Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Lekcje online

Kszałc. na odl.

Losowa fotografia

Power

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Powitanie

Witamy w oficjalnym serwisie internetowym Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu opiera się na dorobku reprezentowanym przez jej patrona: Stefana Czarnieckiego - zdecydowanego i konsekwentnego w działaniu stratega. Jednocześnie fundamentem szkoły są wartości reprezentowane przez Honorowego Obywatela Gminy - Adolfa Długosza - żarliwego nauczyciela oraz skromnego, cierpliwego i wyrozumiałego człowieka. Szkoła jest ściśle związana ze społecznością lokalną i dąży do szerokiej i pełnej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jednocześnie jest szkołą otwartą na wszelkie inicjatywy o szerokim zasięgu terytorialnym i społecznym. Szkoła stwarza wszystkim pracownikom szansę rozwoju i pracy w przyjaznej atmosferze. Szkoła współpracuje z rodzicami, którzy są partnerami placówki we wszystkich zadaniach przez nią realizowanych. Szkoła skupia dzieci i młodzież z wielu środowisk, dlatego jej ważnym celem jest zintegrowanie młodych ludzi i pokazanie, że każdy z nich jest wartościową jednostką. Dba o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój każdego ucznia, który potrafi funkcjonować we wciąż zmieniającym się świecie. Naszym największym dobrem jest dobro ucznia, przygotowujemy go do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Chcemy przygotować go do uczestnictwa w procesie uczenia się przez całe życie.

ZWROTY KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW

ZWROTY KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW

W dniach 8–22 czerwca będą przyjmowane książki (lektury oraz inne) i zestawy podręczników w godz. 900 – 1400

Harmonogram dni zwrotu:

 1. Kl. I-III w dniach 8-9.06.20r.
 2. Kl. IV w dniu 10.06.20r.
 3. Kl. V w dniu 15.06.20r.
 4. Kl. VI w dniu 17.06.20r.
 5. Kl. VII w dniu 19.06.20r.
 6. Kl. VIII w dniach 22-23.06.20r.

Proszę już teraz przejrzeć podręczniki dziecka, zdjąć foliowe okładki (jeżeli są założone), wygumkować ewentualne zapiski, podpisać (jeżeli są nie podpisane), wyjąć wszystkie zbędne kartki, notatki. Zwrot podręczników następuje w kompletach (w reklamówkach). Zestawy niekompletne nie będą przyjmowane! Zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami, w przypadku zniszczenia lub braku podręcznika, rodzic ucznia odkupuje podręcznik.

Do biblioteki nie oddajemy zeszytów ćwiczeń oraz podręczników do religii.

                            

                                                           

 

W domu:     

 • Uczniu/rodzicu ucznia przygotuj do oddania książki wypożyczone z biblioteki.

 • Nie dezynfekuj książek żadnymi  preparatami chemicznymi.

 • Załóż maseczkę i rękawiczki i nie zdejmuj jej przez cały pobyt w budynku. 

 

 W szkole:

 • Nauczyciel bibliotekarz będzie czekał na uczniów/rodziców w holu szkoły przy ul. Ratuszowej 29.

 • Zachowaj odpowiedni odstęp.

 • Książki   odłóż w wyznaczonym miejscu, ponieważ pozostaną w kwarantannie.

W przypadku pytań (np. inny termin)  lub wątpliwości prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny z panią Marią Romanowską.

W tym roku nie wypożycza się książek na wakacje. Zapraszam do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Reczu.

Nauczyciel Bibliotekarz

    Maria Romanowska

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS VIII

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII
(od 1 czerwca 2020 r.)
Konsultacje dla uczniów klas IV – VIII od 1 czerwca br. będą realizowane zgodnie z planem lekcji.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu


w sprawie zmiany terminów dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych w związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu egzaminu ósmoklasisty oraz komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wytycznych związanych z przygotowaniem egzaminów zewnętrznych.

 
            Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Reczu postanawia, w porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Reczu i Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej w Reczu , zmienić termin dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII:
zamiast zaplanowanego wcześniej terminu 21-23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty) – na termin 16 - 18 czerwca 2020 r.

 

            Wobec powyższego informuję, że zgodnie z organizacją pracy szkoły i zaplanowanymi we wrześniu 2019 r. terminami dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych, w czerwcu 2020 r. w Szkole Podstawowej w Reczu dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

 

2 czerwca 2020 r. - dzień dziecka (dla wszystkich uczniów); 

12 czerwca 2020 r. - piątek po Bożym Ciele (dla wszystkich uczniów);

16 – 18 czerwca 2020 r. - egzamin ósmoklasisty (dla uczniów klas I-VII).

 

 

 

Z poważaniem

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Komunikat

KOMUNIKAT

W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RECZU

 

            Niniejszym informuję, że wobec braku zgłoszeń, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Reczu od dnia 25 maja 2020 r. nie będą realizowane.

 

            W związku z powyższym od 25 maja 2020 r. nadal realizowane będą zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

 

Z poważaniem

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Konsultacje

Konsultacje

Komunikat w sprawie organizacji zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas VIII (od 25 maja 2020 r.) oraz klas IV – VII (od 1 czerwca 2020 r.) w Szkole Podstawowej w Reczu 

            Niniejszym informuję, że zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Reczu, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN nowelizacja 30b)  z dnia 13 maja br., do dnia 7 czerwca br. będą odbywać się nadal za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.

            Jednocześnie informuję, że od 25 maja br. – za zgodą rodziców – przywrócone mogą być zajęcia konsultacyjne dla uczniów klas VIII, a od 1 czerwca br. dla uczniów klas IV - VII. Przywrócenie tych zajęć będzie odbywało się w szczególnym rygorze sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej (wytyczne GIS, MZ, MEN – komunikat z dnia 15 maja br.). Szczegółowe zasady realizacji zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas VIII oraz IV – VII w Szkole Podstawowej w Reczu stanowią załącznik do niniejszego komunikatu (wysłanego za pośrednictwem e-dziennika).

            W związku z powyższym proszę Rodziców o OBOWIĄZKOWE i PILNE zapoznanie się z tymi zasadami i podjęcie odpowiedzialnej decyzji związanej z wysłaniem dzieci do szkoły na zajęcia konsultacyjne.

            W związku z koniecznością przygotowania szkoły pod względem organizacyjnym i sanitarnym, proszę uczniów i ich rodziców o zgłoszenie chęci uczestniczenia w konsultacjach. Każdorazowo uczeń jest zobowiązany, aby za pośrednictwem e-dziennika, zgłosić nauczycielowi i dyrekcji chęć konsultacji najpóźniej 1 dzień wcześniej do godz. 12.00.

Jednocześnie proszę o wypełnienie zgody na pomiar temperatury ciała dziecka, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu oraz dostarczenie jej do Szkoły Podstawowej w Reczu pierwszego dnia pobytu ucznia  w szkole.

WAŻNE: W przypadku braku informacji zwrotnej od ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna, szkoła zakłada, że uczeń nie wyraża woli uczestniczenia w konsultacjach.

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Reczu

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Reczu


Publikujemy listę uczniów, przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej w Reczu na rok szkolny 2020/2021.

 

Prosimy rodziców uczniów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej w Reczu, aby  - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 10/2020 Burmistrza Recza z dnia 10 stycznia 2020 r. -  do dnia 29 maja 2020 r. potwierdzili wolę przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia.

W związku z czasowym zawieszeniem zajęć w szkołach prosimy, aby rodzice przesłali na adres meilowy szkoły (sekretariat@zsrecz.pl) oświadczenie o następującej treści:

 

„Niniejszym potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka (podać imię i nazwisko kandydata) do klasy I Szkoły Podstawowej w Reczu od roku szkolnego 2020/2021.”

 

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna.

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2020 Burmistrza Recza  dniu 3 czerwca zostanie opublikowana ostateczna lista uczniów przyjętych do klasy i Szkoły Podstawowej w Reczu.

 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kl. I w roku szkolnym 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Komunikat w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Reczu

Komunikat w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych

dla uczniów klas I-III

w Szkole Podstawowej w Reczu

            Niniejszym informuję, że zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Reczu, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN nowelizacja 30b)  z dnia 13 maja br., do dnia 7 czerwca br. będą odbywać się nadal za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.


            Jednocześnie informuję, że od 25 maja br. – za zgodą rodziców – przywrócone mogą być zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III. Przywrócenie tych zajęć będzie odbywało się w szczególnym rygorze sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej (wytyczne GIS, MZ, MEN – komunikat z dnia 15 maja br.). Szczegółowe zasady realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I–III w Szkole Podstawowej w Reczu stanowią załącznik do niniejszego komunikatu (wysłanego za pośrednictwem e-dziennika).


            W związku z powyższym proszę Rodziców o OBOWIĄZKOWE i PILNE zapoznanie się z tymi zasadami i podjęcie odpowiedzialnej decyzji związanej z wysłaniem dzieci do szkoły.

 

            W związku z koniecznością przygotowania szkoły pod względem organizacyjnym i sanitarnym, proszę o złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja br. (środa) do godz. 12.00 -  czy wyrażają Państwo wolę  wysłania dziecka do szkoły. W tym celu proszę o przesłanie do wychowawcy klasy za pośrednictwem e-dziennika informacji o następującej treści:

 

Wyrażam wolę wysłania dziecka (podać imię i nazwisko oraz klasę) do szkoły

od dnia 25 maja 2020 r.


Jednocześnie proszę o wypełnienie zgody na pomiar temperatury ciała dziecka, która stanowi załącznik nr 1 do zasad uczestniczenia uczniów klas I – III w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych oraz dostarczenie jej do Szkoły Podstawowej w Reczu pierwszego dnia pobytu dziecka w szkole.

WAŻNE: W przypadku braku informacji zwrotnej od rodzica/prawnego opiekuna, szkoła zakłada, że rodzice nie wyrażają woli wysłania dziecka do szkoły.

Organizacja egzaminu ósmoklasisty

Organizacja egzaminu ósmoklasisty

Przedstawiamy wytyczne CKE, MEN oraz GIS dotyczące zasad przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w dniach 16-18 czerwca 2020 r. Prosimy uczniów klas VIII oraz ich rodziców o zapoznanie się tymi informacjami.

Szczegóły związane z organizacją i przebiegiem egzaminu w Szkole Podstawowej w Reczu oraz szczegółowy instruktaż zostaną przedstawione na początku czerwca br. za pośrednictwem strony internetowej, fb oraz e-dziennika (w komunikacie dyrektora szkoły).

Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

 

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

 

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS


 


Tu jest fajnie

Warto zobaczyć ,,Przyroda polska”:

https://liblink.pl/EZzncckJ5Q

https://liblink.pl/EZzncckJ5Q

https://liblink.pl/fFBNellCbS

https://liblink.pl/Lnksd5zu5B
Leśny budzik:
You Tube: Leśny budzik

Tu jest fajnie.
Tatrzanski Park Narodowy zostal uznany za swiatowy rezerwat biosfery. Obejmuje obszar najwyzszych polski gór. Zapraszam do wirtualnego spacerku po okolicach gorskich
M.Romanowska, I. Zwolak Cierpiał

OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH 2020

OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH 2020

OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH 2020

Z okazji zbliżających się świąt majowych, zapraszamy Was Uczniowie  i Rodzice do zorganizowania rodzinnego apelu.
Sytuacja epidemiologiczna w kraju wymusza organizację tych świąt    
w nowy sposób.
Proponujemy, abyście zostali reżyserami tych uroczystości, a Wasi Rodzice aktorami lub widzami.

Jak to zrobić?

Propozycja nr 1.

Zostajecie narratorem (może ich być kilku) tekstu, który trzeba
uroczyście przeczytać.
Tekst jest przedzielony słowami piosenek patriotycznych.

Spróbujcie ich wysłuchać na YouTube.

- Oto proponowany tekst:

Z okazji obchodów rocznic majowych spotkaliśmy się tu, ponieważ jesteśmy Polakami, naszą ojczyzną jest Polska i pamiętamy o ważnych dla naszego kraju świętach i rocznicach. W kalendarzu majowym jest wiele dat, które przypominają nam, byśmy pozostali wierni wartościom, które w ciężkich dla naszego narodu chwilach ocaliły nas i dawały nadzieję na odzyskanie utraconej wolności i niepodległości.

-Piosenka Żeby Polska była Polską -YouTube

Tekst piosenki:

Z głębi dziejów, z krain mrocznych
Puszcz odwiecznych, pól i stepów
Nasz rodowód, nasz początek
Hen, od Piasta, Kraka, Lecha
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą
Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską!
Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską!
Wtedy kiedy los nieznany
Rozsypywał nas po kątach
Kiedy obce wiatry gnały
Obce orły na proporcach
Przy ogniskach wybuchała
Niezmożona nuta swojska
Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską!
Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską!
Zrzucał uczeń portret cara
Ksiądz Ściegienny wznosił modły
Opatrywał wóz Drzymała
Dumne wiersze pisał Norwid
I kto szablę mógł utrzymać
Ten formował legion, wojsko
Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska była Polską!
Żeby Polska, żeby Polska
Żeby Polska...


Narrator

Pierwszą w majowym kalendarzu jest data pierwszy maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Aby uczcić pracę w 1889 roku ustalono, że dzień pierwszego maja będzie obchodzony jako Święto Pracy. Datę tę wybrano, aby uczcić starcia robotników z policją w Chicago w 1886 roku . Było wielu zabitych i rannych robotników. .Po raz pierwszy 1 maja obchodzono w 1890 roku w Wielkiej Brytanii, Niemczech , Belgii i Francji. W tym dniu organizowano demonstracje i strajki robotnicze, które były nielegalne , później w wielu krajach oficjalnie je uznano.
W Polsce Święto Pracy stało się świętem państwowym od roku 1950.Pierwszego maja organizowano manifestacje i pochody uliczne. Wznoszono entuzjastyczne okrzyki, pozdrawiano przywódców partyjnych i państwowych stojących na przygotowanych trybunach . Stało się tak,  że udział w tych uroczystościach był obowiązkowy, wręcz przymusowy.
Dzisiaj Pierwszego Maja - Święto Pracy obchodzimy na majówkach, festynach i imprezach okolicznościowych. Jest to faktycznie święto ludzi pracy i dla ludzi pracy.

Narrator

Pierwszego maja obchodzimy również rocznicę wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. W tym roku obchodzimy 16 rocznicę tego wydarzenia. Polska zajmuje 6 miejsce pod względem liczby ludności i powierzchni wśród 27 członków Unii Europejskiej. Głównym celem tego związku jest współpraca i wzajemna pomoc członkom Unii ,w tym finansowa.
Dzięki dotacjom unijnym można było w Polsce zrealizować wiele inwestycji, np. wybudowano wiele dróg i autostrad. Unia zajmuje się ochroną środowiska i zabytków. Uczestnictwo w Unii Europejskiej otworzyło granice państw europejskich, gdzie ludzie starsi mogą znaleźć pracę, a młodzież studiować. Bez ograniczeń możemy zwiedzać państwa europejskie, poznawać kulturę i tradycje narodów będących członkami Unii Europejskiej.

-Hymn Unii Europejskiej Oda do radości - YouTube

Tekst hymnu:

1. O, radości, iskro bogów, kwiecie Elizejskich Pól,
Święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór.
Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los.
Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos.

2. Patrz, patrz, wielkie słońce światem biegnie, sypiąc złote skry.
Jak zwycięzca i bohater biegnij, bracie tak i ty.
Radość tryska z piersi Ziemi, radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy na radości złoty ślad.

3. Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk.
Z niej najlichszy robak czerpie, w niej największy nieba krąg.
Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam.
Na gwiaździstym firmamencie bliska radość błyszczy nam...


Narrator

Drugą datą majowego kalendarza jest 2 maja - Święto Flagi Państwowej. Święto wprowadzone na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 20 lutego 2004 roku. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
W tym dniu organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. W ostatnich latach powszechnym stało się noszenie w tym dniu kokardy narodowej. Zwyczaj ten spopularyzował prezydent Lech Kaczyński, a kontynuują kolejni prezydenci (Bronisław Komorowski, Andrzej Duda).
Flaga państwowa, inaczej narodowa to oficjalny znak symbolizujący nasze państwo. Jest wywieszana na urzędach państwowych oraz na naszych domach w trakcie świąt państwowych i w chwilach szczególnie ważnych dla naszej ojczyzny. Nasze barwy narodowe biel i czerwień stanowią nie tylko oznakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów, ale nade wszystko są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego.

-Piosenka Polska Flaga - YouTube

Tekst piosenki:

I. Każde państwo ma symbole, które znają inne kraje:
Hymn państwowy, godło, flaga - im szacunek się oddaje.
Kiedy w świecie ją zobaczysz, jak kołysze się na maszcie,
Poznasz barwy narodowe przypisane Polsce właśnie.
Ref:
Biel i czerwień - dwa kolory, które każdy Polak zna.
To nasz symbol narodowy, co od lat niezmiennie trwa.
Czasem godło ją ozdabia, czasem orła na niej brak.
To jest właśnie polska flaga, patriotyzmu piękny znak!
II. Z wielką duma na mundurze każdy żołnierz ją naszywa.
Nazywana jest banderą, kiedy statek pod nią pływa.
Przypisana jest na stałe instytucjom i urzędom.
Gdy powiewa na ulicach zapowiada wielkie święto!
Ref.
III. Uroczystość narodowa bez niej odbyć się nie może,
wtedy zdobi polskie domy od Beskidów aż po morze.
Choć zwiastuje ważnie daty, to nie kłamią kalendarze:
Drugi maja to rocznica poświęcona polskiej fladze.


Narrator

Kolejną datą w majowym kalendarzu jest trzeci maja.- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, drugą w świecie        
(po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą.
Właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja uchwalona 3 maja 1791 roku - ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej. Uchwalona przez Sejm Czteroletni zwany Wielkim. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochronę państwa.
Konstytucja znosiła liberum veto. Autorami konstytucji 3 maja byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, Stanisław Staszic i Julian Ursyn Niemcewicz.
Pomimo prześladowań podczas zaborów Rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja 1791 roku Polacy obchodzili uroczyście. W okresie międzywojennym rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była wielkim świętem państwowym. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zaprzestały obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja- rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji.

-Piosenka Mazurek 3 maja- YouTube

Tekst piosenki:

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem trzeci maj zabłysnął -
I nasza Polska powstała.

Witaj maj, piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!

Witaj maj, piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!


Narrator

Kolejną ważną datą w majowym kalendarzu jest ósmy maja - rocznica zakończenia II wojny światowej. II wojna światowa trwała od
1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku(w Europie do 8 maja 1945 roku). Był to największy konflikt w dziejach świata. Wzięło w nim udział 61 państw, na lądzie, w powietrzu i na morzach walczyło ok. 110 mln żołnierzy. Zasięgiem działań wojennych objęta była prawie cała Europa, część Afryki ,Azji i oceany. W wojnie tej zginęło lub zaginęło ponad 55 mln ludzi. Działania wojenne spowodowały olbrzymie zniszczenia w wielu krajach. W wojnie tej wykorzystano wszystkie znane rodzaje broni włącznie z bronią atomową.
Z 8 na 9 maja 1945 roku w Berlinie przedstawiciele niemieckiego wojska w obecności delegacji państw antyhitlerowskich podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Zakończyła się wojna w Europie i zapanował pokój.

-Piosenka Wojenko, wojenko - YouTube

Tekst piosenki:

Wojenko, wojenko
Wojenko, wojenko
Cóżeś Ty za pani
Że za tobą idą, że za Tobą idą chłopcy malowani?
Że za tobą idą, że za Tobą idą chłopcy malowani?

Chłopcy malowani
Sami wybierani
Wojenko wojenko, wojenko wojenko, cóżeś Ty za pani?
Wojenko wojenko, wojenko wojenko, cóżeś Ty za pani?

Na wojence ładnie
Kto Boga uprosi
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi


Propozycja nr 2.

Quiz historyczny

Na podstawie zdobytych wiadomości z wyżej napisanego tekstu przystąp wspólnie z rodzicami lub rodzeństwem do wykonania quizu.
      
Ilość zdobytych punktów pozwoli Ci zdobyć tytuł:
- eksperta
- specjalisty
- studenta

Swój tytuł prześlij na podany niżej adres e-mali lub SMS, a gdy się spotkamy w szkole czeka Cię słodka niespodzianka.

PYTANIA DO QUIZU WIEDZY

1. Kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy?   
2. W którym roku po raz pierwszy obchodzono święto pracy?
3. Jak dzisiaj świętujemy 1 Maja?
4. Podaj datę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej?
5. Opisz flagę Unii Europejskiej?
6. Od kiedy obchodzimy święto Flagi?
7. Z jakich barw składa się flaga Polski?
8. Wymień trzech ostatnich prezydentów RP?
9. Podaj dokładną datę uchwalenia Konstytucji 3 Maja?
10. Jak nazywał się Sejm, który uchwalił Konstytucję 3 Maja?
11. Jakie były postanowienia konstytucji 3 Maja?
12. Którą na świecie, a którą w Europie była Konstytucja 3 Maja?
13. Co to jest konstytucja?
14. Kto w czasie uchwalania konstytucji 3 Maja był królem Polski?
15. Wymień przynajmniej trzech twórców konstytucji.
16. W wojnie obronie konstytucji 3 Maja, król ustanowił specjalny
order (do dzisiaj jest to najwyższe polskie odznaczenie wojenne)
podaj jego nazwę?
17. Podaj datę rozpoczęcia II wojny światowej?
18. Ile państw walczyło w II wojnie światowej?
19. Jaki polski dywizjon lotniczy wsławił się w bitwie o Anglię?
20. Żołnierze II korpusu gen. Andersa to bohaterowie bitwy we
Włoszech. Podaj nazwę tego miejsca?
21. Podaj datę zakończenia II wojny światowej w Europie i na
świecie?

Rodzice po sprawdzeniu quizu i przyznaniu odpowiedniego tytułu przesyłają na adres e-mail jerzy.mikula63@gmail.com lub SMS 782959545 informację według wzoru: imię nazwisko, klasa, osiągnięty tytuł (np: Jan Kowalski-klasa Va-ekspert)

Proponowana skala przyznawanych tytułów: każde pytanie to jeden punkt.

-ekspert - punktów 20-21
-specjalista - punktów 15-19
-student - punktów 7-14

Drodzy Rodzice większość odpowiedzi znajduje się wyżej podanym tekście, liczę również na Waszą wiedzę.

Propozycja nr 3.

Rozbudzając szacunek do świąt i symboli narodowych ogłaszamy konkurs na ustrojenie okna naszymi symbolami narodowymi ( własnoręcznie wykonane flagi, kokardy narodowe, godło państwowe).
Tak przyozdobione okno wraz z jego twórcami uwieczniamy na zdjęciu  i przesyłamy na szkolnego Facebooka. W prace można zaangażować CAŁĄ RODZINKĘ.
Najciekawsze pomysły będą nagrodzone.

Propozycja nr 4.

Dla mniej zdolnych plastycznie proponujemy zabawę słowno - muzyczną.
Nie możemy uczestniczyć w apelu szkolnym, ale możemy wystąpić indywidualnie lub w grupie(mama,tata,rodzeństwo). Nagrywamy scenkę pokazującą deklamację wiersza (tytuły do wyboru podajemy niżej) lub śpiewając jedną z podanych wyżej pieśni patriotycznych. Nagranie prosimy przesłać na szkolnego Facebooka.
Najciekawsze interpretacje utworów będą nagrodzone.

Propozycje wierszy do wyboru:

Katechizm polskiego dziecka

- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą Ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
- Coś ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię.
- Coś jej winien?
- Oddać życie.

Wiersz ,,Barwy Ojczyste Cz. Janczarski

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość
biel -  serce czyste...
Piękne są nasze
Barwy ojczyste.


Ojczyzna - Włodzimierz Domeradzki

Wszystko dokoła:
dom i przedszkole,
fabryczne dymy,
żelazna kolej...

Kwiaty przy oknie,
klon koło bramy,
słoneczny uśmiech
kochanej mamy...

I las, co cieniem
dzieci zaprasza-
wszystko to Polska,
Ojczyzna nasza!

Życzymy udanych, rodzinnych świat majowych.


Organizatorzy D.J Mikuła

Wygenerowano w sekund: 0.02
838,894 unikalne wizyty