Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Losowa fotografia

Aktywna tablica

Bierzemy udział

Szkolny facebook

BohaterOn

Mobilność kadry

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

Powitanie

Witamy w oficjalnym serwisie internetowym Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu opiera się na dorobku reprezentowanym przez jej patrona: Stefana Czarnieckiego - zdecydowanego i konsekwentnego w działaniu stratega. Jednocześnie fundamentem szkoły są wartości reprezentowane przez Honorowego Obywatela Gminy - Adolfa Długosza - żarliwego nauczyciela oraz skromnego, cierpliwego i wyrozumiałego człowieka. Szkoła jest ściśle związana ze społecznością lokalną i dąży do szerokiej i pełnej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jednocześnie jest szkołą otwartą na wszelkie inicjatywy o szerokim zasięgu terytorialnym i społecznym. Szkoła stwarza wszystkim pracownikom szansę rozwoju i pracy w przyjaznej atmosferze. Szkoła współpracuje z rodzicami, którzy są partnerami placówki we wszystkich zadaniach przez nią realizowanych. Szkoła skupia dzieci i młodzież z wielu środowisk, dlatego jej ważnym celem jest zintegrowanie młodych ludzi i pokazanie, że każdy z nich jest wartościową jednostką. Dba o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój każdego ucznia, który potrafi funkcjonować we wciąż zmieniającym się świecie. Naszym największym dobrem jest dobro ucznia, przygotowujemy go do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Chcemy przygotować go do uczestnictwa w procesie uczenia się przez całe życie.

Walentynki

Walentynki

Najlepsze życzenia  w  dniu Walentynki

Od fajnego chłopaka dla fajnej dziewczynki

 Walentynkowy  liścik niechaj przypomina,

O tym, jak Ci bliska jest pewna dziewczyna!


       Takie życzenia mogły się znaleźć na kartkach walentynkowych wrzucanych do skrzynki znajdującej się w świetlicy SP. Już od poniedziałku dzieci przynosiły kartki inlisty. W czwartek 14 lutego członkowie Samorządu Uczniowskiego - Asia, Oliwier i Szymon z klasy 4b posegregowali korespondencję a potem zanieśli do poszczególnych klas. Niektórzy byli zaskoczeni i zdziwieni chodzi bowiem o uczniów z numerem ,,14” w dzienniku lekcyjnym.

Opiekun SU B.Pieciukiewicz 

One Bilion Rising

One Bilion Rising

Dnia 14 lutego uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli wzięli udział w tańcu przeciwko przemocy wobec kobiet One Bilion Rising. 
Taniec odbył się w Choszcznie na placu przy fontannie. 
Już czwarty raz bierzemy udział w tej pięknej akcji.
Taniec przeciwko przemocy odbywa się zawsze 14 lutego na całym świecie. 
 

 

Wioleta Sankowska

 

Kolorowy bal

Kolorowy bal

      Jak co roku w karnawale bawimy się. Tak też było w dniu dzisiejszym na piątej godzinie lekcyjnej. Hasło przewodnie balu to – Kolorowy bal. Uczniowie z klasy 1B i 1C przybyli do świetlicy po skończonych lekcjach i brali udział w przygotowanych konkurencjach: taniec z kolorowymi balonami, zjadanie żółtych chrupek, taniec na  zmniejszającej się gazecie, taniec  z rekwizytem wyciągniętym z zielonego worka. Puszczaniem muzyki zajmowała się Laura z 1B. Humory dopisywały wszystkim, czas niepostrzeżenie upłynął. Ale to nic, spotkamy się znowu za rok.

B.Pieciukiewicz

Obiady - luty 2019

U w a g a !

 

Cena obiadów w lutym 2019r.

 - dla dorosłych     - 105,84 zł

- dla uczniów     - 56,00 zł

 

Termin płatności do 15.02.2019r.

 

 

Gmina Recz Szkoła Podstawowa im. St. Czarnieckiego

ul. Ratuszowa 29

73-210 Recz

Nr konta  90 8359 0005 0041 4940 2002 0001

Wyniki przedmiotowych konkursów

POWER SE

FERIE ORAZ II PÓŁROCZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RECZU

FERIE ORAZ II PÓŁROCZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RECZU

FERIE ORAZ II PÓŁROCZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RECZU

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

 

Zakończyły się ferie zimowe. Mam nadzieję, że dla wszystkich były one bardzo udane. Już od 11 lutego będziemy kontynuowali II półrocze roku szkolnego 2018/2019. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zadań zrealizowanych przez Szkołę Podstawową w Reczu w czasie przerwy zimowej oraz informacje na temat realizacji zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć (szczegółowy harmonogram tych wydarzeń przedstawiono w zakładce Organizacja roku szkolnego).

 

1.      W czasie ferii nauczyciele realizowali zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów przedmiotowych, których etap wojewódzki  rozpoczyna się już w najbliższy poniedziałek. Miło nam poinformować, że na tym – finalnym - etapie nasi uczniowie przystąpią do 13 egzaminów z następujących przedmiotów: j. polski  (opiekun A. Gryczewska, uczestnicy: Hanna Szremska, Cyprian Guzek), j. polski (opiekun J. Cymerman, uczestnicy: Katarzyna Afeltowicz, Aleksandra Tomicz), matematyka (opiekun M. Koźmińska, uczestnik Cyprian Guzek), matematyka (opiekun J. Urbańska, uczestnik Aleksandra Tomicz), j. niemiecki (opiekun J. Kwaśnik, uczestnik Katarzyna Afeltowicz), fizyka (opiekun D. Kowalewski, uczestnicy: Cyprian Guzek, Michał Różański), geografia (opiekun J. Bednarczyk, uczestnicy: Aleksandra Tomicz, Cyprian Guzek), wiedza o społeczeństwie (opiekun M. Gryczewski, uczestnicy: Cyprian Guzek, Mateusz Łucyk).
 

2.      Zrealizowano wspólnie z MGOKiS szereg zajęć o charakterze edukacyjnym, m.in. zabawy piłkarskie (turbokozak), rolki, warsztaty rękodzieła, warsztaty recytatorskie, gitarowe, plastyczne, nordic walking, biblioteczne, warsztaty dekoracyjne, próby One Billion Rising. Szczegóły na facebooku MGOKiS i szkoły.
 

3.      W dniach 26-29 stycznia odbyło się zimowisko harcerskie „Fabryka Eksperymentów”. Szczegóły na facebooku Reckiej Gromady Zuchowej „Draconis”.
 

4.      Wykonaliśmy kapitalny remont wraz z profesjonalnym wygłuszeniem studia muzycznego (zdjęcia) w ramach współpracy z Filharmonią Szczecińską i  firmą Ecophon. Jest to jeden z efektów uzyskania przez naszą szkołę I miejsca w konkursie Filharmonii na Szkolne Strefy Harmonii. Szczegóły na stronach Filharmonii (uslysz.filharmonia.szczecin.pl).
 

5.      Wymieniliśmy wszystkie okna w klasopracowniach w budynku Gimnazjum.
 

6.      Zakupiliśmy sprzęt komputerowy do wszystkich klasopracowni, świetlic, biblioteki, hali sportowej oraz doposażyliśmy sale komputerowe (sala nr 30) w nowocześniejsze oprogramowanie i komputery. W szkole funkcjonują od teraz 3 sale komputerowe z pełnym i sprawnym wyposażeniem, a każda klasopracownia wyposażona jest w komputer z monitorem i możliwością podłączenia projektora multimedialnego. Liczymy na to, że dzięki temu jakość pracy nauczycieli oraz uczniów ulegnie znacznej poprawie. Wszystkie te działania zmierzają m.in.  do tego, aby od września wprowadzić dziennik elektroniczny.
 

7.      Dwoje nauczycieli języka angielskiego zakończyło metodyczne szkolenia zagraniczne (Malta) i otrzymało certyfikaty udziału w zajęciach warsztatowych w ramach program „Komunikacja – kooperacja, czyli zwiększenie współpracy transnarodowej dzięki zmniejszeniu barier komunikacyjnych” w ramach programu POWER. Jesteśmy w trakcie pisania wniosku o dofinansowanie takich wyjazdów dla naszych uczniów. Liczymy na to, że uda się otrzymać takie dofinansowanie w przyszłym roku szkolnym. Szczegóły na stronie szkoły w zakładce POWER (plakat).

 

8.      Nastąpiła zmiana planu lekcji – proszę wszystkich rodziców, nauczycieli i uczniów o zapoznanie się ze zmianami, które obowiązują od 11 lutego br. Szczegóły na stronie szkoły w zakładce Plany lekcji i dyżurów oraz na naszym profilu na fb.
 

9.      Po ustaleniach  z proboszczem Parafii Recz informuję, że rekolekcje w tym roku szkolnym odbędą się w maju. Szczegółowe informacje zostaną podane na zebraniach wychowawców z rodzicami kwietniu.

 

10.  W drugim półroczu planujemy trzy spotkania szkoleniowe kadry pedagogicznej. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie: oceniania kształtującego, przygotowania szkoły do przeprowadzenia i organizacji egzaminu gimnazjalnego i po raz pierwszy egzaminu ósmoklasisty, a także szkolenia z zakresu korzystania z dziennika elektronicznego. Na stronie szkoły oraz na stronach CKE udostępnione są filmy informacyjne dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty – proszę uczniów klas ósmych oraz ich rodziców o zapoznanie się z tymi informacjami. O możliwości korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców będziemy informować na bieżąco.

 

11.  Proszę rodziców oraz uczniów o zapoznawanie się na bieżąco z informacjami podawanymi na naszych stronach internetowych i na naszym profilu facebookowym, zwłaszcza korzystania z zakładek Plany lekcji i dyżurów oraz Organizacja roku szkolnego.

 

12.  Już 10-12 kwietnia odbędą się egzaminy gimnazjalne, a 15-17 kwietnia egzaminy ósmoklasisty. W zakładce Egzamin klas 8 i 3 na stronie internetowej szkoły znajdują się wszystkie informacje związane z organizacją tych egzaminów. Bardzo proszę rodziców i uczniów o przypomnienie sobie podstawowych informacji o przygotowaniach i przebiegu tych sprawdzianów.

 

13.  Dziękuję wszystkim rodzicom za wypełnienie w czasie ostatnich spotkań wychowawców z rodzicami ankiety Wymagania wobec szkół, których celem było usprawnienie pracy naszej szkoły. Państwa uwagi i sugestie są dla nas bardzo cenne.

 

Z poważaniem

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

do Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

 

Szanowni Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w szkole Podstawowej w Reczu!

Poniżej przedstawiam informację dotyczącą zasad rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu na rok szkolny 2019/2020.

 

Dzieci zamieszkałe na terenie gminy Recz przyjmowane są do klasy I Szkoły Podstawowej w Reczu z urzędu, na podstawie zgłoszenia, w którym wskazuje się adres miejsca zamieszkania rodziców.

Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy składać do dyrektora szkoły podstawowej w terminie do 22 marca br. (druk dostępny w sekretariacie, na stronie internetowej szkoły w zakładce do pobrania oraz na stronie internetowej Gminy Recz)

 

Dzieci, dla których Szkoła Podstawowa w Reczu nie jest szkołą obwodową, mogą być przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Wnioski o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Reczu należy składać w terminie od 25 marca do 26 kwietnia br.

 

Załączniki:

1.            Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkoły podstawowej.

2.            Zgłoszenie dziecka do I klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020.

3.            Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do szkoły.

 

Z poważaniem

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

Egzamin ósmoklasisty - filmy informacyjne

Egzamin ósmoklasisty - filmy informacyjne

Szanowni Uczniowie oraz Rodzice:

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała filmy informacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

Materiały filmowe dostępne są na oficjalnych kanale YouTube CKE.

Słyszysz dobre dźwięki?

Słyszysz dobre dźwięki?

"Szczegóły na stronie uslysz.filharmonia.szczecin.pl - Porozmawiajmy o hałasie"

 

Program konferencji "Słyszysz dobre dźwięki"

Wygenerowano w sekund: 0.02
307,128 unikalne wizyty