Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Lekcje online

Kszałc. na odl.

Losowa fotografia

Power

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Powitanie

Witamy w oficjalnym serwisie internetowym Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu opiera się na dorobku reprezentowanym przez jej patrona: Stefana Czarnieckiego - zdecydowanego i konsekwentnego w działaniu stratega. Jednocześnie fundamentem szkoły są wartości reprezentowane przez Honorowego Obywatela Gminy - Adolfa Długosza - żarliwego nauczyciela oraz skromnego, cierpliwego i wyrozumiałego człowieka. Szkoła jest ściśle związana ze społecznością lokalną i dąży do szerokiej i pełnej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jednocześnie jest szkołą otwartą na wszelkie inicjatywy o szerokim zasięgu terytorialnym i społecznym. Szkoła stwarza wszystkim pracownikom szansę rozwoju i pracy w przyjaznej atmosferze. Szkoła współpracuje z rodzicami, którzy są partnerami placówki we wszystkich zadaniach przez nią realizowanych. Szkoła skupia dzieci i młodzież z wielu środowisk, dlatego jej ważnym celem jest zintegrowanie młodych ludzi i pokazanie, że każdy z nich jest wartościową jednostką. Dba o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój każdego ucznia, który potrafi funkcjonować we wciąż zmieniającym się świecie. Naszym największym dobrem jest dobro ucznia, przygotowujemy go do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Chcemy przygotować go do uczestnictwa w procesie uczenia się przez całe życie.

Procedury nauczania zdalnego

===================

Pliki do pobrania

==================

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

 

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek 9 i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

 

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
  z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3. 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Elektroniczne wersje podręczników

Elektroniczne wersje podręczników

Elektroniczne wersje podręczników

Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników. Uczniowie i nauczyciele mogą podbierać ze stron internetowych wydawców nie tylko podręczniki, ale również inne materiały dydaktyczne.

Szczegóły na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej (link na stronie internetowej szkoły). Zachęcamy do korzystania!

Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Szanowni Państwo Nauczyciele, Pracownicy szkoły, Rodzice, Drodzy Uczniowie

 

W dniu 31 marca rząd wprowadził nowe ograniczenia w związku ze stanem epidemii.

Przedstawiamy te, które są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Apelujemy o stosowanie się do wszystkich zaleceń.

 

UWAGA:

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.

 

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

 • od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

 

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:

 • dojazdu do pracy.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. 

 

Zakaz korzystania z parków

Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, itp.

 

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzony zostaje obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

 

Urzędy i instytucje na pracy zdalnej

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

 

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

 

Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

Szczegóły na stronach Ministerstwa Edukacji narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Apel do Rodziców, Uczniów

Apel do Rodziców, Uczniów

Apel do Rodziców, Uczniów

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

Decyzją Prezesa Rady Ministrów do 11 kwietnia br. włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy:

 • dojazdu do pracy,
 • wolontariatu,
 •  załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. 

Można  się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. Wobec tego:

 

Apeluję do Rodziców i Uczniów, aby w tym czasie ZOSTAĆ W DOMU, i nie wychodzić ze znajomymi, zwłaszcza jeśli są to grupy kilkuosobowe. Proszę, aby Rodzice zadbali o to, aby dzieci i młodzież nie przebywała na terenie miasta w grupach ponad dwuosobowych. Niech Państwa postawa będzie najlepszą lekcją wychowania w czasie stanu epidemii.

 

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Można spotykać się z najbliższymi. Wobec tego:

Proszę Rodziców - porozmawiajcie z dziećmi na temat UNIKANIA wszelkiego rodzaju większych zgromadzeń i imprez, na które młodzież w okresie wiosennym, przy ładnej pogodzie ma ochotę. Niech sprawy związane ze wspólnym bezpieczeństwem będą dla nas priorytetem.

 

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji. W związku z tym Szkoła Podstawowa pracuje w ograniczonym trybie. Wszelkie sprawy prosimy o załatwianie za pomocą poczty elektronicznej, telefonów, faxu, dziennika elektronicznego.

 

Kształcenie na odległość

W dniach 25 marca – 10 kwietnia decyzją Ministra edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa w Reczu będzie prowadzić kształcenie na odległość, w tym – WAŻNE – realizować podstawę programową. W dniu 24 marca otrzymaliście – Rodzice i Uczniowie – informacje na temat zasad kształcenia w tej formie (Zarządzenie nr 10/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu).

Wszelkie sprawy związane z kształceniem na odległość Rodzic i Uczeń może załatwić za pomocą dziennika elektronicznego lub w inny ustalony z nauczycielem sposób.  

W sprawach związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną należy kontaktować się z pedagogami za pomocą dziennika elektronicznego lub za pośrednictwem adresów meilowych i telefonów znajdujących się na stronie internetowej szkoły.

W sprawach wychowawczych należy kontaktować się z wychowawcami klas (dziennik elektroniczny lub inny ustalony sposób).

W sprawach związanych z organizacją pracy szkoły można kontaktować się z dyrekcją szkoły (dziennik elektroniczny, adres meilowy, telefon).

Szczegóły znajdują się w wiadomości przesłanej za pośrednictwem e-dziennika.

Ważne! Przypominam, że Uczniowie i Rodzice zobowiązani są do codziennego logowania się do systemu e-dziennika.

 

Z poważaniem

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość
Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej kształcenie na odległość zostaje przedłużone do dnia 10 kwietnia br.

Szczegóły dotyczące zasad pracy zdalnej nauczycieli i uczniów podane zostaną za pośrednictwem dziennika elektronicznego.


Pozdrawiam

Maciej Gryczewski

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas I Szkoły Podstawowej w Reczu na rok szkolny 2020/2021

 

Niniejszym informuję, że w dniach 23 marca 2020 r. - 24 kwietnia 2020 r. będzie odbywało się postępowanie rekrutacyjne do klas I Szkoły Podstawowej w Reczu na rok szkolny 2020/2021. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz czasowym zawieszeniem zajęć w Szkole Podstawowej w Reczu proszę o przesyłanie wypełnionych druków zgłoszenia dziecka do szkoły w w/w terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkoły: sekretariat@zsrecz.pl.

 

Odpowiedni druk „Zgłoszenie dziecka do szkoły” oraz „Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021” znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Reczu – zsrecz.pl

 

Ewentualne dodatkowe informacje w wersji papierowej można dostarczyć do szkoły w terminie późniejszym.

 

Z poważaniem

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

ODWOŁANE IMPREZY, WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

ODWOŁANE IMPREZY, WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole niniejszym informuję o odwołaniu imprez, wydarzeń i uroczystości, które zaplanowano w planie pracy Szkoły Podstawowej w Reczu na miesiąc marzec.

Odwołujemy:

 1. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży, które miały odbyć się w dniach 16-18 marca
 2. Szkolny Dzień Matematyki, który zaplanowany był na 20 marca
 3. Dzień Wiosny, zaplanowany na 19 marca
 4. Uroczystości 75. rocznicy polskości na ziemiach zachodnich, które zaplanowane były na 27 marca (planowany termin 23 października 2020r.)
 5. Stały dyżur nauczycieli, zaplanowany na 19 marca

Proszę o systematyczne sprawdzanie informacji dotyczących pracy szkoły na stronach internetowych szkoły, szkolnym facebooku i dzienniku elektronicznym.

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Apel do rodziców i uczniów

APEL

 

Szanowni Rodzice,

 

            W związku z decyzją o zawieszeniu zajęć w szkole spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym apeluję o to, aby w tym czasie - w miarę możliwości - pozostawać w domach.

 

            Zachęcajmy dzieci do samodzielnej nauki w domu. Niech skorzystają z możliwości, które oferują nauczyciele za pomocą dziennika elektronicznego – można ugruntować, poszerzyć  i utrwalić wiedzę.

 

            Porozmawiajmy z dziećmi o tym, żeby unikać większych skupisk ludzi (sklepy, centra handlowe, itp.). Wspólnie dbajmy o higienę i czystość pomieszczeń, w których przebywamy.

 

            Wykorzystajmy ten czas również na to, aby porozmawiać ze swoimi dziećmi, wspólnie przygotować obiad, zjeść kolację, pograć w gry planszowe, obejrzeć film, przeczytać książkę, itp.

 

            Apeluję również o systematyczne zapoznawanie się z komunikatami zamieszczanymi na stronach internetowych GIS, MZ i MEN i stosowanie się do zaleceń odpowiednich służb.

 

Drodzy Uczniowie,

 

            Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Odpowiedzialnie i z pożytkiem wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w szkole. Wykorzystajcie ten czas na poszerzenie swojej wiedzy.

 

            Ósmoklasiści – pamiętajcie o tym, że już za kilka tygodni przystąpicie do egzaminów ósmoklasisty; postarajcie się do nich samodzielnie przygotować.

 

            Pomóżcie swoim Rodzicom w domowych obowiązkach, zaproponujcie wspólne spędzenie wolnego czasu.

 

            Przestrzegajcie zasad higieny i czystości. Zapoznawajcie się z informacjami przekazywanymi przez odpowiednie służby i stosujcie się do ich zaleceń.

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Zarządzenie nr 08/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

 

Zarządzenie nr 08/2019/2020

 

z dnia 11 marca 2020 r.

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

w sprawie odwołania zajęć dydaktycznych i zawieszenia zajęć.

 

Na podstawie informacji przekazanej w dniu 11 marca 2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz na podstawie tzw. specustawy, Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

W związku z powyższym  zarządzam co następuje:

 

&1

W dniach 12 – 13 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Reczu zostają odwołane zajęcia dydaktyczno - wychowawcze; odbywać się będą tylko działania opiekuńcze.

 

&2

W dniach 12 – 13 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Reczu ostatni odwóz planowany jest na godzinę 13.20.

 

&3

W dniach 12 – 13 marca 2020 r. nauczycieli  i pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Reczu obowiązuje plan pracy zgodny z tygodniowym rozkładem zajęć i ustalonymi godzinami pracy.

 

&4

Od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania Szkoła Podstawowa w Reczu nie przygotowuje obiadów.

 

&5

W dniach 16 – 25 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Reczu wszystkie zajęcia: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zostają zawieszone – uczniowie nie przychodzą do szkoły.

 

&6

W dniach 16 - 25 marca 2020 r. nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Reczu pozostają w gotowości do pracy.

 

&7

Zobowiązuję nauczycieli, aby w czasie zawieszenia zajęć, przygotowali materiały dydaktyczne dla uczniów do samodzielnej pracy w domu i przesłali je uczniom i rodzicom za pomocą modułu „Terminarz” lub „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym.

&8

Zobowiązuję wychowawców klas do przekazania informacji na temat ograniczenia funkcjonowania szkoły w dniach 12 – 25 marca 2020 r. uczniom i rodzicom. W tym celu proszę o wykorzystanie modułu „Wiadomości” lub „Ogłoszenia” w dzienniku elektronicznym albo innych środków komunikacji z rodzicami i uczniami.

 

&9

 

Proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

&10

Szczegóły i bieżące informacje dotyczące pracy Szkoły Podstawowej w Reczu w dniach 16 – 25 marca 2020 r. będą podawane za pomocą dziennika elektronicznego. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do codziennego zapoznawania się z informacjami podawanymi za pomocą dziennika elektronicznego przez dyrektora i wicedyrektora szkoły.

 

&11

Zarządzenie obowiązuje od dnia jego podpisania, tj. od 11 marca 2020 r.

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Wygenerowano w sekund: 0.03
762,366 unikalne wizyty