Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Losowa fotografia

Power

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Powitanie

Witamy w oficjalnym serwisie internetowym Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu opiera się na dorobku reprezentowanym przez jej patrona: Stefana Czarnieckiego - zdecydowanego i konsekwentnego w działaniu stratega. Jednocześnie fundamentem szkoły są wartości reprezentowane przez Honorowego Obywatela Gminy - Adolfa Długosza - żarliwego nauczyciela oraz skromnego, cierpliwego i wyrozumiałego człowieka. Szkoła jest ściśle związana ze społecznością lokalną i dąży do szerokiej i pełnej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jednocześnie jest szkołą otwartą na wszelkie inicjatywy o szerokim zasięgu terytorialnym i społecznym. Szkoła stwarza wszystkim pracownikom szansę rozwoju i pracy w przyjaznej atmosferze. Szkoła współpracuje z rodzicami, którzy są partnerami placówki we wszystkich zadaniach przez nią realizowanych. Szkoła skupia dzieci i młodzież z wielu środowisk, dlatego jej ważnym celem jest zintegrowanie młodych ludzi i pokazanie, że każdy z nich jest wartościową jednostką. Dba o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój każdego ucznia, który potrafi funkcjonować we wciąż zmieniającym się świecie. Naszym największym dobrem jest dobro ucznia, przygotowujemy go do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Chcemy przygotować go do uczestnictwa w procesie uczenia się przez całe życie.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy podwójnie. W dniu 11 października odbyły się apele dla klas I-IV oraz V-VIII, podczas których życzenia Nauczycielom, Uczniom, Pracownikom obsługi i administracji złożył dyrektor szkoły p. Maciej Gryczewski oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Maria Barna.

 

Ważnym wydarzeniem było złożenie ślubowania, które po odczytaniu przez wicedyrektora szkoły p. Barbarę Tomicz, w imieniu klas przy Sztandarze Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego złożyli gospodarze oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

 

Samorząd Uczniowski przygotował również ankietę o nauczycielach, której wyniki będzie można odnaleźć w gazetce szkolnej „Szorty”.

Po części oficjalnej odbyła sie część artystyczna, którą w zabawny sposób zaprezentowali uczniowie szkoły przygotowani przez p. Bogumiłę Hołub, p. Joannę Jakubowską i p. Grzegorza Jurkiewicza.

 

W poniedziałkowe popołudnie 14 października Nauczyciele Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Pracownicy obsługi i administracji, zaproszeni goście, w tym byli pracownicy Szkoły i Przedszkola oraz Przyjaciele szkoły również  przedstawiciele Rodziców spotkali sie podczas Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła sie w hali sportowej MGOKiS (dziękujemy za udostępnienie hali).

 

Podczas tego wydarzenia, które zostało poprzedzone programem artystycznym,  życzenia wszystkim obecnym i byłym pracownikom oświaty w gminie Recz złożył - w imieniu swoim, wicedyrektora szkoły p. Barbary Tomicz oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego p. Ewy Pilżys-Janiuk – dyrektor szkoły p. Maciej Gryczewski. Słowa podziękowania za pracę i życzenia dla emerytowanych i obecnych nauczycieli i pracowników szkół złożył również Burmistrz Recza p. Wiesław Łoński, a także  Przewodnicząca Rady Rodziców p. Sylwia Milewska.

 

Ważnym wydarzeniem, które jest tradycją gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej było wręczenie Nagród Burmistrza dla nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2018/2019 osiągnęli największe sukcesy w pracy dydaktycznej, a także za promocję Gminy Recz. W tym roku Burmistrz Recza postanowił wręczyć nagrody: p. Dorocie Rakowskiej, p. Aleksandrze Gryczewskiej, p. Katarzynie Delegacz oraz p. Maciejowi Gryczewskiemu.

 

Dyrektor szkoły również w tym dniu wręczał Nagrody Dyrektora. Tytułem tym zostali wyróżnieni: p. Jolanta Kokorzycka, p. Aneta Kowal oraz p. Wioleta Sankowska.

 

Wyróżnionym pracownikom  serdecznie gratulujemy!

 

Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na obiad przygotowany z tej okazji przez pracowników kuchni Szkoły Podstawowej.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością: Panu Wiesławowi Łońskiemu – Burmistrzowi Recza, Panu Tadeuszowi Robaczkowi – Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Pani Sylwii Milewskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Jolancie Kiłoczko – kierownikowi MGOPS, Pani Sylwii Lesniak – Prezesowi Towarzystwa Miłośników Recza, Pani Małgorzacie Śmiechowskiej – kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu, Pani Luizie Marach – Inspektorowi ds. Oświaty Urzędu Miejskiego. Dziękujemy emerytowanym pracownikom szkół gminy Recz oraz Przedszkola Miejskiego, Przyjaciołom szkoły: p. Małgorzacie Śmiechowskiej, p. Marzenie Żybko, p. Januszowi Szubertowi, p. Jackowi Demczurowi, Przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego: Marii Barnej oraz Wiktorii Kurlej.

 

W imieniu całej społeczności szkolnej gorąco dziękujemy wszystkim, którzy składali nam – nauczycielom i pracownikom szkoły – życzenia, a którzy nie mogli pojawić się na uroczystości. Życzenia otrzymaliśmy m.in. od Starosty Choszczeńskiego p. Wioletty Kaszak, dyrektora MGOKiS p. Agnieszki Koźbiał (pozdrawiamy Aga!), p. Krystyny Łyczakowskiej – Harasimowicz, p. Beaty Koper-Kozikowskiej i wielu innych osób.

 

Na zakończenie przedstawiamy tych, którzy przyczynili sie do zorganizowania apeli i Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej:

Program artystyczny – scenariusz, scenografia, muzyka: B. Hołub, J. Jakubowska, G. Jurkiewicz, A. Michalska, Sylwia Kowalewska. Aktorzy i prowadzący: Maria Barna, Wiktoria Kurlej, Zuzanna Sumara, Oliwia Biniek, Izabela Kowalewska, Mike Wojtaszek, Michała Czerniak, Małgorzata Tomicz, Wanessa Duda, Natalia Piesyk. Pomoc przy organizacji: Pracownicy obsługi oraz Zuzanna Sumara, Hanna Kuźmicz, Kornelia Bożacka. Piosenkarze: Julia Sankowska, Mateusz Maciejewski, Julia Bosak, Wiktoria Janecka. Obiad: Bożena Karpińska, Magdalena Szremska, Stanisława Kłapcia, Elżbieta Pantoł. Zdjęcia: Środowiskowy Dom Samopomocy, Piotr Przygoński (VIII C), Dorota Rakowska.

 

Fotorelacja z wydarzeń, o których mowa, znajdują się na stronach internetowych i FB Szkoły Podstawowej i ŚDS. Zapraszamy do oglądania.

BEACTIVE - Europejski Tydzień Sportu

Kubuś Puchatek

Kubuś Puchatek

 

KONKURS MIĘDZYSZKOLNY SKIEROWANY DO WYCHOWAWCÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH

pt: ,,Kubuś Puchatek”

 

Organizator : Świetlica szkolna klas 1-4 Szkoły Podstawowej w Reczu

 

Cel ogólny :

- nauka spostrzegania świata  poprzez literaturę, muzykę i bajkę filmową;

- popularyzacja literatury dziecięcej;

- samodzielne wykonanie prac;

- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia;

- rozwijanie umiejętności manualnych;

- rozwijanie kreatywności.

Termin konkursu: 7-25.10.2019r.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie klas 1-4 Szkoły Podstawowej.
 2. Pracę plastyczną wykonujemy techniką dowolną.
 3. Każda świetlica nadsyła lub dostarcza do świetlicy szkolnej klas 1-4 Szkoły Podstawowej w Reczu samodzielnie wykonane  prace.

Adres:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego

ul: Ratuszowa 29

73-210   Recz

Z dopiskiem : ,,Konkurs- świetlica szkolna klas 1-4”.

 

4. Każda praca powinna być czytelnie opisana i zawierać:

- imię i nazwisko autora pracy

- klasę i wiek

- adres placówki

- imię i nazwisko wychowawcy świetlicy

 

5. Podsumowanie konkursu nastąpi - 30.10.2019r.

 

6. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną  na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu oraz na faceboku szkoły.

Prace z niekompletnymi danymi lub bez metryczki nie będą  brały udziału w konkursie.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Bogumiła Pieciukiewicz

GOSPODARZ SZKOŁY

GOSPODARZ SZKOŁY

GOSPODARZ SZKOŁY

               Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu ogłasza III edycję  konkursu na „Gospodarz szkoły”.

               Ideą konkursu jest to, że każda klasa opiekuje się szkołą przez określony czas.

               Konkurs jest przeznaczony dla klas IV-VIII.

REGULAMIN:

 1. Konkurs trwa od 07.10.2019 do 22.05.2020 r.
 2. W konkursie udział biorą klasy: IV - VIII
 3. Każda klasa opiekuje się szkołą przez okres 2 tygodni. Komisja konkursowa – Samorząd Uczniowski - dokonuje losowego przydziału terminu opieki nad szkołą poszczególnym klasom i podaje go do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i na facebooku. Nie można zamieniać się przydzielonymi terminami.
 4. W wyznaczonym czasie klasy podejmują co najmniej 2 zadania spośród niżej wymienionych:
  1. Przygotowują charakterystykę swojej klasy w dowolnej formie: plakat, prezentacja, ubiór, scenka, itp. i prezentują ją społeczności szkolnej (plakat, prezentacja, facebook, strona internetowa),
  2. Włączają się w organizację imprezy lub wydarzenia wynikającego z kalendarza szkoły (np. apel, konkurs, wystawa, uroczystość, wywiadówka, itp.)
  3. W ciekawy sposób prezentują kalendarz świąt nietypowych (dostępny w Internecie),
  4. Podejmują inne działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym – w dowolnej formie.
  5. Klasa zamieszcza na bieżąco na stronie internetowej szkoły lub na szkolnym facebooku za pośrednictwem administratora recenzję ze zrealizowanego zadania.
  6. Działania klasy nadzoruje wychowawca.
  7. Wszelkie informacje na temat realizowanych działań klasa zamieszcza na tablicach informacyjnych w kawiarence szkolnej i/lub na FB.
  8. Każde zadanie jest oceniane i punktowane przez komisję konkursową w skład której wchodzą:
   1. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Małgorzata Sawczuk – opiekun SU, Maria Barna – Przewodnicząca SU, Wiktoria Kurlej – z-ca Przewodniczącej SU
   2. Dyrekcja szkoły – Maciej Gryczewski – dyrektor, Barbara Tomicz - wicedyrektor

 

 1. Kryterium oceniania: oryginalność, estetyka, pomysłowość, zaangażowanie, terminowość, dobra organizacja pracy, rozpowszechnianie informacji, nagłośnienie przygotowanych przedsięwzięć.
 2. Klasa, która uzyska najwięcej punktów otrzyma nagrodę ufundowaną przez dyrektora szkoły w postaci dofinansowania do jednodniowej wycieczki. Nagroda zostanie wręczona  w dniu 2 czerwca – Dniu Dziecka.
 3. Dyrektor zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród.
 4. Terminarz konkursu (w wyniku losowania przeprowadzonego w dniu 26 września 2019 r.)

 

07.10.2019 – 18.10.2019 – klasa 8 C

21.10.2019 – 31.10.2019 – klasa 6 C

04.11.2019 – 15.11.2019 – klasa 4 A

18.11.2019 – 29.11.2019 – klasa 7 B

02.12.2019 – 13.12.2019 – klasa 5 B

16.12.2019 – 10.01.2020 – klasa 5 C

13.01.2020 – 24.01.2020 – klasa 6 B

27.01.2020 – 07.02.2020 – klasa 4 B

24.02.2020 - 06.03.2020 – klasa 6 A

09.03.2020 – 20.03.2020 – klasa 8 B

23.03.2020 – 03.04.2020 – klasa 8 A

27.04.2020 – 08.05.2020 – klasa 5 A

11.05.2020 – 22.05.2020 – klasa 7 A

 

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga komisja konkursowa.

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

 

BLIŻEJ OPERY w RECZU

BLIŻEJ OPERY w RECZU

BLIŻEJ OPERY w RECZU

            Opera na Zamku od września rozpoczyna cykl warsztatów wyjazdowych „Bliżej opery” – zajęć edukacyjnych poza siedzibą teatru. To propozycja dla dzieci i młodzieży mieszkających poza Szczecinem, na terenie woj. zachodniopomorskiego.

           Warsztaty są bezpłatne dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2019r.

            Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z operą szczecińską – jedyną tego typu instytucją kultury w województwie. W otoczeniu manekinów z kostiumami, elementów scenografii i barwnych plansz ze zdjęciami ze spektakli uczestnicy warsztatów usiądą wygodnie na kolorowych poduchach i przeniosą się do tajemniczego świata opery.

            Podczas warsztatów dowiedzą się czym jest opera, co można w niej obejrzeć i kto tu pracuje. Odbędą wirtualny spacer po teatrze. Zajrzą do kabiny realizatorów, pracowni krawieckiej i w kulisy. Zasiądą na widowni, wejdą na scenę i do orkiestronu. Dowiedzą się czym są sztankiety, ile waży kurtyna oraz kim jest inspicjent. Zobaczą jak powstaje scenografia i kostiumy do spektakli. Podpatrzą ćwiczących tancerzy, muzyków, śpiewaków i chórzystów. Przejdą się po eleganckim foyer oraz zejdą do podziemi opery, gdzie kryją się zamkowe fundamenty. Odkryją wiele tajemnic i ciekawostek. Będą także świadkami montażu scenografii i charakteryzacji postaci. Usłyszą śpiew operowy oraz poznają rodzaje głosów. Po projekcji spotkają się z zaproszonym gościem – artystą, który opowie o swojej pracy i odpowie na pytania. Wspólnie podsumują zdobytą wiedzę zebraną w kolorowym folderze z krzyżówką i pojęciami na temat opery. Na zakończenie dzieci będą mogły poczuć się jak artyści na scenie i przymierzyć kostiumy ze spektakli.

            Warsztaty "Bliżej opery" prowadzi wykwalifikowana kadra:
Anna Basek - autorka i prowadząca warsztaty "Tajemniczy świat opery" oraz "Poczuj Operę" w Operze na Zamku, działająca w stowarzyszeniu "Nie ma bym" przy organizacji warsztatów rozwojowych dla mieszkanek Szczecina. Prowadziła zajęcia dla dzieci z matematyki, fizyki i statystyki.
Marta Peszko - autorka i prowadząca warsztaty "Tajemniczy świat opery" oraz "Poczuj Operę" w Operze na Zamku, prowadziła m.in. zajęcia plastyczne w świetlicach środowiskowych i zajęcia z historii sztuki w ramach Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Młodych.

            Warsztaty będą trwały ok. 2 godzin i odbędą się w dniu 30 września 2019 r., o godz. 16.00 w hali sportowej w Reczu.

Zapraszamy dzieci i rodziców

 

Zapraszają organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu, Opera na Zamku.

Obiady

U w a g a !

 

Cena obiadów w październiku 2019r.:

- dla dorosłych     - 201,96 zł

- dla uczniów     - 110,00 zł

 

Termin płatności do 15.10.2019r.

 

 

Gmina Recz Szkoła Podstawowa im. St. Czarnieckiego

ul. Ratuszowa 29

73-210 Recz

Nr konta  90 8359 0005 0041 4940 2002 0001

 

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

 PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ CEN OBIADÓW

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

W związku z zakończonym remontem pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej informuję, że kuchnia Szkoły Podstawowej w Reczu zacznie przygotowywanie obiadów dla uczniów, nauczycieli i mieszkańców od wtorku 1 października 2019 r.


Generalny remont pomieszczeń kuchni i stołówki realizowany był w Szkole Podstawowej w Reczu od 10 lipca br. Inwestycja była możliwa dzięki otrzymaniu przez Szkołę i organ prowadzący dofinansowania w kwocie 80 000 zł z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Złożony w kwietniu br. i zaakceptowany dwa miesiące później wniosek , pozwolił na realizację przedsięwzięcia, mającego na celu całościowy remont pomieszczeń kuchni wraz z ich pełną adaptacją oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt gastronomiczny. Dzięki wsparciu Rady Rodziców mogliśmy również odmalować pomieszczenia jadalni. Od teraz kuchnia Szkoły Podstawowej w Reczu jest w pełni funkcjonalna, nowoczesna, bezpieczna i całościowo dostosowana do potrzeb żywienia w placówkach publicznych. Jeszcze w październiku dotrze specjalnie zamówiony sprzęt, wykonamy remont schodów wejściowych do kuchni i … gotowe.

 

Warto dodać, że to już trzeci w ostatnich latach program rządowy, dzięki któremu nasza placówka pozyskuje środki na sfinansowanie różnych inwestycji: w roku szkolnym 2016/2017 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 14 000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W roku szkolnym 2017/2018 realizowaliśmy program pn. „Aktywna Tablica”, dzięki któremu zakupiliśmy za kwotę 14 500 zł tablice interaktywne i rzutniki multimedialne do klasopracowni. W tym roku realizujemy także program pn. „Ponadnarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej”, który pozwala na realizację zagranicznych szkoleniowych wyjazdów nauczycieli – kwota dofinansowania 85 515 zł.

 

Informuję jednocześnie, że ze względu na wzrost cen żywności, zwłaszcza coraz wyższych cen warzyw, owoców i mięsa, od dnia 1 października 2019 r. ceny obiadów w stołówce Szkoły Podstawowej w Reczu również ulegną zmianie i będą wynosiły:

5 zł – uczeń

9.18 – pozostali korzystający

 

Ze względów finansowych i organizacyjnych będą sprzedawane tylko obiady dwudaniowe.

 

Informacja o cenach obiadów za miesiąc październik zostanie podana na stronie internetowej szkoły oraz będzie dostępna w stołówce szkolnej.

W jednym (lub dwóch terminach) październikowych obiady nie będą wydawane: 14 października – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (dzień Edukacji Narodowej); w drugim terminie instalowane zostaną specjalnie zamówione urządzenia gastronomiczne (datę podamy po dostarczeniu sprzętu).

 

Życzymy smacznego!

 

Z poważaniem

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Dzień Kropki

NARODOWE CZYTANIE - Katarynka Bolesława Prusa

NARODOWE CZYTANIE - Katarynka Bolesława Prusa

NARODOWE CZYTANIE – Katarynka Bolesława Prusa

W sobotni poranek 7 września na Rynku w Reczu odbyło się kolejne już trzecie spotkanie pasjonatów czytelnictwa w ramach akcji Narodowego Czytania, która odbywa się zawsze w pierwszy weekend po wakacjach. W tym roku zdecydowaliśmy, że jedną z ośmiu nowel, zaproponowanych przez Parę Prezydencką, przeczytamy w całości – wybraliśmy   Katarynkę Bolesława Prusa.

Naszą akcję postanowiliśmy również nieco urozmaicić i fragmenty czytanej noweli przeplataliśmy piosenkami dancingowymi z lat 70-tych i 80-tych; tytuł lektury zobowiązywał, żeby było również muzycznie…

Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy zdecydowali się przyłączyć do tego kulturalnego, plenerowego spotkania przy kawie i ciastku. Uczestnikami wydarzenia byli: czytający:  Bartosz Ogłoziński – absolwent Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu, Barbara Tomicz – wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, Sylwia Kowalewska – nauczyciel w Szkole Podstawowej, Tadeusz Robaczek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Reczu, Barbara Pokorska – nauczyciel w Szkole Podstawowej, radna, Ewa Pilżys – Janiuk – dyrektor Przedszkola Miejskiego w Reczu, Katarzyna Hejza - Konieczna – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Reczu, Aleksandra Gryczewska – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Reczu, Maciej Gryczewski – dyrektor Szkoły Podstawowej w Reczu. Podczas czytania Katarynki dowiedzieliśmy się również jakie są zainteresowania i pasje uczestników spotkania, a także jakie są ich ulubione kolory – wydarzenie miało zatem charakter integrujący i mogliśmy się bliżej poznać.

Głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia były Panie: Maria Romanowska – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Reczu, Anna Rakowska – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Reczu, Alina Werakso – pracownik Biblioteki Miejskiej W Reczu, Paulina Pastuszek – pracownik Biblioteki Miejskiej w Reczu. Dziękujemy również Panu Grzegorzowi Jurkiewiczowi  za obsługę muzyczno-techniczną, Pani Dorocie Rakowskiej i absolwentce Szkoły Podstawowej Aleksandrze Tomicz za obsługę multimedialną, uczennicom Hannie Gryczewskiej i Zofii Gryczewskiej za fororelację oraz radnemu Panu Edwardowi Koniecznemu i członkowi Towarzystwa Miłośników Recza Pani Grażynie Koniecznej oraz wszystkim pozostałym mieszkańcom Recza za obecność.

Organizatorami Narodowego Czytania 2019 w Reczu byli: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Reczu.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W zeszłym roku czytane było Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.

Podczas finału Narodowego Czytania 2019, które odbyło się w sobotę 7 września 2019 r. w Ogrodzie Saskim w Warszawie, prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że w przyszłym roku lekturą Narodowego Czytania będzie „Balladyna” Juliusza Słowackiego. 

Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku – jako to w Balladynie: będzie baśniowo, tajemniczo  i fantastycznie.

 

W imieniu organizatorów

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej w Reczu

 

            Serdecznie zapraszam Państwa na pierwsze w tym roku szkolnym spotkania z wychowawcami.

Odbędą się one w dniu 19 września 2019 r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu:

 

klasy I – III – godz. 15.30

Klasy IV – VI – godz. 16.15

Klasy VII – VIII – godz. 17.00

Dyżury nauczycieli: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej dyżurują do godz. 17.30, pozostali nauczyciele do godz. 18.30.

 

Spotkania z wychowawcami odbędą się w następujących salach lekcyjnych:

Klasa I A – wychowawca p. Ewa Kociuba – sala nr 61

Klasa I B – wychowawca p. Małgorzata Juszkiewicz – sala nr 17 (WYJĄTKOWO)

Klasa II A – wychowawca p. Dagmara Mikuła – sala nr 67

Klasa II B – wychowawca p. Bernadeta Śliwińska – sala nr 60

Klasa II C – wychowawca p. Małgorzata Piwowar – sala nr 63

Klasa III A – wychowawca p. Renata Polarczyk – sala nr 56

Klasa III B – wychowawca p. Danuta Cybulska – Czerniak – sala nr 65

Klasa IV A – wychowawca p. Barbara Pokorska – sala nr 29 (WYJĄTKOWO)

Klasa IV B – wychowawca p. Katarzyna Hejza- Konieczna – sala nr 21

Klasa V A – wychowawca p. Jolanta Cymerman – sala nr 42

Klasa V B – wychowawca p. Joanna Bednarczyk – sala nr 2

Klasa V C – wychowawca p. Piotr Pawłowski – sala nr 18

Klasa VI A – wychowawca p. Joanna Urbańska – sala nr 27

Klasa VI B – wychowawca p. Wiesława Horoszkiewicz – sala nr 19

Klasa VI C – wychowawca p. Katarzyna Delegacz – sala nr 36

Klasa VII A – wychowawca p. Andrzej Horoszkiewicz – sala nr 41

Klasa VII B – wychowawca p. Adriana Pacześna-Kozina – sala nr 14

Klasa VIII A – wychowawca p. Jakub Drapiński – sala nr 30a

Klasa VIII B – wychowawca p. Anna Rakowska – sala nr 22

Klasa VIII C – wychowawca p. Dorota Rakowska – sala nr 37

 

Dodatkowe informacje:

            Podczas spotkań w dniu 19 września 2019 r. przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020. Około godz. 17.30 przedstawiciele rodziców z poszczególnych klas spotkają się w sali nr 1 na zebraniu Rady Rodziców.

            Na spotkaniach w dniu 19 września każdy obecny rodzic otrzyma login i hasło do dziennika elektronicznego.

            Na tablicy informacyjnej obok sali nr 30a zostanie przedstawiona informacja na temat realizowanego przez Szkołę Podstawową w Reczu projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Komunikacja - kooperacja, czyli zwiększenie współpracy transnarodowej dzięki zmniejszeniu barier komunikacyjnych”.

            Od tego roku szkolnego, oprócz systematycznie ogłaszanych zebrań z rodzicami, dodatkowo w dniach 17 października 2019 r., 12 grudnia 2019 r., 19 marca 2020 r., 21 maja 2020 r. w godzinach 15.00 - 16.00 wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców w czasie tzw. stałych dyżurów nauczycielskich.

 

 

Zapraszam

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Stefana CzarnieckiegoSamorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni mają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.
Ty, Twoje koleżanki i koledzy - wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace - niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią. Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów.
Działając w samorządzie uczniowskim: wpływacie na to, co dzieje się w szkole, macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, możecie znaleźć fajny sposób na spędzanie wolnego czasu, macie szansę wykazać się swoją kreatywnością, nauczyć się współpracy w grupie, zdobywać nowe i cenne doświadczenia.

ZARZĄD SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Przewodnicząca- Maria Barna
Zastępca przewodniczącej - Wiktoria Kurlej
Skarbnik - Zuzanna Sumara

Członkowie Zarządu:
Wiktoria Gołębiewska
Hanna Sankowska
Małgorzata Tomicz
Julia Sankowska
Wanessa Duda
Patrycja Kłoda
Maja Konieczna
Mike Wojtaszek
Opiekun SU – Małgorzata Sawczuk
Wygenerowano w sekund: 0.03
550,865 unikalne wizyty