naszych nauczycieli – tym razem będą to wyjazdy do Wielkiej Brytanii.

Dzięki działaniom w ramach  projektu w naszej szkole realizowanych jest i będzie wiele wydarzeń i przedsięwzięć, do których realizacji zapraszamy również uczniów, rodziców, przedstawicieli instytucji i władz lokalnych.

Dla pracowników szkoły – nauczycieli i pracowników obsługi - realizujemy bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, które prowadzone są przez naszych nauczycieli – serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zainteresowani są tego typu lekcjami (prosimy o zgłaszanie się u dyrekcji szkoły). Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.

Uczniowie, zaangażowani w projekt, przygotowują filmy prezentujące naszą szkołę i jej dorobek, a ci, którzy uczyli się już w szkołach zagranicznych prezentują specyfikę nauki w szkołach niemieckich czy brytyjskich.

W szkole realizujemy imprezy i przedsięwzięcia wpisujące się w charakter projektu, np. organizujemy Dni Kultury Brytyjskiej, Europejski Dzień Języków Obcych, Helloween, prezentujemy zdjęcia z pobytu na Malcie, gazetki szkolne.

Od września planujemy realizację następujących działań:

 1. Zebranie z rodzicami – w dniu 19 września 2019 r. przygotowane będą informacje o projekcie w postaci gazetki przy klasie 30a. Zostaną one również przedstawione na zebraniach z rodzicami.
 2. Kursy pozalekcyjne z j. angielskiego – od 18 września 2019 r. będziemy kontynuowali zajęcia z języka angielskiego - koordynatorzy K. Brzozowska, A. Pacześna-Kozina, I. Zwolak-Cierpiał
 3. Szkolenia metodyczne – we wrześniu, listopadzie 2019 r. oraz w kwietniu 2020 r. dla nauczycieli szkoły, przedszkola, przedszkola prywatnego zostaną zorganizowane szkolenia metodyczne z wykorzystaniem TIK. Zajęcia prowadzone będą przez uczestników projektu.
 4. Otwarte lekcje koleżeńskie – od października 2019 r. do czerwca 2020 r.
 5. Konferencja informacyjna o projekcie – listopad 2019:

a)      Dla pracowników gminy, rodziców, nauczycieli – 1 dzień

b)      Dla uczniów – 2 dzień. W tym dniu zostanie zainaugurowany Klub Przyjaciół Unii Europejskiej.

 1. Europejski Dzień Języków – 26.09.2019
 2. Dyskusyjny Klub Bajkowy – styczeń – czerwiec 2020. W ramach Klubu zostanie zorganizowanych 7 spotkań dla dzieci z Przedszkola, klas I-III oraz pozostałych uczniów.
 3. Zakończenie i podsumowanie projektu – październik 2020.

Ważnym aspektem realizacji projektu jest umożliwienie w niedalekiej przyszłości wyjazdów naszych uczniów na edukacyjne wycieczki zagraniczne i wymiana młodzieży z innymi szkołami europejskimi.

Więcej informacji, w tym filmy przygotowane przez uczniów, relacja z pierwszego pobytu na Malcie, plakat informacyjny, znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce PO WER Erasmus.

Informacje z pobytu na Malcie i relacje ze szkoleń na bieżąco dostępne są na naszym FB.

 

 

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

EGZAMINY POPRAWKOWE

EGZAMINY POPRAWKOWE

 

         Niniejszym informuję, że na podstawie Zarządzenia nr 21/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Reczu, egzaminy poprawkowe odbędą się wg następującego harmonogramu:

 

 1. Egzamin z języka polskiego odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali nr 41.
 2. Egzamin z języka angielskiego odbędzie się  w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali nr 14.
 3. Egzamin z matematyki odbędzie się  w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali nr 36.

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Pożegnanie Absolwentów

Pożegnanie Absolwentów

 

            W ostatnich dniach kończy się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponagimnazjalnych. Mamy nadzieję, że nasi tegoroczni absolwenci – uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej oraz klas trzecich gimnazjum – dostali się do tych klas i szkół, do których chcieli. Szczegółową informację podamy we wrześniu po zbadaniu losów naszych uczniów.

 

            Po raz ostatni spotkaliśmy się z nimi w dniu 18 czerwca 2019 r. na uroczystości Pożegnania Absolwentów. Przedstawiamy relację z tego wydarzenia. Zdjęcia znajdują się na naszym facebooku.

 

            Tegoroczna uroczystość Pożegnania Absolwentów, która odbywała się pod hasłem: „Przyszłość należy do tych, którzy  wierzą w piękno swoich marzeń”, miała szczególny wymiar. Po raz ostatni żegnaliśmy bowiem uczniów Gimnazjum im. Adolfa Długosza, natomiast po raz pierwszy edukację w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego kończyli uczniowie klas ósmych. Wydarzenie prowadziły przewodniczące samorządów uczniowskich: Hanna Szremska i Aleksandra Tomicz. Po powitaniu gości, przemówieniach dyrektora szkoły Pana Macieja Gryczewskiego, Burmistrza Recza Pana Wiesława Łońskiego oraz Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Violetty Konstantynowicz ważną częścią uroczystości było pożegnanie sztandaru Gimnazjum im. Adolfa Długosza – po raz ostatni poczet sztandarowy Gimnazjum w składzie: Nataniel Nykiel, Barbara Stanik i Emilia Michalska wyprowadził sztandar tej szkoły. Nastąpiło również przekazanie sztandaru Szkoły Podstawowej – przybocznymi sztandaru w roku szkolnym 2019/2020 będą Hanna Kuźmicz oraz Pola Pilżys, które zastąpiły Weronikę Mazurek oraz Marię Barną. 

 

            Po zabawnie i z humorem przedstawionej części artystycznej przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem Pana Piotra Pawłowskiego nastąpiło wręczenie nagród za szczególnie aktywną działalność i sukcesy naszych absolwentów na rzecz szkoły oraz w różnych dziedzinach promujących gminę.

 

            Pan Maciej Gryczewski wręczył Nagrody Dyrektora Szkoły dla uczniów z najwyższą średnią: Aleksandrze Tomicz, która uzyskała średnią 5,78, a także Cyprianowi Guzkowi za średnią 5,59.

            Pani Barbara Tomicz – wicedyrektor szkoły wręczyła nagrody dla uczniów za drugą najwyższą średnią. Nagrody otrzymali: Katarzyna Afeltowicz – średnia 5,72 oraz Oliwia Konstantynowicz – średnia 5,56 .

            Burmistrz Recza Pan Wiesław Łoński wręczył nagród dla uczniów za ich szczególne osiągnięcia, zaangażowanie i sukcesy sportowe. Nagrody otrzymali: Nikola Zawarska, Joanna Cymerman, Aleksandra Jarzębak, Jakub Kowalczyk, Kamil Papierski, Mateusz Mrozik.

            Przewodniczący Rady Miejskiej w Reczu Pan Tadeusz Robaczek wręczył nagrody dla uczniów zaangażowanych w promowanie inicjatyw społecznych. Zaprosiliśmy na scenę Hannę Szremską i Aleksandrę Tomicz.

            Ksiądz Kanonik Sławomir Kokorzycki oraz Dyrektor szkoły Maciej Gryczewski  uhonorowali w imieniu Fundacji Wspierania Kultury „Noc poetów” Stypendium im. Adolfa Długosza ucznia, który uzyskał najlepszy wynik na egzaminie gimnazjalnym. Stypendium otrzymał Cyprian Guzek, który osiągnął średni wynik na egzaminie 88%.

            Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Violetta Konstantynowicz oraz Dyrektor szkoły  Maciej Gryczewski uhonorowali w imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej stypendium ucznia, który uzyskał najlepszy wynik na egzaminie ósmoklasisty  Stypendium otrzymała Joanna Packań, która osiągnęła średni wynik na egzaminie  95,33 %.

            Pan Jacek Demczur - Prezes UKS „Ina Recz” oraz Pani Monika Olender – Zań wręczyli nagrody dla uczniów z osiągnięciami sportowymi. Zaproszono: Roksanę Florczak, Oliwię Konstantynowicz, Barbarę Stanik, Klaudię Sosnowską, Alicję Konstantynowicz, Sebastiana Kołodziejskiego, Kamila Papierskiego, Krystiana Wolnego, Filipa Bagrowskiego, Jakuba Kowalczyka, Artura Kobusa, Bartłomieja Karcza, Konrada Lisiaka, Sebastiana Gębkę, Daniela Lewandowskiego, Mateusza Dobrodzieja oraz Mateusza Zawarskiego.

            Pan Jakub Drapiński – Prezes UKS „Hetman” Recz wręczył nagrody dla uczniów za ich szczególne osiągnięcia piłkarskie. Zaprosiliśmy na środek: Nikolę Zawarską, Natalię Kmetyk, Aleksandrę Jarzębak, Aleksandrę Tomicz, Dominikę Bagińską, Katarzynę Afeltowicz, Kaję Błyskoń i Maję Szczakowską.

            Pan Grzegorz Jurkiewicz w imieniu dyrektor Filharmonii w Szczecinie Pani Doroty Serwy wręczył nagrody i dyplomy uczniom za współtworzenie od 2017 r. strefy harmonii oraz działalność w Klubie Melomana Osłuchanego. Poprosiliśmy o wystąpienie: Zuzannę Dudę, Natalię Kmetyk, Cypriana Guzka, Wiktora Krotowskiego, Piotra Nakielę, Mateusza Dobrodzieja, Stanisławę Wasilewską, Aleksandra Wasilewskiego, Nataniela Nykla, Barbarę Stanik, Hannę Szremską, Angelikę Sikorę, Emiliana Rakowskiego oraz Patryka Hołubowskiego.

            Pani Sylwia Leśniak wręczyła nagrody za działalność  na rzecz Towarzystwa Miłośników Recza, a także za współtworzenie czasopisma „Recz na rzeczy”. Prosiliśmy o wystąpienie: Hannę Szremską, Angelikę Sikorę, Aleksandrę Tomicz, Sebastiana Kołodziejskiego.

            Panią Małgorzatę Śmiechowską, prosiliśmy o wręczenie nagród za działalność na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu. Nagrody otrzymali: Wiktoria Wróblewska, Roksana Stekiel, Alicja Konstantynowicz, Roksana Florczak, Wiktoria Wrona, Barbara Stanik, Emila Michalska, Karina Jezierska, Estera Milewska, Oliwia Konstantynowicz.

            Panią Agnieszkę Koźbiał poprosiliśmy o wręczenie podziękowań za współpracę i działalność na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:. Na scenę zaprosiliśmy: Katarzynę Afeltowicz, Aleksandrę Tomicz, Esterę Milewską, Karinę Jezierską, Alicję Konstantynowicz, Oliwię Konstantynowicz, Barbarę Stanik, Roksanę Florczak, Kacpra Welsa, Angelikę Sikorę, Hanną Szremską, Wiktorię Wróblewską, Roksanę Stekiel i Igora Leśniaka.

            Pan Eugeniusz Nykiel wręczył nagrodę dla Marleny Tokaj za aktywny udział w konkursach wiedzy przeciwpożarowej.

Pana Maciej Gryczewski wręczył nagrodę szkolną Barbarze Stanik za szczególnie aktywną działalność na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

            Po wręczeniu nagród przystąpiliśmy do wręczenia dyplomów ukończenia szkoły dla uczniów, listów gratulacyjnych i podziękowań dla rodziców.

 

            Oto przebieg tej części uroczystości:

 

Zapraszamy klasę VIII A. Wychowawca pani Marlena Mielczarek.

Katarzyna Afeltowicz, Dominika Bagińska, Kaja Błyskoń, Wiktoria Całka,  Klaudia Denisiuk, Wiktor Kędzierski, Bartosz Leśniak, Patryk Magac, Weronika Mazurek, Mateusz Mrozik, Kamil Papierski, Mateusz Rynkiewicz, Laura Rzepka, Joanna Stąporek, Łucja Tuchelman, Krystian Wolny, Bartłomiej Zając, Filip Zieliński, Bartosz Wlazłowski

Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe otrzymują: Katarzyna Afeltowicz, Laura Rzepka oraz Klaudia Denisiuk. Zapraszamy również Rodziców wymienionych uczniów i prosimy o dołączenie do swoich dzieci: Pani Anna i Pan Roman Afeltowicz, Pani Aneta Siatecka i Pan Beniamin Rzepka, Pani Amelia i Pan Krzysztof Denisiuk.

Nagrodę książkową otrzymuje również: Weronika Mazurek

Prosimy o rozdanie dyplomów pozostałym uczniom

W imieniu wychowawcy zapraszam na scenę:

Panią Sylwię Leśniak, Panią Annę i Pana Krzysztofa Papierskich, Panią Manuelę Zielińską, Panią Różę i Pana Artura Stąporków, Panią Justynę Zając, Panią Annę Błyskoń, Panią Żanetę Mrozik.

Prosimy wychowawcę klasy Panią Marlenę Mielczarek oraz gospodarza klasy Laurę Rzepkę o wpis do pamiątkowej Kroniki.

KLASA VIII B

Zapraszamy klasę VIII B i  wychowawcę Panią Jolantę Kwaśnik.

Joanna Cymerman, Sara Grabarek, Aleksandra Jarzębak, Sebastian Kołodziejski, Weronika Kurlej, Kamil Kuźmicz, Mateusz Łucyk, Kornelia majcher, Jakub Matusewicz, Jacek Milewski, Joanna Packań, Adrianna Piesyk, Mateusz Piotrowicz, Maja Szczakowska, Jakub Szmyt, Aleksandra Tomicz, Jakub Wiewiórowski, Oskar Zieliński.

Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe otrzymują: Aleksandra Tomicz, Joanna Packań, Adrianna Piesyk, Joanna Cymerman, Aleksandra Jarzębak. Zapraszamy również Rodziców wymienionych uczniów i dołączenie do swoich dzieci: Pani Barbara i Pan Radosław Tomicz, Pani Ewa i Pan Włodzimierz Packań, Pani Teresa i Pan Krzysztof Cymerman, Pani  Monika i Pan Grzegorz Piesyk, Pani Żaneta i Pan Jan Jarzębak.

Prosimy o rozdanie dyplomów pozostałym uczniom

W imieniu wychowawcy zapraszam na scenę rodziców: Pani Agnieszka Kuźmicz, Pani Anna Łucyk, Pani Agnieszka Szmyt, Pani Joanna Matusewicz, Pani Barbara Tomicz, Pani Żaneta Jarzębak i Pani Lidia Szczakowska.

Prosimy wychowawcę  klasy Panią Jolantę Kwaśnik oraz gospodarza klasy Aleksandrę Tomicz o wpis do pamiątkowej Kroniki.”

 

            Następnie przystąpiono do wręczenia dyplomów, listów gratulacyjnych i podziękowań dla uczniów i ich rodziców z klas gimnazjalnych. Dyrektor szkoły Pan Maciej Gryczewski poprosił o to pierwszego dyrektora Gimnazjum Panią Różę Ligus.

 

Klasa III A

Zaprosiliśmy całą  klasę IIIA  wraz z wychowawcą Panią Mariolą Koźmińską

Gimnazjum ukończyli: Filip Bagrowski, Karol Biernacki, Cyprian Guzek, Kamil Kacprzak, Patryk Kłoda, Wiktoria Kozhempa, Wiktor Krotowski, Nikola Kurlej, Daniel Lewandowski, Piotr Milewski, Piotr Nakiela, Angelika Sikora, Remigiusz Skonieczny, Marek Skory, Sandra Stefańska, Hanna Szremska, Natalia Szulik, Marlena Tokaj, Wiktoria Wrona

Świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową otrzymali: Cyprian Guzek, Angelika Sikora, Hanna Szremska, Marlena Tokaj. Zaproszono również Rodziców wymienionych uczniów: Na scenie pojawili się: Pani Małgorzata i Pan Marcin Guzek, Pani Agnieszka i Pan Tomasz Sikora, Pani Magdalena i Pan Andrzej Szremscy, Pani Maria i Pan Janus Tokaj.

 

Po wręczeniu dyplomów pozostałym uczniom w imieniu wychowawcy zaprosiliśmy na scenę: Panie - Magdalenę Szremską, Wiesławę Bagrowską, Lubę Kozhempę, Dorotę Wronę, Agnieszkę Sikorę, Mariolę Biernacką.

Poprosiliśmy wychowawcę  klasy Panią Mariolę Koźmińską a także gospodarza klasy Angelikę Sikorę  o wpis do pamiątkowej Kroniki.

 

Klasa III B

Zaprosiliśmy klasę IIIB  wraz z wychowawcą Panem Dariuszem Kowalewskim

Gimnazjum ukończyli: Mateusz Dobrodziej, Zuzanna Duda, Wiktoria Gałamaga, Sebastian Gębka, Patryk Hołubowski, Bartłomiej Karcz, Natalia Kmetyk, Artur Kobus, Konrad Lisiak, Nataniel Nykiel, Oliwia Piguła, Emilian Rakowski, Michał Różański, Stanisława Wasilewska, Aleksander Wasilewski, Nikola Zawarska

Świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową otrzymali: Michał Różański, Natalia Kmetyk, Nikola Zawarska, Emilian Rakowski, Zuzanna Duda, Nataniel Nykiel. Zaproszono również Rodziców wymienionych uczniów: Państwa Ewelinę i Piotra Różańskich, Państwa Magdalenę i Jacka Kmetyk, Państwa Monikę i Grzegorza Zawarskich, Państwa Dorotę i Krzysztofa Rakowskich, Panią Sylwię Efuom, Państwa Wioletę i Huberta Nykiel.

            Poprosiliśmy Panią Różę Ligus wraz z dyrekcją szkoły i przewodnicząca Rady Rodziców  o rozdanie dyplomów pozostałym uczniom.

W imieniu wychowawcy zaproszono na scenę: Panią Magdalenę Karcz, Panią Halinę Synowiec, Panią Monikę Zawarską, Panią Sylwię Efuom, Panią Magdalenę Kmetyk, Panią Wioletę Nykiel, Panią Ewelinę Różańską, Panią Izabelę Hołubowską.

Następnie wychowawca klasy Pan Dariusz Kowalewski a także gospodarz Nikola Zawarska dokonali wpisu do pamiątkowej Kroniki.

 

Klasa III C

Następnie na środek zaproszono klasę IIIC  wraz z wychowawcą Panią Moniką Olender-Zań.

Roksana Florczak, Jakub Gralak, Karina Jezierska, Alicja Konstantynowicz, Oliwia Konstantynowicz, Jakub Kowalczyk, Igor Leśniak, Mateusz Majewski, Emilia Michalska, Estera Milewska, Klaudia Sosnowska, Barbara Stanik, Dawid Staszczyk, Roksana Stekiel, Kacper Wels, Wiktoria Wróblewska.

Świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową otrzymali: Oliwia Konstantynowicz, Alicja Konstantynowicz, Roksana Florczak,  Emilia Michalska, Barbara Stanik,  Jakub Kowalczyk,  Wiktoria Wróblewska, Roksana Stekiel. Zaproszono również Rodziców wymienionych uczniów:

Państwo Violetta i Krzysztof Konstantynowicz, Państwo Anna i Marek Florczak, Państwo Agata i Rafał Michalscy, Państwo Anna i Dariusz Kowalczyk, Pan Paweł Stanik, Państwo Beata i Krzysztof Wróblewscy, Pan Norbert Stekiel.

Po rozdaniu dyplomów pozostałym uczniom w imieniu wychowawcy zaproszono na scenę rodziców: Państwo Violettę i Krzysztofa Konstantynowicz,  Panią Annę Kowalczyk, Panią Sylwię Leśniak, Państwa Agatę i Rafała Michalskich, Panią Beatę Wróblewską.

Po rozdaniu podziękowań i pamiątkowych róż wychowawca klasy Pani Monika Olender-Zań a także gospodarz klasy Emilia Michalska wpisali się  do pamiątkowej Kroniki.

 

            W dalszej części uroczystości odsłonięto pamiątkowe tabla, uczniowie podziękowali swoim nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły. Przyjacielem szkoły za szczególny wkład w działalność i funkcjonowanie szkoły w tym roku postanowiliśmy uhonorować Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Violettę Konstantynowicz oraz Uczniowski Klub Sportowy „Ina” Recz.

 

            Na zakończenie prowadzące zaprosiły wszystkich obecnych na słodki poczęstunek, a także podziękowały wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości:

Program artystyczny: uczniowie klas trzecich i ósmych i Pan Piotr Pawłowski

Polonez: Pani Monika Olender-Zań

Dekoracje: Pani Joanna Jakubowska

Nagłośnienie i oprawa muzyczna: Pan Grzegorz Jurkiewicz

Organizacja: Panie: Marlena Mielczarek, Jolanta Kwaśnik, Mariola Koźmińska, Monika Olender-Zań i Pan Dariusz Kowalewski. Pomoc w organizacji: Wioleta Sankowska i Aleksandra Gryczewska

Fotorelacja i sesja zdjęciowa:  Środowiskowy Dom Samopomocy

Poczet sztandarowy: Pani Małgorzata Sawczuk (przygotowanie pocztu), poczty sztandarowe w składzie: Nataniel Nykiel, Emilia Michalska, Barbara Stanik, Jakub Emilianowicz, Weronika Mazurek, Maria Barna oraz Pola Pilżys i Hanna Kuźmicz.

Śpiew: Alicja i Oliwia Konstantynowicz, Jakub Skory.

 

Organizatorzy

ASY SZKOŁY 2019

Laureaci „Złotej Dziesiątki” za wypracowanie najwyższej średniej ocen w roku szkolnym 2018/2019

 

Miejsce 1. średnia 5,78

Aleksandra Tomicz kl. 8b            

 

Miejsce 2. średnia 5,72

Katarzyna Afeltowicz kl. 8a 

 

Miejsce 3. średnia 5,64

 Amanda Piwowar kl. 7a

 

Miejsce 4. średnia 5,61

Joanna Packań kl. 8b

 

Miejsce 5. średnia 5,59

Cyprian Guzek  kl. 3a Gim.

 

Miejsce 6. średnia 5,58

Małgorzata Tomicz  kl. 5a

 

Miejsce 7. średnia 5,57

Pola Pilżys kl. 7b

 

Miejsce 8. średnia 5,56

Oliwia Konstantynowicz kl. 3c Gim.

 

Miejsce 9. średnia 5,55

Adrianna Hryniewicz kl. 5c

Oliwia Iwachkl. 6a

Joanna Różańska kl. 6a

 

Miejsce 10. średnia 5,50

Adrianna Piesyk kl. 8b

Angelika Sikora kl. 3a Gim.

Michał Różański  kl. 3b Gim.

Alicja Konstantynowicz kl. 3c Gim.       

 

Uczniowie klas III SP, którzy na koniec roku szkolnego 2018/2019 uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie wyróżnieni odznaką „Wzorowy Uczeń”

 

Klasa III A     

 1. Aleksandra Szymczak                                                           
 2. Lena Nawrocka                                                            
 3. Laura Paluszewska                                                 
 4. Jagoda Janecka
 5. Filip Cichocki
 6. Kamil Kowalus                                                                                                 

Klasa III B 

 1.  Zofia Papierska
 2. Julia Bosak
 3. Wanessa Jusińska
 4. Weronika Janik
 5. Julita Majkrzak
 6. Oliwia Sokołowska
 7. Mateusz Maciejewski
 8. Szymon Więcek

Uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego 2018/2019 otrzymali świadectwa z wyróżnieniem

 

Klasa IV A

 1. Lena Konieczna
 2. Maja Konieczna
 3.  Martyna Rychlińska
 4. Oskar Iwach
 5. Michał Maciejewski
 6. Julia Sankowska
 7. Emilia Skonieczna
 8. Daria Korzeniecka
 9. Daria Sowińska

Klasa IV B

 1. Wojciech Krasowski
 2. Hanna Szczepaniak
 3. Oliwia Zielińska
 4. Magdalena Dziubczyńska
 5. Gabriela Stefaniak
 6. Klaudia Matusewicz
 7. Szymon Dędek
 8. Joanna Zań
 9. Oliwier Pawlak
 10. Aleksandra Kliman

Klasa IV C

 1. Adrianna Hryniewicz
 2. Hanna Sankowska
 3. Wiktoria Gołębiewska

Klasa V A

 1. Małgorzata Tomicz
 2. Igor Karcz
 3. Michał Czerniak
 4. Małgorzata Piesyk
 5. Paulina Grzyb
 6. Wanessa Duda
 7. Zuzanna Kuźmicz
 8. Zuzanna Tuchelman

Klasa V B

 1. Oliwier Bańkowski
 2. Hanna Olejarnik
 3. Julia Czarnecka

Klasa V C

 1. Zofia Gryczewska
 2. Wiktoria Pawlak
 3. Oskar Dalmaczyński
 4. Maja Dziadak
 5. Nadia Kozina
 6. Zuzanna Wyroślak
 7. Olivier Czerwiński
 8. Julia Emilianowicz
 9. Kornelia Bożacka
 10. Aleks Sobala
 11.  Amelia Rozbiegalska

Klasa VI A

 1. Oliwia Iwach
 2. Joanna Różańska
 3. Jakub Pater
 4. Wiktoria Baranowska
 5. Aleksandra Cybulska 
 6. Roksana Pietrzak
 7. Mateusz Zawarski

Klasa VI B

 1. Maja Staszak
 2. Julia Urbańska
 3. Hanna Gryczewska
 4. Bartosza Sment
 5. Amelia Konieczna
 6. Hanna Więcek
 7. Zuzanna Sankowska 
 8. Julia Maciejewska
 9.  Hubert Hertel
 10. Zuzanna  Żułtaszek
 11. Adrianna Wyrzykiewicz

Klasa VII A

 1. Amanda Piwowar
 2. Zuzanna Sumara
 3. Maksymilian Okonek
 4. Jakub Emilianowicz
 5. Martyna  Bąkowska
 6. Jakub Bodnar
 7. Wiktoria Stachańska
 8. Anna Szymczak
 9. Natalia Piesyk

Klasa VII B

 1. Pola Pilżys
 2. Maria Barna
 3. Jakub Stasiak

Klasa VII C

 1. Małgorzata Krakowiak

Klasa VIII A

 1. Katarzyna Afeltowicz
 2. Laura Rzepka
 3. Klaudia Denisiuk

Klasa VIII B

 1. Aleksandra Tomicz
 2. Joanna Packań
 3. Adrianna Piesyk
 4. Joanna Cymerman
 5. Aleksandra Jarzębak

Klasa III A gimnazjum

 1. Cyprian Guzek
 2. Angelika Sikora
 3. Hanna Szremska
 4. Marlena Tokaj

Klasa III B gimnazjum

 1. Michał Różański
 2. Natalia Kmetyk
 3. Nikola Zawarska
 4. Emilian Rakowski
 5. Zuzanna Duda
 6. Nataniel Nykiel

Klasa III C gimnazjum

 1. Oliwia Konstantynowicz
 2. Alicja Konstantynowicz
 3. Roksana Florczak
 4. Emilia Michalska
 5. Barbara Stanik
 6. Jakub Kowalczyk
 7. Wiktoria Wróblewska
 8. Roksana Stekiel

Uczniowie ze 100% frekwencją

 

 1. Bartosz Zajączkowski kl. I
 2. Kamila Pilżys-Janiuk kl. C
 3. Hubert Pilżys-Janiuk kl. I C
 4. Barbara Szczota kl. II B
 5. Katarzyna Przewdzięk kl. III A
 6. Julita Majkrzak kl. III B
 7. Kornelia Skryp kl. VI A
 8. Hubert Hertel kl. VI B
 9. Julia Maciejewska kl. VI B
 10. Szymon Wieczorek kl. VI B
 11.  Aleksandra Piłat  kl. VII A
 12. Jakub Emilianowicz kl. VII A
 13. Kacper Musialik kl. VII A
 14. Wiktor Kędzierski kl. VIII A
 15. Jakub Szmyt kl. VIII B

Wyniki rekrutacji do klas I

Szanowni Rodzice Uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w klasach I Szkoły Podstawowej!

Poniżej przedstawiam wyniki rekrutacji do klas I (podział na klasy) wraz z informacją o wychowawcach.

Przypominam jednocześnie, że pierwsze spotkanie rodziców z wychowawcami, dyrektorem,  wicedyrektorem i kierownikiem świetlicy odbędzie się w 
poniedziałek 24 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w stołówce szkolnej.

Z poważaniem

Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

Lista uczniów - klasy pierwsze

Chrzest świetlicowy

Chrzest świetlicowy należy do jednej z wielu tradycji naszej świetlicy. Miał on na celu integrację wychowanków świetlicy z klas pierwszych. Ponieważ odbył  się w czerwcu  po 10 miesiącach przebywania w świetlicy jeszcze bardziej chcieliśmy podkreślić poczucie więzi grupowej oraz umiejętność wspólnej i wesołej zabawy.

Rozpoczęliśmy od ,,Toru przeszkód”. Następnie odbyła się ,,Gazetowa bitwa”( wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy, wzmacnianie mięśni brzucha). Kolorowe stopy to trzecia konkurencja ( ćwiczymy zdrowo na wesoło). Jeszcze złożenie przyrzeczenia i niespodzianka – każdy uczestnik otrzymał ołówek i cukierka.

Czas bardzo, bardzo szybko minął i trzeba było odjeżdżać do domu. Należymy do ŚWIETLICOWEJ GROMADY- 12.06.2019r.

 

Opisała B.Pieciukiewicz 

Ogłoszenie

Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

 

            Do zakończenia roku szkolnego 2018/2019 zostało już tylko kilka dni. W tym rok uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu 19 czerwca o godz. 9.00 w hali sportowo-widowiskowej.

            Dzień wcześniej o godz. 16.00 żegnać będziemy tegorocznych Absolwentów – uczniów klas trzecich Gimnazjum im. Adolfa Długosza oraz uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego.

            Poniżej przedstawiam informację na temat organizacji pracy szkoły w dniach 18 czerwca 2019 r. (wtorek) oraz 19 czerwca 2019 r., (środa).

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
w dniu 18 czerwca 2019 r. i 19 czerwca 2019 r.


W związku ze zmianą organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Reczu w dniu 18 czerwca 2019 r. przedstawiam co następuje:
1. Skrócenie lekcji wg poniższego zestawienia:

1 lekcja 8.00-8.35 – lekcja wg planu
2 lekcja 8.40-9.15 – lekcja wg planu
3 lekcja 9.25-10.00 – lekcja wg planu
4 lekcja 10.05-10.40 – godzina z wychowawcą
5 lekcja 10.55-11.30 – godzina z wychowawcą
6 lekcja 11.45-12.20 – godzina z wychowawcą
7 lekcja odwołana
Świetlice pracują do godz. 14.00 – prace koordynują kierownicy świetlic

W związku ze zmianą organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Reczu w dniu 19 czerwca 2019 r. przedstawiam co następuje:
1. Dyżury nauczycieli od godz. 7.30
2. Świetlice czynne od godz. 7.00
3. Odprowadzenie uczniów do kościoła – godz. 7.50 - wychowawcy
4. Przyprowadzenie uczniów z kościoła – ok. godz. 8.50 - wychowawcy
5. 9.00 – Uroczyste Zakończenie roku szkolnego – Apel w hali sportowej
6. Po apelu rozdanie świadectw na spotkaniu w klasach
7. Od 10.45 odwozy (po dzwonku)
8. Do odwozów odprowadzają wychowawcy na konkretną godzinę.

Świetlice pracują do zakończenia odwozów.

 

SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW KLAS PIERWSZYCH  Z RODZICAMI

 

            Informuję, że pierwsze spotkanie wychowawców klas pierwszych, które rozpoczną naukę naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020 z rodzicami odbędzie się 24 czerwca 2019 r. ,tj. w poniedziałek o godz. 15.00 w stołówce szkolnej.

 

Z poważaniem

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


W piątek 7 czerwca 2019 r. odbył się apel, który miał na celu podsumować działalność szkoły w roku szkolnym 2018/2019 oraz uhonorować wszystkich uczniów, którzy wyróżnili się w różnych dziedzinach. Spotkanie na forum całej szkoły miało szczególny wymiar również dla tegorocznych absolwentów – uczniów klas III Gimnazjum oraz klas ósmych Szkoły Podstawowej. Zostały bowiem rozdane nagrody dla tych, których zaangażowanie było widoczne przez okres ostatnich lat pracy.

 

Nagrody od instytucji zewnętrznych, w działalność których angażowali się nasi absolwenci, zostaną rozdane podczas uroczystości Pożegnania Absolwentów, która odbędzie się 18 czerwca o godz. 16.00 w hali sportowej.

 

Tymczasem informujemy, że podczas piątkowego apelu gratulacje i okolicznościowy dyplom z rąk dyrektora szkoły Macieja Gryczewskiego otrzymała Maria Barna. Uczennica w  wyborach Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, które odbyły się 5 czerwca br., zdobyła uznanie ponad 70 % głosujących. Tym samym Maria będzie reprezentować Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020. Gratulujemy jeszcze raz i życzymy sukcesów w pracy młodego samorządowca.

 

Warto dodać, że Radę SU w przyszłym roku tworzyć będą również: Hanna Sankowska, Wanessa Duda, Patrycja Kłoda, Wiktoria Kurlej, Zuzanna Sumara, Wiktoria Gołębiewska, Mike Wojtaszek, Maja Konieczna, Amelia Jankowska, Joanna Zań, Roksana Pietrzak, Małgorzata Krakowiak, Hanna Olejarnik, Julia Sankowska, Małgorzata Tomicz – uczniowie ci zdobyli największe zaufanie wyborców.

 

Pani Małgorzata Sawczuk – opiekun pocztu sztandarowego podziękowała uczniom, którzy w tym roku szkolnym tworzyli skład pocztów sztandarowych – jedno z najbardziej honorowych funkcji w szkole. Podziękowania otrzymali: Nataniel Nykiel, Barbara Stanik i Emilia Michalska, którzy byli ostatnimi członkami pocztu sztandarowego Gimnazjum im. Adolfa Długosza oraz Jakub Emilianowicz, Weronika Mazurek i Maria Barna – tegoroczni członkowie pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego.

 

Następnie Pani Małgorzata Sawczuk i Pani Bogumiła Pieciukiewicz – opiekunowie Samorządów Uczniowskich wręczyły dyplomy dla Przewodniczących i wiceprzewodniczących Samorządów Uczniowskich w roku szkolnym 2018/2019. Dyplomy i podziękowania za rok pracy na rzecz szkoły otrzymały: Aleksandra Tomicz i Aleksandra Jarzębak oraz Hanna Szremska i Angelika Sikora.

 

Ważną częścią apelu było wręczenie nagród dla klas, które w tym roku zwyciężyły w konkursie na „Gospodarza szkoły”. Nagrody – dofinansowanie wycieczki szkolnej - otrzymali uczniowie klas IV A (wychowawca p. Jolanta Cymerman)  i VIII B (wychowawca p. Jolanta Kwaśnik). Gratulujemy!

 

Burmistrz Recza Pan Wiesław Łoński ufundował nagrodę dla klasy VI B, która ostatnio uzyskała szczególne wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez granic”. Uczniowie zespołowo zdobyli I miejsce w województwie, III w regionie zachodniopomorsko-lubuskim oraz VII miejsce w kraju. Wielkie gratulacje! Nagrodą ufundowaną m.in. za promocję gminy, którą wręczała opiekun konkursu Pani Dorota Rakowska i dyrektor Pan Maciej Gryczewski jest dofinansowanie wycieczki klasowej w przyszłym roku szkolnym w wysokości 1000 zł.

 

Pani Adriana Pacześna - Kozina oraz Pani Katarzyna Hejza – Konieczna pogratulowały uczniom, którzy zaangażowali sie w działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu. Pani Joanna Bednarczyk i Katarzyna Brzozowska podziękowały członkom Spółdzielni Uczniowskiej.

 

Wyrazy uznania zostały również wręczone uczniom za osiągnięcia w szkolnym konkursie „Sprawnie liczę” od opiekunów klas I-III oraz uczniom za sukcesy wokalne i instrumentalne  od prowadzących kółka wokalne. Nagrody wręczono także dla tych uczniów, którzy uzyskali szczególne osiągnięcia w Ogólnopolskim konkursie matematycznym „Kangur” (nagrody wręczała Pani Katarzyna Delegacz) oraz za pracę na rzecz młodszych uczniów. Pani M. Romanowska wręczała nagrody dla uczniów za ich zaangażowanie w pracę biblioteki i czytelni szkolnej. Za najwyższe osiągnięcia w konkursie z okazji Dni Brytyjskich nagrody wręczały Pani Izabela Zwolak – Cierpiał i Adriana Pacześna – Kozina. Pani Bogumiła Pieciukiewicz wręczała nagrody dla uczniów, którzy wyróżnili się szczególną wiedzą na temat patrona szkoły - Stefana Czarnieckiego.  Za udział w wieczorkach poetyckich podziękowania wręczyli uczniom Pani Aleksandra Gryczewska i Pan Piotr Pawłowski. Pani Wioleta Sankowska pogratulowała uczniom zaangażowanym m.in. w  projekt PoczytajMy oraz za pracę w projekcie „Zachowaj trzeźwy umysł”. Pani Joanna Jakubowska wręczała nagrody dla tych, którzy brali udział i przygotowali specjalne stroje z okazji dnia wiosny.

Zgodnie z zapowiedzią nagrody w konkursie „Językowe łamańce” otrzymali uczniowie klas IV – VI. Nagrody wręczała Pani Anna Rakowska.

 

Na zakończenie uczniowie klas ósmych otrzymali zaświadczenia o uzyskanym tytule finalisty konkursów przedmiotowych – Aleksandra Tomicz, Katarzyna Afeltowicz i Mateusz Łucyk, a z klas III Gimnazjum Cyprian Guzek i Michał Różański.  Wcześniej z rąk opiekunów specjalne nagrody i podziękowania za uzyskanie tytułu laureata konkursów z języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie otrzymali Hanna Szremska i Cyprian Guzek.

 

Zdobywcom nagród serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczniom życzymy sukcesów w następnym roku szkolnym.

 

Szczegóły na naszym fb.

Turniej Piłki Nożnej im. Krzysztofa Hołuba

Turniej Piłki Nożnej im. Krzysztofa Hołuba

XX Regionalny Turniej Piłki Nożnej im. Krzysztofa Hołuba

pod patronatem PZPN Grassroots „Piłka dla wszystkich”

Festyn z okazji Dnia Dziecka

 oraz akcja Fundacji DKMS i Szkolnego Klubu Wolontariatu


W dniu 4 czerwca br. na Stadionie Mieskim w Reczu oraz boisku Orlik odbył się Jubileuszowy XX Regionalny Turniej Piłki Nożnej Chłopców im. Krzysztofa Hołuba. W tym roku patronat nad imprezą został objęty przez Polski Związek Piłki Nożnej Grassroots „Piłka dla wszystkich”. W Turnieju udział wzięło 9 drużyn z całego regionu: Recz, Choszczno, Lubiana, Marianowo, Kalisz Pom., Suchań, Bierzwnik, Stargard, Pełczyce. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego oraz UKS „Ina” Recz. Tradycyjnie w tym samym dniu MGOKiS oraz Rada Rodziców przygotowała atrakcje dla wszystkich uczniów naszej szkoły z okazji Dnia Dziecka. Dodatkowo MGOKiS, Fundacja DKMS oraz Szkolny Klub Wolontariatu zorganizowało zbiórkę pieniężną i rejestrację dawców szpiku dla mieszkanki miasta Mai.

 

O godz. 9.00 wydarzenie rozpoczęli dyrektor szkoły Pan Maciej Gryczewski oraz przedstawiciel Rady Rodziców Pani Sylwia Milewska. Burmistrz Recza Pan Wiesław Łoński oficjalnie otworzył Turniej, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wiązanki kwiatów na grobach inicjatora Turnieju Krzysztofa Hołuba i Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Adolfa Długosza.

 

W czasie całej imprezy uczniowie szkoły mogli uczestniczyć w wielu atrakcjach przygotowanych przez organizatorów. Były min. dmuchańce, fotobudka, zabawy z animatorem, rozdawane były gadżety ufundowane przez PZPN, na bieżąco odbywały się mecze drużyn uczestniczących w Turnieju, wszyscy mogli posilać się kiełbaską z grilla i smaczną grochówką.

 

Około godziny 13.30 przystąpiono do rozdania nagród, medali i pucharów dla uczestniczących drużyn.

 

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy: zwycięzcą XX Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej została drużyna ze Stargardu, drugie miejsce zajęli młodzi piłkarze z Lubiany, a na trzecim miejscu Turniej zakończyli zawodnicy z Choszczna. Nasza reprezentacja zajęła w całym Turnieju 4 miejsce. wygrywając 3 spotkania. Nagrody dla wszystkich 9 drużyn oraz opiekunów wręczali: Pani Bogumiła Hołub, Wicestarosta Choszczeński Pan Paweł Szuber, Sekretarz Miejski Pan Piotr Bohdziewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Eugeniusz Nykiel, Przewodniczący Rady Miejskiej w Reczu Pan Tadeusz Robaczek, radni: Pani Leonarda Cichorzewska, Pan Edward Konieczny, Pan Leon Grzelak, Pani Agata Krzysztofek – sklep internetowy Sportplus, Pan Krzysztof Zajączkowski – Telewizja Echo, Przyjaciel szkoły ks. Sławomir Kokorzycki, wiceprezes UKS „Ina „ Recz Pani Monika Olender-Zań, Pan Robert Sankowski, Pani Adriana Pacześna - Kozina, Pani Anna Papierska, Prezes UKS „Ina” Recz Pan Jacek Demczur, wicedrektor szkoły Pani Barbara Tomicz, dyrektor szkoły Pan Maciej Gryczewski.

 

Indywidualne nagrody otrzymali:

Najlepszy zawodnik – Kornel Seniuk,

Najlepszy Bramkarz – Bartosz Grabowicz,

Najlepszy strzelec – Patryk Wels

Nagrodę fair play otrzymał zawodnik drużyny z Recza Mateusz Zawarski.

 

Podczas Turnieju wręczono również nagrody indywidualne i zespołową dla najlepszych kibiców: otrzymali je Jaonna Zań, Zofia Gryczewska, Bartosz Kuć oraz nieco później Bartosz Kantor, Mateusz Balogun, zespołowo wygrała klasa IIB, która otrzymała bon do pizzerii.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i przebieg Turnieju oraz pozostałych wydarzeń. Ogromne dzięki dla tych, którzy zdecydowali się wesprzeć pomoc dla Mai. Brawa dla MGOKiS oraz Rady Rodziców za przygotowanie tak wielu atrakcji da naszych uczniów. Duże podziękowania dla sędziów z ZZPN, a także dla Pana Krzysztofa Piwowara. Szczególne podziękowania dla dziewcząt, bez których organizacyjnie byśmy sobie nie poradzili. Brawa dla kibiców. Wielkie dzięki!

 

Sponsorzy i partnerzy

XX Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców im. Krzysztofa Hołuba:

 • Bogumiła, Anna, Piotr, Paweł, Jarosław Hołub
 • Gmina Recz – Burmistrz Wiesław Łoński
 • Starostwo Powiatowe w Choszcznie – Starosta Wioletta Kaszak
 • Przewodniczący Rady Powiatu – Eugeniusz Nykiel
 • Przewodniczący Rady Miejskiej – Tadeusz Robaczek
 • Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy – prezes Tadeusz Drabik
 • MOPS Recz – kierownik Jolanta Kiłoczko
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Sylwia Lesniak
 • Sklep Internetowy SportPlus Agata Krzysztofek
 • Firma Innotec – Harald Mohl
 • Echo-media Choszczno
 • MKS Remor Recz – prezes Janusz Korycki
 • MGOKiS Recz – dyrektor Agnieszka Koźbiał
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Reczu – kierownik Małgorzata Śmiechowska
 • Edward i Katarzyna Konieczni
 • Państwo Robert i Wioleta Sankowscy
 • Państwo Katarzyna i Andrzej Sankowscy
 • Państwo Marzena i Stanisław Barna
 • Magdalena i Mirosław Nowak
 • Grzegorz Tatyrża
 • Wiesław Zieliński
 • Barbara, Paweł i Roman Michna – Big Bar
 • Jerzy Wiewiórowski – portal Ligowiec.pl
 • Andrzej Pacześny
 • Ludwika i Krzysztof Błażejczak
 • Anna i Krzysztof Papierscy
 • Reczbus – Kazimierz Procak
 • Dawid Koźmiński
 • Grzegorz Pieciukiewicz
 • Leonarda Cichorzewska
 • Agnieszka Musialik
 • Piotr Cybulski
 • Ryszard Dobrzaniecki
 • Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej
 • Krzysztof Piwowar – opieka medyczna
 • Posterunek Policji w Reczu
 • PATRONAT – Polski Związek Piłki Nożnej Grassroots „Piłka dla wszystkich”

Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili. Relację z tego wydarzenia można oglądać w Telewizji Echo, a fotorelacje na portalach internetowych i profilach facebookowych Gminy Recz, Powiatu Choszczeńskiego, Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu, Szkoły Podstawowej w Reczu, na portalu Ligowiec, na facebooku MGOKiS.

Koordynatorem Turnieju był Pan Jacek Demczur – prezes UKS „Ina” Recz.

Już za rok XXI Turniej, na który już zapowiedziało się kilka drużyn. Odbędzie się również Festyn dla dzieci. Powrotu do zdrowia życzymy również małej Mai.

 

Organizatorzy

Powiatowy Konkurs Matematyczny "LIGA MATEMATYCZNA"

Powiatowy Konkurs Matematyczny "LIGA MATEMATYCZNA"

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Reczu odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny "LIGA MATEMATYCZNA" dla uczniów trzecich klas gimnazjum. Celem konkursu było:
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów.
• Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
• Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach.
• Doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów.
• Umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy. 
Organizatorami konkursu były Panie Mariola Koźmińska i Joanna Urbańska. Swoim udziałem w tym konkursie zaszczyciły nas trzyosobowe drużyny z gimnazjów z: Krzęcina i Lubiany oraz drużyna z naszej szkoły, którą reprezentowali: Cyprian Guzek, Emilian Rakowski i Michał Różański.
A oto wyniki konkursu indywidualnego:
1 miejsce - Cyprian Guzek, Recz
2 miejsce - Michał Różański, Recz
3 miejsce - Emilian Rakowski, Recz
Gratulacje! Nasi uczniowie okazali się najlepsi!
Po ogłoszeniu wyników Dyrektor SP w Reczu Pan Maciej Gryczewski oraz organizatorzy: Pani Mariola Koźmińska i Pani Joanna Urbańska wręczyli laureatom nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Serdecznie dziękujemy sponsorom za okazane wsparcie dla naszej inicjatywy: Panu Burmistrzowi Recza Wiesławowi Łońskiemu, Panu Dawidowi Koźmińskiemu - radnemu Rady Miejskiej w Reczu, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rzecku i Radzie Rodziców SP w Reczu. Dziękujemy!
Mamy nadzieję, iż wszyscy dobrze się bawili.

Wygenerowano w sekund: 0.03
474,553 unikalne wizyty